My ancestral page in english

 

 

Dette er en liste over mine aner:

Pga. usikkerhet med kildene er de ført tilbake til mine 16. tipp-oldeforeldre. På denne første siden vil du finne mine forfedre tilbake til og med mine 6. tipp-oldeforeldre. På side 2, vil du finne fra 7. til og med 16. tipp-oldeforeldre. Informasjonsmessig er det konsekvent benyttet nåværende fylkesnavn i stedangivelser. Stort sett dekker de områdene Vardal (nåværende Gjøvik kommune), Toten (nåværende Østre og Vestre Toten kommuner), Årdal og Leikanger i Sogn og Fjordane og Sunnhordaland.

Etterlysninger
Jeg er spesielt interessert i å komme i kontakt med andre slektsgranskere som har kjennskap til slekter i Fjell kommune, Hordaland (se 30 og 31). Videre har jeg problemer med å komme videre ved mine 4. tipp-oldeforeldre (nr. 224 og 225). Disse var registrert som innflyttere til Fana, hvor de tjente. Jeg er selvfølgelig interessert i enhver kommentar ellers også.
På forhånd takk!

 

Foreldre
2.             Erling Aandalen f. 23 Nov 1918, Rosendal, Vardal, Oppland, g. 31 Mar 1945,  Kapp, Østre Toten, 
               Oppland, Helene Marie Prestegård, f. 5 Apr 1920, Mathopen, Laksevåg, Hordaland.  
3.             Helene Marie Prestegård f. 5 Apr 1920, Mathopen, Laksevåg, Hordaland.
Besteforeldre
4.             Johan Olsen Aandalen f. 13 Des 1869, Bjugstad, Vardal, Oppland, Småbruker, snekker, g. 7 Des 1899,  
               Aas kirke, Toten, Oppland, Emma Karlsdtr. Holteløkken, f. 10 Sep 1879, Holteløkken, Kolbu, Oppland, 
               d. 5 Jun 1939, Rosendal, Vardal, Oppland, gravlagt: Haug kirke, Vardal, Oppland.  Johan døde 24 Apr 
               1953, Rosendal, Vardal, Oppland, gravlagt: 2 Mai 1953, Haug kirke, Vardal, Oppland.  Kjøpte Rosendal fra 
               Hans Sagstuen i 1908.  Rosendal hadde blitt skilt ut fra Åndalen omkring 1900 og solgt til Sagstuen. 
5.             Emma Karlsdtr. Holteløkken f. 10 Sep 1879, Holteløkken, Kolbu, Oppland, d. 5 Jun 1939, Rosendal, 
               Vardal, Oppland, gravlagt: Haug kirke, Vardal, Oppland.  
6.             Kristian Anfinnsson Prestegård f. 25 Jul 1895, Årdal, Sogn og Fjordane, g. (1) 1918,  
               Johanneskirken, Bergen, Hordaland, Helene Cesilie Martiniusdtr. Halvorsen, f. 27 Apr 1898, Mathopen, 
               Laksevåg, Hordaland, d. 27 Nov 1941, Fana, Hordaland, gravlagt: Fana kirke, Fana, Hordaland, g. (2) 
               Lillian (Lill) Gjertsen, f. 13 Mar 1916, d. 13 Jul 1980, gravlagt: 18 Jul 1980, Fana kirke, 
               Fana, Hordaland.  Kristian døde 10 Mar 1978, Fana, Hordaland, gravlagt: 15 Mar 1978, Fana kirke, Fana, 
               Hordaland. 
7.             Helene Cesilie Martiniusdtr. Halvorsen f. 27 Apr 1898, Mathopen, Laksevåg, Hordaland, d. 27 Nov 1941, 
               Fana, Hordaland, gravlagt: Fana kirke, Fana, Hordaland. 
Oldeforeldre
8.             Ole Amundsen Sjurstuen Bjugstad Aandalen f. 24 Jul 1828, Ø. Sjurstuen, Bjugstad, Vardal, Oppland, 
