Side 2 av min aneliste 7.-16. tipp-oldeforeldre

Tilbake til side 1                                  Tilbake til hovedside

 

7. tipp-oldeforeldre
1032.       Bersvend Guttormsen Foss f. 1595, g. Maren Hansdtr. Moldstad, f. Moldstad, Gran, Oppland, d. 
               1671.  Bersvend døde 1668.
1033.       Maren Hansdtr. Moldstad f. Moldstad, Gran, Oppland, d. 1671.
1056.       Erik Lien f. rundt 1600?, Gbr., d. etter 1647, Lien?, Fåberg, Oppland.  Bruker på Lien i Saksumdalen, 
               Fåberg fra 1623. Også nevnt i 1647. Lien er da halvgård med skyld 1 1/2 hud og eies av Erik. Erik fikk 4 
               barn. Ingen av disse tok over Lien.
1058.       Elling Clemetsen Gryte Mjølstad f. Mjølstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Marte el. Anne Olsdtr..  
               Elling døde før 1653, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Først under Gryte, siden Mjølstad.
1059.       Marte el. Anne Olsdtr. g. (1) Elling Clemetsen Gryte Mjølstad, f. Mjølstad, Vardal, Oppland, Gbr., d. 
               før 1653, Mjølstad, Vardal, Oppland, g. (2) før 1656?, Even Toresen Mjølstad, f. 1616, Gbr., d. etter 
               1680?.
1060.       Peder Balzersen? Bjugstad f. Bjugstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Guri Kjeldsdtr..  Peder døde 1663.  
               Hadde en 1/2 hud i Bjugstad (Vestre eller Midtre). I 1657 hadde Peder 12 fe, 2 hester, 8 sauer og 2 geiter. 
               Er registrert på Bjugstad fra 1645. Peder hadde i hvertfall 2 sønner og 2 døtre.
1061.       Guri Kjeldsdtr.. Som enke bruker hun 1/2 hud i 1666 av Bjugstad.
1090.       Tjøstel Evertsen Stensli Gbr., g. Mari Jensdtr. Groset, f. ca 1613, Groset, Toten, Oppland, d. 1698, 
               Stensli, Toten, Oppland.  Tjøstel døde 1663, Stensli, Toten, Oppland.  Nevnt på Stensli i 1645. Skifte 
               etter han i 1663.
1091.       Mari Jensdtr. Groset f. ca 1613, Groset, Toten, Oppland, d. 1698, Stensli, Toten, Oppland.
1096.       Thorgeir Dalborgen f. før 1600, Gbr., g. *ukjent Dalborgen.  Thorgeir døde før 1634 ?, Dalborgen, 
               Vardal, Oppland. 
1097.       *ukjent Dalborgen g. (1) Thorgeir Dalborgen, f. før 1600, Gbr., d. før 1634 ?, Dalborgen, Vardal, 
               Oppland, g. (2) Johannes Jørgensen Dalborgen, f. 1584, Gbr., d. 1668.
1104.       Torkild Egediussen Raaum d. etter 1615.  Nevnt 1615.
1114.       Madtz Myrre Gbr., d. Myhre, Vardal, Oppland.  Nevnt som bruker på Myhre i 1612 og 1647. 1 1/2 hud, 
               bondegods.
1156.       Amund Jonsen Berg.
1166.       Nils Pedersen Hørstad g. (1) *ukjent Clemetsdtr. Hørstad, g. (2) Marte Carlsdtr..  Nils døde 1663.  
               Skifte 1663. Kom han fra Ø. Skjervum?? Vet ikke om hvilke barn som tilhører hvilket ekteskap. Bruker 
               Hørstad 1642. Eier da 1/2 hud i Hørstad og 3 skinn i Vilberg og bruker Kongelstad 3 skinn med bygsel.
1167.       *ukjent Clemetsdtr. Hørstad.
1168.       Nils Nilsen Børstad f. 1603, Lensmann, g. Olaug Tordsdtr. Mustad.  I 1652 ble lensmann Nils Børstad 
               innstevevnet av Amund salmaker som beskyldte lensmannen for i beskjenket tilstand å ha skjelt ham ut 
               for "tiuf, skjælm og morder", hvilket Amund "finder ærekrænkende". Gift 2 ganger? I VSHL's tidsskrift 
               nr. 4/95 s. 248 er 8 søsken av sønnen Zacharias nevnt som arvinger. Derav 2 eldre halvsøsken.
1169.       Olaug Tordsdtr. Mustad.
1172.       Narve Balzersen Bjugstad f. 1605, Bjugstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Astrid Madsdtr. Myre, f. 
               Myre, Vardal, Oppland.  Narve døde 1671.  Bruker av Nedre Bjugstad fra 1640? Paret hadde i hvertfall 4 
               sønner.
1173.       Astrid Madsdtr. Myre f. Myre, Vardal, Oppland.  Faren var trolig Madtz Myrre som er nevnt som 
               bruker på Myhre i 1612 og 1647.
1184.       Laurits (Lars) Dal Gbr., d. etter 1684.  Reg. som bruker på Dal gnr. 42 i 1684.
1188.       Tord Tordsen Bratt Aalstad f. ca. 1575, Bjølstad, Heidal, Oppland, Gbr., g. Ingrid Olsdtr. Slette, d. 
               1672, Aalstad, Vardal, Oppland.  Tord døde 1675, Aalstad, Vardal, Oppland.
1189.       Ingrid Olsdtr. Slette d. 1672, Aalstad, Vardal, Oppland.
1192.       Gudbrand Tranberg Gbr., g. Gudbjør Lauritsdtr. Torke, f. Nedre Torke, Vardal, Oppland.  
               Gudbrand døde 1657, Tranberg, Vardal, Oppland.  Nevnt første gang i 1616. Kirkeverge 1630-1637. 
               Skifte etter han 20.10.1657. I 1647 eier Cronen 1/2 pund m.bøxel og bondegods 1/2 pund. Fikk 4 
               sønner?: Johannes, Amund, Laurits (Lars?) og Erik.
1193.       Gudbjør Lauritsdtr. Torke f. Nedre Torke, Vardal, Oppland, g. (1) Gudbrand Tranberg, Gbr., d. 
               1657, Tranberg, Vardal, Oppland, g. (2) Amund Gudbrandsen Tranberg, Gbr/kirkeverge, d. 1664, 
               Tranberg, Vardal, Oppland.  Gudbjør bruker 1 pund av Tranberg som enke ved manntallet i 1665.
1194.       Laurits Torke Gbr., g. Barbra, d. 1659.  Laurits døde før 1659, Torke, Vardal, Oppland. 
1197.       Gunhild Jonsdtr. d. 1661, Askim, Vardal, Oppland.  Skifte etter henne 25.01.1661. Død året før?
1198.       Ole Olsen Viberg f. 1619, Viberg, Toten, Oppland, Gbr., g. (1) Ingeborg Olsdtr., d. 1668, Viberg, 
               Vardal, Oppland.  Ole døde 1675, Viberg, Vardal, Oppland.  Bruker på Viberg fra 1653. Ukjent navn på 
               ektefelle i 2. ekteskap. Ole hadde 3 barn i første ekteskap med Ingeborg, 1 sønn og 2 døtre. Han hadde 2 
               sønner i det andre ekteskapet. 
1199.       Ingeborg Olsdtr. d. 1668, Viberg, Vardal, Oppland.
1228.       Nils Gislesen Skikkelstad f. Skikkelstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Anne Clemetsdtr. Mjølstad, f. 
               Mjølstad, Vardal, Oppland, d. Skikkelstad, Vardal, Oppland.  Nils døde 1657, Skikkelstad, Vardal, 
               Oppland.  Kirkeverge i 1637. Eide i 1647 2 huder i Skikkelstad og 3 skinn i Aasen.Skifte etter han 
               27.11.1657. Paret hadde 7 barn, 4 sønner og 3 døtre.
1229.       Anne Clemetsdtr. Mjølstad f. Mjølstad, Vardal, Oppland, d. Skikkelstad, Vardal, Oppland.
1244.       Erik Lien f. rundt 1600?, Gbr., d. etter 1647, Lien?, Fåberg, Oppland.  Bruker på Lien i Saksumdalen, 
               Fåberg fra 1623. Også nevnt i 1647. Lien er da halvgård med skyld 1 1/2 hud og eies av Erik. Erik fikk 4 
               barn. Ingen av disse tok over Lien.
1246.       Elling Clemetsen Gryte Mjølstad f. Mjølstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Marte el. Anne Olsdtr..  
               Elling døde før 1653, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Først under Gryte, siden Mjølstad.
1247.       Marte el. Anne Olsdtr. g. (1) Elling Clemetsen Gryte Mjølstad, f. Mjølstad, Vardal, Oppland, Gbr., d. 
               før 1653, Mjølstad, Vardal, Oppland, g. (2) før 1656?, Even Toresen Mjølstad, f. 1616, Gbr., d. etter 
               1680?.
1248.       Thorgeir Dalborgen f. før 1600, Gbr., g. *ukjent Dalborgen.  Thorgeir døde før 1634 ?, Dalborgen, 
               Vardal, Oppland. 
1249.       *ukjent Dalborgen g. (1) Thorgeir Dalborgen, f. før 1600, Gbr., d. før 1634 ?, Dalborgen, Vardal, 
               Oppland, g. (2) Johannes Jørgensen Dalborgen, f. 1584, Gbr., d. 1668.
1256.       Erik Lien f. rundt 1600?, Gbr., d. etter 1647, Lien?, Fåberg, Oppland.  Bruker på Lien i Saksumdalen, 
               Fåberg fra 1623. Også nevnt i 1647. Lien er da halvgård med skyld 1 1/2 hud og eies av Erik. Erik fikk 4 
               barn. Ingen av disse tok over Lien.
1258.       Elling Clemetsen Gryte Mjølstad f. Mjølstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Marte el. Anne Olsdtr..  
               Elling døde før 1653, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Først under Gryte, siden Mjølstad.
1259.       Marte el. Anne Olsdtr. g. (1) Elling Clemetsen Gryte Mjølstad, f. Mjølstad, Vardal, Oppland, Gbr., d. 
               før 1653, Mjølstad, Vardal, Oppland, g. (2) før 1656?, Even Toresen Mjølstad, f. 1616, Gbr., d. etter 
               1680?.
1260.       Peder Balzersen? Bjugstad f. Bjugstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Guri Kjeldsdtr..  Peder døde 1663.  
               Hadde en 1/2 hud i Bjugstad (Vestre eller Midtre). I 1657 hadde Peder 12 fe, 2 hester, 8 sauer og 2 geiter. 
               Er registrert på Bjugstad fra 1645. Peder hadde i hvertfall 2 sønner og 2 døtre.
1261.       Guri Kjeldsdtr.. Som enke bruker hun 1/2 hud i 1666 av Bjugstad.
1342.       Engebret E. Balke f. før 1594, Bonde, d. 1639, Balke, Toten, Oppland.  Nevnt første gang 1594.
1352.       Peder *ukjent d. før 1645.
1354.       Ole Povelsen Tømmerhol f. 1596, Tømmerhol, Toten, Oppland, Bonde, g. *ukjent Jørgensdtr. 
               Tømmerhol, f. Tømmerhol, Toten, Oppland, d. Tømmerhol, Toten, Oppland.  Ole døde 1667, 
               Tømmerhol, Toten, Oppland.
1355.       *ukjent Jørgensdtr. Tømmerhol f. Tømmerhol, Toten, Oppland, d. Tømmerhol, Toten, Oppland.
1356.       Sigurd Trogstad Gbr., d. omkr. 1637, Trogstad, Toten, Oppland.  Nevnt som bruker av Trogstad nedre 
               (gnr. 16) 1612-25. En sønn kjent.
1360.       Morten Lychting f. Akershus?, 
1400.       Nils Andersen Halvorsrud Gbr., g. (1) Karen Halvorsrud, d. ca. 1637, Halvorsrud, Toten, Oppland, g. 
               (2) Guri Hafsdtr. Søndre Hammerstad.  Nils døde 1653, Halvorsrud, Toten, Oppland.
1401.       Karen Halvorsrud d. ca. 1637, Halvorsrud, Toten, Oppland.  I skiftet etter Karen i 1637 arvet følgende 
               brødrebarn i Sauherad, Telemark: Arne og Mikkel Bjørnsen samt Inge Bjørnsdtr. Karen "er av den rette 
               odelsgren" til Halvorsrud. Garden ble innløst av Oluf Paulsen Tømmerhol, og hans bestefar, Harald 
               Narum, hadde kjøpt Halvorsrud i 1577 av "Arve Alstads far, Tore Festad". Videre fortelles i 1650 at Jens 
               Olsen i Heddal, Telemark, hadde kjøpt Halvorsrud, og både Jens Olsen og Jon Halvorsen Gurstad, 
               Sauherad, "var Tore Festads kones brødrebarn".
1402.       Siver Findsen Lunden Snipstad f. 1576, Lunna, Gbr., g. 1618,  Toten, Oppland, Maren Jørgensdtr., f. 
               1595, d. 1681, Snipstad, Toten, Oppland.  Siver døde 1666, Snipstad, Toten, Oppland.  Kjøpte trolig 
               Snipstad fra Peder Knudsen på Hallingstad som var eier av gården i 1624. Siver var den andre sønnen til 
               Find. Paret fikk 4 barn som er kjent, 3 sønner og 1 datter. Snipstad er første gang nevnt i 1528 i 
               forbindelse med at Asgrim betalte gjengjerd av sin fullgård. I 1557 nevnes Tor Snipstad som sammen 
               med Gullik Hveem leverte korn på Akershus slott og fikk salt i betaling Fra 1577 til 1624 er Snipstad ført 
               opp i jordebøkene med 2 skpd. Landskyld.
1403.       Maren Jørgensdtr. f. 1595, d. 1681, Snipstad, Toten, Oppland.
1408.       Guttorm Askim f. 1575, Gbr., d. 1665, Askjum, Toten, Oppland.
1410.       Ole Torkildsen Majer f. 1602, Fjørkenstad, Toten, Oppland, Bonde, g. Marte Jonsdtr. Fjørkenstad, f. 
               Fjørkenstad, Toten, Oppland.  Ole døde 1669, Toten, Oppland.
1411.       Marte Jonsdtr. Fjørkenstad f. Fjørkenstad, Toten, Oppland.
1436.       Truls Olsen Store Hegernes f. ca. 1590, Gbr., d. e. 1677, Hegernes, Toten, Oppland.  Truls betalte skatt 
               for en bror som hadde gården i 1645. Han er også nevnt som leilending på Hegernes i 1669. I 1677 sa 
               han "formedelst alderdom og skrøbelighet" opp bygselskontrakten sin til fordel for sønnen Nils.
1438.       Simen Gudbrandsen Strande f. ca. 1599, Toten, Oppland, Gbr., g. Ingeborg Pedersdtr. Sokstad, f. 
               Sokstad, Toten, Oppland, d. omkr. 1680?, Toten, Oppland.  Simen døde ca. 1665, Strande, Toten, 
               Oppland.  Simen registrert som bruker på Strande gnr. 162 fra ca. 1635. Han drev gården sammen med 
               Lille Amlien som enda lå øde. Skifte etter Simen 1665.
1439.       Ingeborg Pedersdtr. Sokstad f. Sokstad, Toten, Oppland, g. (1) Simen Gudbrandsen Strande, f. ca. 
               1599, Toten, Oppland, Gbr., d. ca. 1665, Strande, Toten, Oppland, g. (2) e. 1665, Anders Torsteinsen 
               Strande, f. ca. 1644, d. 1707, Strande?, Toten, Oppland.  Ingeborg døde omkr. 1680?, Toten, Oppland.
1446.       Simen Gudbrandsen Strande f. ca. 1599, Toten, Oppland, Gbr., g. Ingeborg Pedersdtr. Sokstad, f. 
               Sokstad, Toten, Oppland, d. omkr. 1680?, Toten, Oppland.  Simen døde ca. 1665, Strande, Toten, 
               Oppland.  Simen registrert som bruker på Strande gnr. 162 fra ca. 1635. Han drev gården sammen med 
               Lille Amlien som enda lå øde. Skifte etter Simen 1665.
1447.       Ingeborg Pedersdtr. Sokstad f. Sokstad, Toten, Oppland, g. (1) Simen Gudbrandsen Strande, f. ca. 
               1599, Toten, Oppland, Gbr., d. ca. 1665, Strande, Toten, Oppland, g. (2) e. 1665, Anders Torsteinsen 
               Strande, f. ca. 1644, d. 1707, Strande?, Toten, Oppland.  Ingeborg døde omkr. 1680?, Toten, Oppland.
1540.       Anfind Botolvson el. Anfindson. se kommentarer under sønnen Anfinn.
1580.       Andreas Schmidt f. 1638, Tyskland.
1588.       Tomas Olsson Ve f. 1651, Ve, Årdal, Sogn og Fjordane, g. Gro Hermundsdtr. Øvsttun, f. 1654, 
               Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 25 Apr 1716, Ve, Årdal, Sogn og Fjordane.  Tomas døde 1704, Ve, 
               Årdal, Sogn og Fjordane.
1589.       Gro Hermundsdtr. Øvsttun f. 1654, Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 25 Apr 1716, Ve, Årdal, 
               Sogn og Fjordane.
1590.       Håvard Olsson Hestetun f. ca. 1636, g. Synneva Amundsdtr. Nundal, d. 1690.  Håvard døde 1717.
1591.       Synneva Amundsdtr. Nundal d. 1690.
1604.       Torstein Hæreid f. ca. 1595, Årdal, Sogn og Fjordane, g. Ingeborg Olsdtr., d. Årdal, Sogn og Fjordane.  
               Torstein døde ca. 1670, Årdal, Sogn og Fjordane.
1605.       Ingeborg Olsdtr. d. Årdal, Sogn og Fjordane.
1666.       Lasse Dale. Lasse var leilending på Dale 1616-1629. Han eide 1/2 pd. smør i Dale. Ukjent navn på 
               ektefelle og om han hadde flere barn enn Anna.
1678.       Nils Lasseson Helland f. Helland, Leikanger, Sogn og Fjordane, Gbr., g. Kristi *ukjent, d. Feidje, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane.  Nils døde før 1664, Feidje, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Nils var bruker 
               på Feidje til 1661, mnen døde før 1664. Han eide 3 1/2 laup 18 mrk. smør i Feidje og laup smør i ytre 
               Borlaug og part i Lid i Aurland. Paret fikk i hvertfall 2 døtre.
1679.       Kristi *ukjent g. (1) Nils Lasseson Helland, f. Helland, Leikanger, Sogn og Fjordane, Gbr., d. før 1664, 
               Feidje, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (2) Anders Hansson Tue, f. 1629, Tue, Balestrand, Sogn og 
               Fjordane, Gbr., d. etter 1677, Feidje, Leikanger, Sogn og Fjordan.  Kristi døde Feidje, Leikanger, Sogn 
               og Fjordane.
1680.       Sjur Berdal Leilending, g. *ukjent Berdal, d. etter 1661.  Sjur døde før 1661, Berdal, Leikanger, Sogn 
               og Fjordane.  Sjur var leilending i Berdal 1657, men døde trolig kort etter, da enka var leilending i 1661.
1681.       *ukjent Berdal d. etter 1661.
1690.       Sjur Berdal Leilending, g. *ukjent Berdal, d. etter 1661.  Sjur døde før 1661, Berdal, Leikanger, Sogn 
               og Fjordane.  Sjur var leilending i Berdal 1657, men døde trolig kort etter, da enka var leilending i 1661.
1691.       *ukjent Berdal d. etter 1661.
1714.       Kristen Gauteson Holen Gbr., g. Kari Nilsdtr. Holen, d. 1701, Holen, Leikanger, Sogn og Fjordane.  
               Kristen døde 1698, Holen, Leikanger, Sogn og Fjordane.
1715.       Kari Nilsdtr. Holen g. (1) David Holen, Gbr., g. (2) Kristen Gauteson Holen, Gbr., d. 1698, Holen, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane.  Kari døde 1701, Holen, Leikanger, Sogn og Fjordane.
1746.       Kristen Gauteson Holen Gbr., g. Kari Nilsdtr. Holen, d. 1701, Holen, Leikanger, Sogn og Fjordane.  
               Kristen døde 1698, Holen, Leikanger, Sogn og Fjordane.
1747.       Kari Nilsdtr. Holen g. (1) David Holen, Gbr., g. (2) Kristen Gauteson Holen, Gbr., d. 1698, Holen, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane.  Kari døde 1701, Holen, Leikanger, Sogn og Fjordane.
1784.       Jon Botolvson Dale f. 1638, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. etter 1662, Anna Lassesdtr. Dale, f. 
               Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1700, Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Jon døde etter 1690, 
               Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Jon fikk jord i Drege da han giftet seg med Anna, men solgte noe 
               av det i 1685 til Dom. Nagell. De flyttet til Drege omkring 1690. Paret fikk 2 sønner.
1785.       Anna Lassesdtr. Dale f. Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (1) Sjur Monsson Drege, f. Drege, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane, d. ca. 1662, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (2) etter 1662, Jon 
               Botolvson Dale, f. 1638, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. etter 1690, Drege, Leikanger, Sogn og 
               Fjordane.  Anna døde 1700, Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Anna hadde 5 barn i første ekteskap 
               med Sjur og 2 i andre ekteskap med Jon.
1818.       Ola Larsen Sælen f. 1657, Gbr., g. Marta Mortensdtr. Bønes, f. Bønes, Fana, Hordaland.  Ola døde 
               1693, Sælen.  Uvisst hvor Ola kom fra. Brukte 1/4 av Sælen, og var der ca. 1665-1690. Solgte i 1681 noe 
               jordegods som kona hadde fått etter sin mor, Anna Bønes. Kona til Ola hadde trolig vært gift med Mons 
               som tidligere hadde vært bruker på ene halvdel av Sælen i 1653. Mons døde omkring 1663.
1819.       Marta Mortensdtr. Bønes f. Bønes, Fana, Hordaland.  Arvet før 1681 noe jordegods etter sin mor Anna 
               Bønes.
1820.       Lars Olavsson f. 1591.
1822.       Morten ? Bønes Gbr., g. Anna Bønes, d. før 1681?, Bønes, Fana, Hordaland.  Morten døde ca. 1637, 
               Bønes, Fana, Hordaland.  Hadde gården Bønes alene fra 1625.
1823.       Anna Bønes g. (1) Ola Bønes, d. før 1637, g. (2) Morten ? Bønes, Gbr., d. ca. 1637, Bønes, Fana, 
               Hordaland.  Anna døde før 1681?, Bønes, Fana, Hordaland.
1862.       Jakob Steffensen Grimseid Mildestveit Gbr., d. etter 1700, Mildestveit, Fana, Hordaland.  Trolig 
               rydningsmann på Mildestveit. Kom dit omkring 1650 og var der til ca. 1700. 3 barn.Ukjent ektefelle.
1864.       Mons Larsen Nedre Birkeland Gbr., d. etter 1680, N. Birkeland, Fana, Hordaland.  Hadde 5/12 av 
               Nedre Birkeland fra ca. 1660-80. Trolig sønn av Lars som var bruker ca. 1603 til ca. 1640. Eide noe 
               jordegods i Skjold og Søvik. Uvisst hvem han var gift med. 2 sønner kjent.
1880.       Rasmus Ø. Titlestad Gbr., d. etter 1590, Ø. Titlestad, Fana, Hordaland.  Nevnt 1590. Ukjent ektefelle. 
               Reg. som faren til Rasmus Hordnes, men da er navnet feil. Muligens farfaren?
1882.       Nils Olsen Nedre Dyngeland Gbr., g. Eli Mikkelsdtr. Lilletveit, d. etter 1687, N. Dyngeland, Fana, 
               Hordaland.  Nils døde ca. 1685?, N. Dyngeland, Fana, Hordaland.  Tok over Nedre Dyngeland i 1666 og 
               hadde bruket til 1685. 4 barn.
1883.       Eli Mikkelsdtr. Lilletveit d. etter 1687, N. Dyngeland, Fana, Hordaland.  Enke i 1687.
1884.       Nils Olsen Fjelltveit Gbr., g. *ukjent Eliasdtr. Lund, d. etter 1679, Fjelltveit, Fana, Hordaland.  Nils 
               døde før 1679?, Fjelltveit, Fana, Hordaland.  Hadde ene del av Fjelltveit ca. 1665-1675. Hadde visstnok 
               sønnen Mons (som overtok bruket). Gift med ei datter av Elias Lund.
1885.       *ukjent Eliasdtr. Lund d. etter 1679, Fjelltveit, Fana, Hordaland.  Hadde Fjelltveit i 1679.
1888.       Anders Monsen Liland Gbr., d. etter 1690?, Liland, Fana, Hordaland.  Anders fikk omkr. 1660 en del 
               av farsbruket (trolig 2/16 av Liland) og hadde det fram mot 1690. Hadde sønnen Mons som overtok 
               bruket og datteren Anna som ble på Liland. Ukjent hvem han var gift med.
1890.       Hans Larsen Krokeide f. ca. 1645, Krokeide, Fana, Hordaland, Gbr., g. (1) Kristi Larsdtr., g. (2) 
               1722,  Fana, Hordaland, Kristi Jonsdtr. Flesland, f. ca. 1670, Flesland, Fana, Hordaland, d. 1750, 
               Krokeide, Fana, Hordaland.  Hans døde 1725, Krokeide, Fana, Hordaland.  Hadde bnr. 6 fra 1670-åra. 
               Første kona, Kristi Larsdtr.,  flyttet fra han. Datteren Anna i første ekt. Ingen barn i 2. ekt. Hans var fra 
               bnr. 5.
1891.       Kristi Larsdtr.. Flytta fra ektemannen.
1896.       Mikkel Gregoriussen Liland f. ca. 1636, Liland, Fana, Hordaland, Gbr., g. Anna Olsdtr. Skeie, f. ca. 
               1633, Skeie, Fana, Hordaland, d. 1719, Liland, Fana, Hordaland.  Mikkel døde 1718, Liland, Fana, 
               Hordaland.  Tok over farsbruket (bnr. 3) omkring 1670 og hadde det til etter 1701. Trolig ga han fra seg 
               noe av bruket omkring 1700. Han hadde visstnok 2/16 av Liland igjen etter dette (ga bort 2/16). 2 barn?
1897.       Anna Olsdtr. Skeie f. ca. 1633, Skeie, Fana, Hordaland, d. 1719, Liland, Fana, Hordaland.
1898.       Nils Hansen Flesland Gbr., g. Guri Kristoffersdtr. Søre Hjellestad.  Nils døde etter 1707, Flesland, 
               Fana, Hordaland.  Bygslet Flesland etter faren fram til ca. 1705. Bruket (bnr. 1, 6 og 7) ble da delt. 3 
               barn.
1899.       Guri Kristoffersdtr. Søre Hjellestad.
1904.       Lars Olsen Espeland Gbr., d. etter 1701, Espeland, Fana, Hordaland.  Var forpakter i 1701 sammen 
               med Tollef Rasmussen. Kom til Espeland omkr. 1670. Trolig sønn av Ola Monsen. Hadde sønnen Magne 
               og trolig Lars som overtok bruket, og Marta b. i Mildesvågen.
1912.       Mons Larsen Nedre Birkeland Gbr., d. etter 1680, N. Birkeland, Fana, Hordaland.  Hadde 5/12 av 
               Nedre Birkeland ca. 1660-80. Mulig sønn av Lars N. Birkeland. Uvisst hvem han var gift med. Hadde 
               sønnene Mons b. på bnr. 1 og Lars b. på bnr. 4-7. Mons eide også noe jordegods i Skjold og Søvik.
1914. Lars Fredriksen Stend Skage f. ca. 1640, Stend?, Fana, Hordaland, Gbr., g. Brita Andersdtr. Øvre 
               Birkeland, f. ca. 1648, Ø. Birkeland, Fana, Hordaland, d. 1716, Skage?, Fana, Hordaland.  Lars døde 
               1719, Skage, Fana, Hordaland.  Reg. doble fødsels- og dødsår i BB Fana. Også 1638 og 1717. Bygslet 
               Stend i 1668. Til Skage i 1706. Se sak om retten til Stend side 631 i BB Fana. Under Skage står det at 
               han var der fra 1685, men kjøpte N. Skage bnr. 3 i 1700. 4 barn. 
1915.       Brita Andersdtr. Øvre Birkeland f. ca. 1648, Ø. Birkeland, Fana, Hordaland, d. 1716, Skage?, Fana, 
               Hordaland.
1918.       Magne (Mons) Larsen Kaland Lensmann og gbr., g. Helga *ukjent*.  Magne døde etter 1690, Kaland, 
               Fana, Hordaland.  Brukte ene halvdelen av Kaland ca. 1640-90. Var i mange år lensmann i Vassherrad. 2 
               barn kjent?.
1919.       Helga *ukjent*.
8. tipp-oldeforeldre
2066.       Hans Halvorsen Moldstad f. Moldstad, Gran, Oppland, g. Tora Jensdtr., d. 1633, Grand, Oppland.
2067.       Tora Jensdtr. d. 1633, Grand, Oppland.
2116.       Clemet Torbjørnsen Mjølstad f. før 1600, Mjølstad, Vardal, Oppland, Lensmann/gbr., g. Olaug 
               Knutsdtr. nedre Braastad, f. før 1600, Nedre Braastad, Vardal, Oppland, d. Mjølstad, Vardal, Oppland.  
               Clemet døde etter 1626, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Nevnt 1612-1626, lensmann i Vardal.
2117.       Olaug Knutsdtr. nedre Braastad f. før 1600, Nedre Braastad, Vardal, Oppland, d. Mjølstad, Vardal, Oppland.  Nevnt 1624.
2120.       Balzer Bjugstad Gbr.  Bruker av Bjugstad i 1612 da han er nevnt i skrifter. Balzer hadde i hvertfall 2 sønner.
2182.       Jens Larsen Groset g. *ukjent Olsdtr. Aas, f. Aas, Vardal, Oppland.  Nevnt på Groset i 1612 og 1624.
2183.       *ukjent Olsdtr. Aas f. Aas, Vardal, Oppland.
2208.       Egedius Lodinsen Gjevle f. før 1560, d. etter 1594.  Nevnt 1560-1594.
2334.       Clemet Sørensen Hørstad f. 1599?, Hørstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Ingri.  Er nevnt som bruker av 
               Hørstad  1612-1622. Trolig død før 1626, da Ingrid ved det tidspunkt er nevnt som enke.
2335.       Ingri. Nevnt som enke i 1626.
2336.       Nils ? Mæhlum g. ca. 1610?, Guri Tollefsdtr. Onset.
2337.       Guri Tollefsdtr. Onset g. (1) ca. 1610?, Nils ? Mæhlum, g. (2) Tord Mæhlum, Gbr., d. ca. 1650?.
2344.       Balzer Bjugstad Gbr.  Bruker av Bjugstad i 1612 da han er nevnt i skrifter. Balzer hadde i hvertfall 2 
               sønner.
2346.       Madtz Myrre Gbr., d. Myhre, Vardal, Oppland.  Nevnt som bruker på Myhre i 1612 og 1647. 1 1/2 hud, 
               bondegods.
2376.       Tord Eriksen Bratt Bjølstad f. ca. 1545, Gbr., g. Mari Guttormsdtr..  Tord døde 1620.  Eier av 
               Bjølstad i Heidal. Også eier av 5 huder i Aalstad. Tord hadde også 4 døtre i tillegg til de 3 sønnene.
2377.       Mari Guttormsdtr.. Eier av Aalstad?
2386.       Laurits Torke Gbr., g. Barbra, d. 1659.  Laurits døde før 1659, Torke, Vardal, Oppland.  Registrert 
               som bruker på nedre Torke 1616 og 1647. Paret hadde 7 voksne barn etter seg.
2387.       Barbra d. 1659.
2456.       Gisle Skikkelstad f. før 1600, Gbr., d. ca. 1650, Skikkelstad, Vardal, Oppland.  Bruker av Skikkelstad i 
               1612. Gisle hadde i hvertfall 3 sønner. Trolig sønnesønn av Torger Gisleson som sammen med sin far, 
               Gisle, byttet til seg bl.a. Skikkelstad og øvre Braastad i 1504.
2458.       Clemet Torbjørnsen Mjølstad f. før 1600, Mjølstad, Vardal, Oppland, Lensmann/gbr., g. Olaug 
               Knutsdtr. nedre Braastad, f. før 1600, Nedre Braastad, Vardal, Oppland, d. Mjølstad, Vardal, Oppland.  
               Clemet døde etter 1626, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Nevnt 1612-1626, lensmann i Vardal.
2459.       Olaug Knutsdtr. nedre Braastad f. før 1600, Nedre Braastad, Vardal, Oppland, d. Mjølstad, Vardal, 
               Oppland.  Nevnt 1624.
2492.       Clemet Torbjørnsen Mjølstad f. før 1600, Mjølstad, Vardal, Oppland, Lensmann/gbr., g. Olaug 
               Knutsdtr. nedre Braastad, f. før 1600, Nedre Braastad, Vardal, Oppland, d. Mjølstad, Vardal, Oppland.  
               Clemet døde etter 1626, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Nevnt 1612-1626, lensmann i Vardal.
2493.       Olaug Knutsdtr. nedre Braastad f. før 1600, Nedre Braastad, Vardal, Oppland, d. Mjølstad, Vardal, 
               Oppland.  Nevnt 1624.
2516.       Clemet Torbjørnsen Mjølstad f. før 1600, Mjølstad, Vardal, Oppland, Lensmann/gbr., g. Olaug 
               Knutsdtr. nedre Braastad, f. før 1600, Nedre Braastad, Vardal, Oppland, d. Mjølstad, Vardal, Oppland.  
               Clemet døde etter 1626, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Nevnt 1612-1626, lensmann i Vardal.
2517.       Olaug Knutsdtr. nedre Braastad f. før 1600, Nedre Braastad, Vardal, Oppland, d. Mjølstad, Vardal, 
               Oppland.  Nevnt 1624.
2520.       Balzer Bjugstad Gbr.  Bruker av Bjugstad i 1612 da han er nevnt i skrifter. Balzer hadde i hvertfall 2 
               sønner.
2708.       Povel Ollufsen Tømmerhol f. Tømmerhol, Toten, Oppland, g. Angerd? Haraldsdtr. Narum, f. 
               Narum?, Toten, Oppland, d. etter 1600?, Tømmerhol, Toten, Oppland.  Povel døde etter 1598, 
               Tømmerhol, Toten, Oppland.  Nevnt 1591-98. Også kalt Paul H. Tømmerhol?
2709.       Angerd? Haraldsdtr. Narum f. Narum?, Toten, Oppland, d. etter 1600?, Tømmerhol, Toten, Oppland.  
               Nevnt 1599/1600.
2710.       Jørgen Eriksen Tømmerhol f. før 1600?, Tømmerhol, Toten, Oppland, Bonde, d. etter 1630, 
               Tømmerhol, Toten, Oppland.  Nevnt 1615-1630.
2804.       Find Lauritsen Lunden Lagrettsmann, d. etter 1594.  Lagrettsmann i 1591 og 1594. Siver var hans sønn 
               nr. 2.
2820.       Torkild Fjørkenstad f. 1570, Gbr., g. Marte *ukjent.  Torkild døde 1645, Fjørkenstad, Toten, 
               Oppland.  6 barn kjent. Se BB Toten bind IV Totenvika s. 81. Nevnt som bruker av Fjørkenstad (gnr. 5) 
               1612-17. Han var Totens største bondegodseier i 1612-15; eide foruten Fjørkenstad de tre ødegårdene 
               Hol lille eller øde i Kolbu (gnr. 216), Tåsås ødegård i Vestre Toten og Auren ødegård som forble en del 
               av Fjørkenstads eiendom. Videre eide han en part med særskilt bygselsrett i Olsby.
2821.       Marte *ukjent. Giftet seg igjen med en Jon.
2822.       Jon Fjørkenstad Bonde, d. etter 1616, Fjørkenstad?, Toten, Oppland.
3176.       Ola Knutsson Ve f. 1588, Gbr., g. Karen Jensdtr..  Ola døde 1675, Årdal, Sogn og Fjordane.  Bruker 
               på hovedbruket Ve.
3177.       Karen Jensdtr..
3178.       Hermund Botolvsson Øvsttun f. 1620, Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane, Gbr., g. Berta Olsdtr. 
               Lægreid, f. 1622, Lægreid, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 1690, Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane.  
               Hermund døde 1665, Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane.  Hermund er brukeren fra omlag 1645. 
               Hermund døde tidlig, for i 1666 er det sønnen Tomas som har gården. Berta ble senere gift igjen med 
               Hans Kjørlog i Hafslo. Hermund og Berta hadde 2 barn som vi vet om.
3179.       Berta Olsdtr. Lægreid f. 1622, Lægreid, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 1690, Øvsttun, Årdal, Sogn og 
               Fjordane.
3356.       Lasse Simonson indre Borlaug f. før 1614, Leilending/jordeier, d. etter 1656, Helland?, Leikanger, 
               Sogn og Fjordane.
3570.       Lasse Dale. Lasse var leilending på Dale 1616-1629. Han eide 1/2 pd. smør i Dale. Ukjent navn på 
               ektefelle og om han hadde flere barn enn Anna.
3636.       Lars Olavsson f. 1591.
3638.       Morten ? Bønes Gbr., g. Anna Bønes, d. før 1681?, Bønes, Fana, Hordaland.  Morten døde ca. 1637, 
               Bønes, Fana, Hordaland.  Hadde gården Bønes alene fra 1625.
3639.       Anna Bønes g. (1) Ola Bønes, d. før 1637, g. (2) Morten ? Bønes, Gbr., d. ca. 1637, Bønes, Fana, 
               Hordaland.  Anna døde før 1681?, Bønes, Fana, Hordaland.
3724.       Steffen Hansen Grimseid f. før 1600, Gbr., g. Johanna *ukjent.  Steffen døde etter 1665, Grimseid, 
               Fana, Hordaland.  Fikk noe av Grimseid omkring 1625, og fra 1645 hadde han hele gården. Rundt 1665 
               ble gården delt. Steffen hadde da selv bnr. 2, mens sønnen Mons fikk bnr. 1. Barn vi kjenner: Mons b. på 
               bnr. 1, Peder b. på Ådland, Jakob b. på Mildestveit. I 1645 skatta de også for 2 døtre.
3725.       Johanna *ukjent.
3728.       Lars Nedre Birkeland Gbr., d. etter ca. 1640, N. Birkeland, Fana, Hordaland.  Brukte ene halvdelen av 
               Nedre Birkeland (bnr. 4-7) ca. 1603 til ca. 1640. Eide også en del jordegods. Av et skifte på Grimseid i 
               1708 synes det som han hadde disse barna: Lars b. på Øvsttun, Morten b. på Hordnes, Malena b. på 
               Grimseid, Magdeli, Johannes b. på Klungervoll. Mons (neste bruker) var mest trolig også sønnen hans.
3764.       Ola Larsen Nedre Dyngeland f. før 1600?, Gbr., d. før 1665, N. Dyngeland, Fana, Hordaland.  Tok 
               over gården etter faren i 1631. Uvisst hvem han var gift med. Kun sønnen Nils er kjent.
3766.       Mikkel Lillestveit Gbr., g. Brita *ukjent, d. etter 1644, Lillestveit, Fana, Hordaland.  Mikkel døde 
               omkr. 1644, Lillestveit, Fana, Hordaland.  Hadde halve Lillestveit (bnr. 3,4,5,6) ca. 1620-44. 3 barn: Jon 
               overtok gården, Lars b. på Valle, Eli b. på N. Dyngeland.
3767.       Brita *ukjent d. etter 1644, Lillestveit, Fana, Hordaland.  Hadde bruket noen år etter at mannen var død.
3768.       Ola Larsen Fjelltveit f. før 1600, Gbr., g. Karen *ukjent, d. etter 1660, Fjelltveit, Fana, Hordaland.  
               Ola døde etter 1656, Fjelltveit, Fana, Hordaland.  Hadde Fjelltveit 1618-56. Mellom barna var Nils (som 
               overtok) og Marta.
3769.       Karen *ukjent d. etter 1660, Fjelltveit, Fana, Hordaland.  Hadde bruket noen år omkring 1660.
3770.       Elias Olsen Lund Gbr., g. Elisabet *ukjent.  Elias døde etter 1660, Lund, Fana, Hordaland.  Hadde 
               halvdelen av faren sitt bruk ca. 1635-60. Mellom barna var Ola b. på Samdal, Søren b. på Riple, Brita 
               tjente på Midtsæter i Os, ei datter var bosatt på Fjelltveit.
3771.       Elisabet *ukjent.
3776.       Mons Andersen Liland f. før 1600?, Liland, Fana, Hordaland, Gbr., g. Anna *ukjent.  Mons døde etter 
               1660?, Liland, Fana, Hordaland.  Tok over bruket etter faren fra ca. 1625 til ca. 1660. Barn: Bl.a. 
               sønnene Anders og Mikkel som delte bruket. i tillegg datteren Anna også b. på Liland.
3777.       Anna *ukjent.
3780.       Lars Ellingsen Krokeide Gbr., g. Agate Hansdtr. Angeltveit.  Lars døde etter 1680?, Krokeide, Fana, 
               Hordaland.  Kom til Krokeide omkr. 1640 og var der til ca. 1680. Lars hadde bnr. 5,15,16. Omkring 
               1660 ble bruket delt i 3, og Lars hadde senere bnr. 15 og 16. Mellom barna var Hans b. på bnr. 6, Marta 
               b. på bnr. 15, Jakob som overtok, Lars b. på bnr. 13.
3781.       Agate Hansdtr. Angeltveit.
3792.       Gregorius Gregoriussen Liland Gbr., g. Inger *ukjent.  Gregorius døde omkr. 1660, Liland, Fana, 
               Hordaland.  Han var muligens fra N. Natland. Hadde Liland bnr. 3 fra 1636 til 1660. Barn: Bl.a. sønnen 
               Lars som tjente på Bjelkarøy i 1701 og Mikkel som overtok Liland.
3793.       Inger *ukjent.
3794.       Ola Eriksen Skeie f. omkr. 1600, Gbr., g. Marta *ukjent.  Ola døde etter 1680, Skeie, Fana, Hordaland.  
               Bruker av 2/3 av Skeie (bnr. 1 og 2) fra 1631 til ca. 1680. 4 barn.
3795.       Marta *ukjent.
3796.       Hans Johannessen Flesland Gbr., g. Marta *ukjent.  Hans døde etter 1670, Flesland, Fana, Hordaland.  
               Bygslet Flesland bnr. 1, 6 og 7 fra 1631 til ca. 1670. 4 barn.
3797.       Marta *ukjent.
3798.       Kristoffer Monsen Søre Hjellestad f. omkr. 1600, Gbr., g. Eli *ukjent.  Kristoffer døde etter 1670, S. 
               Hjellestad, Fana, Hordaland.  Kanskje sønn av Mons Pedersen S. Hjellestad. Bruker av halve 
               prestegodset ca. 1635-70 (bnr. 3). 3 barn?
 
3799.       Eli *ukjent.
3808.       Ola Monsen Espeland Gbr., g. Marta *ukjent.  Ola døde etter 1670, Espeland, Fana, Hordaland.  Kom 
               til Espeland omkring 1630 og brukte 1/4 av gården fram til ca. 1670. Hadde sønnen Hans, kanskje flere, 
               trolig også Lars som overtok bruket.
3809.       Marta *ukjent.
3824.       Lars Nedre Birkeland f. før 1600, Gbr., d. etter 1640, N. Birkeland, Fana, Hordaland.  Brukte trolig 
               bnr. 4-7 av Nedre Birkeland fra ca. 1603-ca. 1640. Eide en del jordegods. Av et skifte på Grimseid i 
               1708 synes det som han hadde disse barna: Lars b. på Øvsttun, Morten b. på Hordnes, Malena b. på 
               Grimseid, Magdeli, Johannes b. på Klungervoll. Muligens gift med Eli som ble gift med neste bruker.
3828.       Fredrik Hansen Stend Gbr., g. Anna *ukjent.  Fredrik døde etter 1668, Stend, Fana, Hordaland.  
               Hadde Stend fra ca. 1640-68. Fredrik var ombudsmann for jordegodset til Kirsten Bildt her på disse 
               kanter. Barn: Lars overtok på Stend, Mikkel b. på N. Birkeland.
3829.       Anna *ukjent.
3830.       Anders Johannessen Øvre Birkeland Gbr., d. etter 1660, Ø. Birkeland, Fana, Hordaland.  Hadde ene 
               halvpart av Øvre Birkeland fra 1646-60. Trolig far til Brita som ble bosatt på Stend og senere Skage. 
               Ukjent hvem han var gift med.
9. tipp-oldeforeldre
4232.       Torbjørn Ellingsen Mjølstad f. før 1545, Mjølstad, Vardal, Oppland, Gbr., d. etter 1599.  Nevnt 1545-
               1599. Også på Markeng?
4234.       Knud Braastad f. ca. 1540, Braastad, Vardal, Oppland, d. etter 1624, Braastad, Vardal, Oppland.  Nevnt 
               1612 og 1616 som eier av 4 huder i Braastad og 1/2 hud i Staff øde på Ringsaker. Knud hadde i hvertfall 
               4 barn, 1 sønn og 3 døtre. I tillegg hadde han også muligens en sønn til: Gunder Godenaas (Ringsaker), 
               1615 eier av 2 huder i Braastad, i 1624 på Gryte.
4416.       Lodin Endresen på Kind d. etter 1528.  Nevnt 1527/28.
4668.       Søren Vilberg Hørstad f. rundt 1525?, Land?, Oppland.  Første registrerte bruker av Hørstad? Først 
               nevnt på Vilberg i Land i 1558, senere på Hørstad.
4752.       Erik Trondsen Tynnøl Bjølstad g. Tora Eysteinsdtr. Bratt, f. 1515, Bjølstad, Heidal, Oppland, d. 
               1600.  Erik døde 1606, Bjølstad, Heidal, Oppland.  Overtok Bjølstad i Heidal.
4753.       Tora Eysteinsdtr. Bratt f. 1515, Bjølstad, Heidal, Oppland, d. 1600.  Nevnt i et skifte sammen med sine 
               to søsken, Iver og Engebret,  21.11.1555. Det ble da holdt arveskifte mellom dem. Tora skulle ha 5 pd. i 
               Holaker og 1 hud i Selsjord.
4912.       *ukjent Gisleson? Skikkelstad. Hadde i hvertfall 3 barn, 1 sønn og 2 døtre.
4916.       Torbjørn Ellingsen Mjølstad f. før 1545, Mjølstad, Vardal, Oppland, Gbr., d. etter 1599.  Nevnt 1545-
               1599. Også på Markeng?
4918.       Knud Braastad f. ca. 1540, Braastad, Vardal, Oppland, d. etter 1624, Braastad, Vardal, Oppland.  Nevnt 
               1612 og 1616 som eier av 4 huder i Braastad og 1/2 hud i Staff øde på Ringsaker. Knud hadde i hvertfall 
               4 barn, 1 sønn og 3 døtre. I tillegg hadde han også muligens en sønn til: Gunder Godenaas (Ringsaker), 
               1615 eier av 2 huder i Braastad, i 1624 på Gryte.
4984.       Torbjørn Ellingsen Mjølstad f. før 1545, Mjølstad, Vardal, Oppland, Gbr., d. etter 1599.  Nevnt 1545-
               1599. Også på Markeng?
4986.       Knud Braastad f. ca. 1540, Braastad, Vardal, Oppland, d. etter 1624, Braastad, Vardal, Oppland.  Nevnt 
               1612 og 1616 som eier av 4 huder i Braastad og 1/2 hud i Staff øde på Ringsaker. Knud hadde i hvertfall 
               4 barn, 1 sønn og 3 døtre. I tillegg hadde han også muligens en sønn til: Gunder Godenaas (Ringsaker), 
               1615 eier av 2 huder i Braastad, i 1624 på Gryte.
5032.       Torbjørn Ellingsen Mjølstad f. før 1545, Mjølstad, Vardal, Oppland, Gbr., d. etter 1599.  Nevnt 1545-
               1599. Også på Markeng?
5034.       Knud Braastad f. ca. 1540, Braastad, Vardal, Oppland, d. etter 1624, Braastad, Vardal, Oppland.  Nevnt 
               1612 og 1616 som eier av 4 huder i Braastad og 1/2 hud i Staff øde på Ringsaker. Knud hadde i hvertfall 
               4 barn, 1 sønn og 3 døtre. I tillegg hadde han også muligens en sønn til: Gunder Godenaas (Ringsaker), 
               1615 eier av 2 huder i Braastad, i 1624 på Gryte.
5416.       Olluf Tømmerhol Bonde, d. Tømmerhol, Toten, Oppland.
5418.       Harald Narum f. før 1547, d. etter 1591.  Nevnt 1547-1591.
5420.       Erik Tømmerhol f. ca. 1520, Bonde, d. etter 1557, Tømmerhol, Toten, Oppland.  Nevnt 1557.
5608.       Laurits Siversen Molstad Lensmann, g. *ukjent Eivindsdtr. Stor Ree, f. Stor Ree, Stange, Hedmark.  
               Laurits døde etter 1574.  Lensmann på Toten. Tilstede under skiftet etter svigerfaren, lensmann Even 
               Stor Ree i 1574 (BB Stange s. 649).
5609.       *ukjent Eivindsdtr. Stor Ree f. Stor Ree, Stange, Hedmark.  Datter av lensmann Eivind Stor Ree på 
               Stange.
6356.       Botolv Hermundsson Øvsttun f. før 1600, Gbr., d. Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane.  Botolv var 
               bruker i Øvsttun fra oml. 1630 og var eier av gården og mer til. Vi vet at Botolv i alle fall hadde en sønn, 
               Hermund. Det kan tyde på at Botolv sjøl kanskje var sønn til den Hermund som var bruker i 1601, men 
               som er slutta i 1603. Ragnhild som var g.m. Ola Sjursson Seim, og som døde 1672, var mulig- ens søster 
               til Botolv.
7448.       Hans Grimseid Gbr., d. etter 1644, Grimseid, Fana, Hordaland.  Er nevnt på Grimseid 1603-44. Hadde 
               sønnen Steffen som overtok. Ukjent ektefelle.
7528.       Lars Nedre Dyngeland Gbr., d. etter 1630, N. Dyngeland, Fana, Hordaland.  Bruker på Nedre 
               Dyngeland fra tidlig 1600-tallet. Nevnt første gang i 1608. Hadde bruket til ca. 1630. Kun sønnen Ola er 
               kjent.
7536.       Lars Olsen Fjelltveit Gbr., d. etter 1617, Fjelltveit, Fana, Hordaland.  Nevnt som bruker på hele 
               Fjelltveit 1600-1617. Etter hans tid ble gården delt. Hadde visstnok sønnen Ole som overtok ene 
               halvdelen.
7540.       Ola Lund Gbr., d. etter 1635, Lund, Fana, Hordaland.  Hadde halve Lund (bruk 3 og 4) ca. 1611-35. 
               Hadde visstnok sønnen Elias som overtok. Etter Ola ble bruket delt i to fram til 1690-åra.
7552.       Anders Liland Gbr., d. etter 1625, Liland, Fana, Hordaland.  Anders var bruker på Liland i 1603 og 
               fram til ca. 1625. Bruket hans var 5/16 av gården. Hadde sønnen Mons som overtok.
7596.       Mons Pedersen Søre Hjellestad Gbr., g. Synnøva *ukjent.  Mons døde etter 1635, S. Hjellestad, Fana, 
               Hordaland.  Trolig sønn av Peder S. Hjellestad og far til neste bruker, Kristoffer Monsen. Fikk noe av 
               bruket til Peder omkring 1613. Fra 1620 hadde han prestegodset alene. Omkring 1635 ble bruket delt.
7597.       Synnøva *ukjent.
7656.       Hans Stend f. før 1600, Gbr., d. etter 1640, Stend, Fana, Hordaland.  På Stend fra 1608-40. Brukte 1/4 
               av Stend. Hadde sønnen Fredrik som overtok bruket.
7660.       Johannes Nilsen Øvre Birkeland Gbr., d. etter 1645, Ø. Birkeland, Fana, Hordaland.  Hadde fra 1614 
               noe av farsbruket Øvre Birkeland. Dette året ga han 10 daler i førstebygsel for 1/2 laup smør i gården. 
               Senere hadde han halve gården fram til 1642 da sønnen Anders tok over en del. Er nevnt fram til 1645. 
               Ukjent hvem han var gift med.
10. tipp-oldeforeldre
8464.       Elling Torbjørnsen Mjølstad f. før 1528, Gbr., d. etter 1545?, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Nevnt 1528-
               1545.
8832.       Endre Esbjug d. ca. 1527.  Skifte 1527.
9506.       Eystein Guttormsen Bratt på Bjølstad f. ca. 1475, Bjølstad, Heidal, Oppland, g. (1) Tora Tordsdtr. 
               fra Tjerne, f. Tjerne, Ringsaker, Hedmark, d. ca. 1520, g. (2) *ukjent Engebretsdtr. Holaker, d. ca. 
               1530.  Eystein døde før 1555.
9507.       *ukjent Engebretsdtr. Holaker d. ca. 1530.
9824.       Gisle Torgersen Skikkelstad Gbr.  Nevnt 1528.
9832.       Elling Torbjørnsen Mjølstad f. før 1528, Gbr., d. etter 1545?, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Nevnt 1528-
               1545.
9968.       Elling Torbjørnsen Mjølstad f. før 1528, Gbr., d. etter 1545?, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Nevnt 1528-
               1545.
10064.      Elling Torbjørnsen Mjølstad f. før 1528, Gbr., d. etter 1545?, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Nevnt 
               1528-1545.
11218.      Eivind Mogensen? Stor Ree f. før 1500?, Lensmann, d. 1574, Stor Ree, Stange, Hedmark.  Nevnt 
               første gang som lensmann i Stange i 1528. Muligens også han som er nevnt som lagrettsmann 
               09.06.1537. Det er da trolig at han var sønn av Mogens. Iflg. bygdebok Stange (s. 649) er det mye som 
               taler for at Even er av samme slekt som Dale-slekten på Frang. Skifte etter Even 23.06.1574. Tilstede 
               var bl.a. svigersønnen Laurits Moldstad, Oluf Reersen, Nils Krabbe og Amund Rotnes. Brukt både 
               Eivind og Even.
15192.      Peder Søre Hjellestad Gbr., d. etter 1620, S. Hjellestad, Fana, Hordaland.  Nevnt som bruker av 
               prestegodset (bnr. 1, 2 og 3) 1590-1620. Hadde trolig sønnen Mons som ble neste bruker. Ukjent hvem 
               han var gift med.
15320.      Nils Øvre Birkeland Gbr., d. etter 1617, Ø. Birkeland, Fana, Hordaland.  Nevnt på Øvre Birkeland 
               1590-1617. De siste årene hadde sønnen Johannes noe av bruket. Ukjent hvem han var gift med.
11. tipp-oldeforeldre
16928.      Torbjørn Tollefsen Markeng f. før 1500, Gbr.  Med odel i Markeng.
19012.      Guttorm Endresen Bratt på Bjølstad f. ca. 1437, g. Cicilie Petersdtr. Skiaker, f. ca. 1430, Skiaker, 
               Skjåk, Oppland, d. 1509.  Guttorm døde ca. 1530.
19013.      Cicilie Petersdtr. Skiaker f. ca. 1430, Skiaker, Skjåk, Oppland, d. 1509.
19648.      Torgeir Gisleson f. Skjerven, Vardal, Oppland, Gbr.  Torgeir og faren Gisle byttet til seg bl.a. 
               Skikkelstad og øvre Braastad i 1504.
19664.      Torbjørn Tollefsen Markeng f. før 1500, Gbr.  Med odel i Markeng.
19936.      Torbjørn Tollefsen Markeng f. før 1500, Gbr.  Med odel i Markeng.
20128.      Torbjørn Tollefsen Markeng f. før 1500, Gbr.  Med odel i Markeng.
12. tipp-oldeforeldre
33856.      Tollef Ellingsen f. før 1400?, Lagrettsmann, g. Gunhild Torbjørnsdtr. Alm, f. Alm, Brøttum, 
               Hedmark.  Tollef døde etter 1436.  Nevnt i 1436. Lagrettsmann i Biri.
33857.      Gunhild Torbjørnsdtr. Alm f. Alm, Brøttum, Hedmark.  Nevnt 1436.
38024.      Endre Eriksen på Bjølstad f. ca. 1390, g. Ingeborg Erlings/Steinarsdtr. Bratt.  Endre døde ca. 1460.
38025.      Ingeborg Erlings/Steinarsdtr. Bratt. Usikkert om hun er datter av Erling eller Steinar Bratt??? ref. 
               Braastad.
38026.      Peter Gudleiksen på Skiaker f. 1404, Skiaker, Skjåk, Oppland, Gbr., g. Gudrid Gyrdsdtr. O, f. 
               omkring 1400, O, Vang, Hedemark.  Peter døde 1482.
38027.      Gudrid Gyrdsdtr. O f. omkring 1400, O, Vang, Hedemark.
39296.      Gisle Herleikson f. Skjerven, Vardal, Oppland, Gbr., d. Skikkelstad, Vardal, Oppland.  Gisle og sønnen 
               Torger byttet til seg bl.a. Skikkelstad og øvre Braastad i 1504.
39328.      Tollef Ellingsen f. før 1400?, Lagrettsmann, g. Gunhild Torbjørnsdtr. Alm, f. Alm, Brøttum, 
               Hedmark.  Tollef døde etter 1436.  Nevnt i 1436. Lagrettsmann i Biri.
39329.      Gunhild Torbjørnsdtr. Alm f. Alm, Brøttum, Hedmark.  Nevnt 1436.
39872.      Tollef Ellingsen f. før 1400?, Lagrettsmann, g. Gunhild Torbjørnsdtr. Alm, f. Alm, Brøttum, 
               Hedmark.  Tollef døde etter 1436.  Nevnt i 1436. Lagrettsmann i Biri.
39873.      Gunhild Torbjørnsdtr. Alm f. Alm, Brøttum, Hedmark.  Nevnt 1436.
40256.      Tollef Ellingsen f. før 1400?, Lagrettsmann, g. Gunhild Torbjørnsdtr. Alm, f. Alm, Brøttum, 
               Hedmark.  Tollef døde etter 1436.  Nevnt i 1436. Lagrettsmann i Biri.
40257.      Gunhild Torbjørnsdtr. Alm f. Alm, Brøttum, Hedmark.  Nevnt 1436.
13. tipp-oldeforeldre
67712.      Elling Tollefsen Markeng d. etter 1413.  Nevnt 1392-1413.
67714.      Torbjørn Oleivson Alm g. Margrete Gunnarsdtr. Alm.  På Alm, Brøttum.
67715.      Margrete Gunnarsdtr. Alm.
76048.      Erik Bjørnsen f. ca. 1375, d. ca. 1440.  Kjøpte Bjølstad i Heidal i 1430. Sønn av Bjørn Jonsen? - nevnt 
               1361.
76052.      Gudleik Peterson f. ca. 1360, d. ca. 1404.
76054.      Gyrd Ingjaldsen på O f. rundt 1360.
78592.      Herleik Gisleson Skjerven Gbr., d. Skjerven, Vardal, Oppland.  Nevnt 1457.
78656.      Elling Tollefsen Markeng d. etter 1413.  Nevnt 1392-1413.
78658.      Torbjørn Oleivson Alm g. Margrete Gunnarsdtr. Alm.  På Alm, Brøttum.
78659.      Margrete Gunnarsdtr. Alm.
79744.      Elling Tollefsen Markeng d. etter 1413.  Nevnt 1392-1413.
79746.      Torbjørn Oleivson Alm g. Margrete Gunnarsdtr. Alm.  På Alm, Brøttum.
79747.      Margrete Gunnarsdtr. Alm.
80512.      Elling Tollefsen Markeng d. etter 1413.  Nevnt 1392-1413.
80514.      Torbjørn Oleivson Alm g. Margrete Gunnarsdtr. Alm.  På Alm, Brøttum.
80515.      Margrete Gunnarsdtr. Alm.
14. tipp-oldeforeldre
135424.    Tollef Amundsen Markeng f. før 1376, g. *ukjent Ellingsdtr..  Tollef døde etter 1392.
135425.    *ukjent Ellingsdtr..
135430.    Sira Gunnar Brynjulvson Prest, og Randid Ogmundsdtr. Alm, f. Brøttum, Hedmark.  Sira Gunnar 
               døde Toten?, Oppland.  Prest i Fåberg og siden Toten. Var ikke gift, men hadde barn med Randid.
135431.    Randid Ogmundsdtr. Alm f. Brøttum, Hedmark.
152104.    Peter Gudleikson f. ca. 1330, d. ca. 1386.
152108.    Ingjald Guttormsen på O f. omkring 1325, Sysselmann, g. omkring 1360, Cicilie Sigurdsdtr., f. 
               omkring 1340.  På O, Vang i Hedemark. Gyrd var muligens deres eneste sønn. Ingjald opptrer som 
               voksen i 1346 (D.N. II 274)., nevnes 14.02.1358 (D.N. IV 389), og 04.08. 1361 (D.N. III 320) som 
               sysselmann på Toten.
152109.    Cicilie Sigurdsdtr. f. omkring 1340.
157184.    Gisle Andresson Lagrettsmann, g. Gudrid Torgrimsdtr., d. etter 1466.  Lagrettsmann 1440 i 
               Ringsaker.
157185.    Gudrid Torgrimsdtr. d. etter 1466.  Nevnt 1466.
157312.    Tollef Amundsen Markeng f. før 1376, g. *ukjent Ellingsdtr..  Tollef døde etter 1392.
157313.    *ukjent Ellingsdtr..
157318.    Sira Gunnar Brynjulvson Prest, og Randid Ogmundsdtr. Alm, f. Brøttum, Hedmark.  Sira Gunnar 
               døde Toten?, Oppland.  Prest i Fåberg og siden Toten. Var ikke gift, men hadde barn med Randid.
157319.    Randid Ogmundsdtr. Alm f. Brøttum, Hedmark.
159488.    Tollef Amundsen Markeng f. før 1376, g. *ukjent Ellingsdtr..  Tollef døde etter 1392.
159489.    *ukjent Ellingsdtr..
159494.    Sira Gunnar Brynjulvson Prest, og Randid Ogmundsdtr. Alm, f. Brøttum, Hedmark.  Sira Gunnar 
               døde Toten?, Oppland.  Prest i Fåberg og siden Toten. Var ikke gift, men hadde barn med Randid.
159495.    Randid Ogmundsdtr. Alm f. Brøttum, Hedmark.
161024.    Tollef Amundsen Markeng f. før 1376, g. *ukjent Ellingsdtr..  Tollef døde etter 1392.
161025.    *ukjent Ellingsdtr..
161030.    Sira Gunnar Brynjulvson Prest, og Randid Ogmundsdtr. Alm, f. Brøttum, Hedmark.  Sira Gunnar 
               døde Toten?, Oppland.  Prest i Fåberg og siden Toten. Var ikke gift, men hadde barn med Randid.
161031.    Randid Ogmundsdtr. Alm f. Brøttum, Hedmark.
15. tipp-oldeforeldre
270850.    Elling.
270860.    Sira Brynjulf Haraldson f. ca. 1295, Prest/Kannik, g. Elin(?) *ukjent.  Sira Brynjulf døde 1348, 
               Avignon, Frankrike.  Prest på Toten og kannik, død 1348 i Avignon av Svartedauden. Han var da i 
               Avignon for å besøke sin gode venn pave Clemets VI. Også hans offisielle konkubine døde under 
               Svartedauden 1348/49 i Avignon. De hadde fire sønner som er nevnt i et testamente til kong Magnus 
               Eiriksson og dronning Blanka, datert 02.07.1333. Den ene sønnen var altså Sira Gunnar Brynjufsson, 
               prest i Fåberg. Sira Brynjulf Haraldsson Diplomataricum Norvegicum (D.N.) XVII datert 09.10.1336 
               Avignon, Frankrike: Optegnelse om at Biskop Halvard af Hamar, som havde forpligtet sig til at betale 
               Petrus Gervasii i Brøgge 1296 Guldgylden og 7 Denares gros Tournois, har ved Kanniken Brynjolf 
               Haraldssøn indbetalt i det pavelige Kammer 100 Guldgylden. D.N. XVII datert 29.09.1342 Avignon, 
               Frankrike: Pave Clemens VI overdrager ved Provisjon Brynjulv Haraldssøn et Kanonikat i Oslo 
               Domkirke og paalægger Erkebiskopen af Nidaros, Biskopen af Hamar og Provsten ved Toulouses 
               Kirke at indføre ham deri. D.N. XVII datert 23.05.1349 Avignon, Frankrike: Pave Clemens VI 
               bevilger Ansøgning fra Olav Petersson, Klerk i Roskilde, om et Kanonikat og Præbende i Oslo 
               Domkirke, ledige ved Kanniken Brynjulv Haraldssons Død ved Kurien. D.N. XVII datert 03.09.1349 
               Avignon, Frankrike: Pave Clemens VI overdrager Sognekirken Hof paa Thoten, som er bleven ledig 
               ved Kurien ved den forrige Sognepræst Brynjulv Haraldssons Død der, til Arne Thorsteinsson og 
               paalægger Erkebiskopen i Nidaros, Erkepræsten i Oslo og en Kannik i Padua at indføre ham deri.
270861.    Elin(?) *ukjent.
304208.    Gudleik Endridson f. ca. 1290, Sysselmann, d. 1336.  Sysselmann i Nord Gudbrandsdal.
304218.    Sigurd Haftorsen til Giske og Sudreim Baron og riksråd, g. 1342, Ingebjørg Erlingsdtr..  Baron. I 
               eldre litteratur er det hevdet at Cecilie var herr Sigurds datter av et tidligere ekteskap, men det 
               foreligger intet grunnlag for en slik antagelse Det må antas at Cecilie er frukten av en frille-
               forbindelse. Ellers hadde hr. Sigurd sikkert giftet henne bort til en mer likebyrdig mann enn Ingjald 
               Guttormsen.
314368.    Andres Gisleson? på Hilstad d. Hilstad, Nes, Hedmark.  På Hilstad, Nes. Nevnt 1398. Trolig sønn av 
               Gisle Braastad.
314626.    Elling.
314636.    Sira Brynjulf Haraldson f. ca. 1295, Prest/Kannik, g. Elin(?) *ukjent.  Sira Brynjulf døde 1348, 
               Avignon, Frankrike. 
314637.    Elin(?) *ukjent.
318978.    Elling.
318988.    Sira Brynjulf Haraldson f. ca. 1295, Prest/Kannik, g. Elin(?) *ukjent.  Sira Brynjulf døde 1348, 
                               Avignon, Frankrike.  
318989.    Elin(?) *ukjent.
322050.    Elling.
322060.    Sira Brynjulf Haraldson f. ca. 1295, Prest/Kannik, g. Elin(?) *ukjent.  Sira Brynjulf døde 1348, 
                               Avignon, Frankrike. 
322061.    Elin(?) *ukjent.
16. tipp-oldeforeldre
541720.    Harald Klerk på Samsal f. 1260, Klerk, d. 1348, Samsal, Ringsaker.  Harald Klerk på Samsal i 
               Ringsaker var av Kusse-familien. Kona hans var søster til biskop Hallvard av Hamar. Harald døde i 
               1348 under Svartedauden?
608436.    Haftor Jonsen Baron, Baron, g. Agnes Haakonsdtr.?.  
608437.    Agnes Haakonsdtr. ?
628736.    Gisle Braastad d. etter 1371.  Diplomatarium Norvegicum bind II side 381: 29. mars 1364 kundgjør 
               sysselmannen i Nordre Hedmark, Anders Joarson, i et brev til almuen på vestsiden av Mjøsa, at han 
               har gitt "Gisle a Brodstadum" sitt ombud i alle kongens saker hos dem i Vardal, Hunndal, 
               Snartheimsdal, Stufnadal, Manheims herad og Biri. Gisle er også nevnt i 1371, da han selger 1/3 av 
               gården Risum (Rise) i Lensbygda, Toten Andres på Hilstad (Nes) og Lafrans er trolig sønnene hans.
629272.    Harald Klerk på Samsal f. 1260, Klerk, d. 1348, Samsal, Ringsaker.  Harald Klerk på Samsal i 
               Ringsaker var av Kusse-familien. Kona hans var søster til biskop Hallvard av Hamar. Harald døde i 
               1348 under Svartedauden?
637976.    Harald Klerk på Samsal f. 1260, Klerk, d. 1348, Samsal, Ringsaker.  Harald Klerk på Samsal i 
               Ringsaker var av Kusse-familien. Kona hans var søster til biskop Hallvard av Hamar. Harald døde i 
               1348 under Svartedauden?
644120.    Harald Klerk på Samsal f. 1260, Klerk, d. 1348, Samsal, Ringsaker.  Harald Klerk på Samsal i 
               Ringsaker var av Kusse-familien. Kona hans var søster til biskop Hallvard av Hamar. Harald døde i 
               1348 under Svartedauden?

 

Tilbake til side 1                                  Tilbake til hovedside
                                     
 © 1997 Svein Aandalen Sist oppdatert 3. mars 1999.