               g. 27 Okt 1859,  Haug kirke, Vardal, Oppland, Dorthea Christensdtr. Engelia, f. 17 Apr 1829,
               Torke, Vardal, Oppland, d. 9 Feb 1910, Nedre Aandalen, Vardal, Oppland, gravlagt: 19 Feb 
               1910, Vardal, Oppland.  Ole døde 5 Feb 1912, Nedre Aandalen, Vardal, Oppland, gravlagt: 17 Feb 1912, 
               Vardal, Oppland. Ole var skredder og skinnfellmaker, foruten gårdbruker. Bruket Ø. Sjurstuen ble overdratt 
               han fra hans far i 1860. Ole solgte bruket videre i 1872 til David Kongelstad. Han kjøpte nedre Aandalen i 
               1876. Paret fikk 5 barn, 4 sønner og 1 datter.
9.             Dorthea Christensdtr. Engelia f. 17 Apr 1829, Torke, Vardal, Oppland, d. 9 Feb 1910, Nedre Aandalen, 
               Vardal, Oppland, gravlagt: 19 Feb 1910, Vardal, Oppland.  
10.           Karl Kristiansen Holteløkken f. 14 Okt 1840, Dystebakken, Kolbu, Oppland, Forpakter/gjørtler, g. 28 
               Des 1861,  Toten, Oppland, Karoline Andersdtr. Qvigstad, f. 23 Jun 1838, Nedre Kvikstad, Toten, 
               Oppland, d. 23 Aug 1906, Kolbu, Toten, Oppland, gravlagt: 29 Aug 1906, Kolbu, Toten, Oppland
               Karl døde 1918, Lundstadsveen, Kolbu, Oppland.  Sønn av Kristian Evensen Skaugerudstuen som
               var en kjent hattemaker.  Karl tok også over yrket etter faren, sammen med broren Paul
               Karl bodde det meste av sin tid på Holtløkken, men døde i Lundstadsveen. Karl bodde også i
               Kalveløkken (1865) og Lundstad (1871). Paret fikk 9 barn, 3 sønner og og 6 døtre.
11.           Karoline Andersdtr. Qvigstad f. 23 Jun 1838, Nedre Kvikstad, Toten, Oppland, d. 23 Aug 1906, Kolbu,
               Toten, Oppland, gravlagt: 29 Aug 1906, Kolbu, Toten, Oppland. 
12.           Anfinn Olsson Lægreid Prestegård f. 1865, Prestegarden, Årdal, Sogn og Fjordane, Skomaker, g. 1894,  
               Årdal, Sogn og Fjordane, Monsina Jonsdtr. Rinde, f. 1874, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1966, Årdal, 
               Sogn og Fjordane, gravlagt: Årdal kirke, Sogn og Fjordane.  Anfinn døde 1952, Årdal, Sogn og Fjordane. 
13.           Monsina Jonsdtr. Rinde f. 1874, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1966, Årdal, Sogn og Fjordane, 
               gravlagt: Årdal kirke, Sogn og Fjordane.  Kom fra Feios. Ble kallt Sina, da hun selv ikke likte navnet sitt.
14.           Martinius Halvorsen Mathopen f. 21 Apr 1871, Haukeland, Fana, Hordaland, Fabrikkformann og gbr., g. 
               Herborg Oline Olausdtr. Dybevaag, f. 28 Jul 1866, Dybevåg, Sund, Hordaland, d. 13 Okt 1932, 
               Mathopen, Laksevåg, Hordaland, gravlagt: Loddefjord kirke, Laksevåg, Hordaland.  Martinius døde 2 Sep 
               1955, Mathopen, Laksevåg, Hordaland, gravlagt: Loddefjord kirke, Laksevåg, Hordaland. 
15.           Herborg Oline Olausdtr. Dybevaag f. 28 Jul 1866, Dybevåg, Sund, Hordaland, d. 13 Okt 1932, 
               Mathopen, Laksevåg, Hordaland, gravlagt: Loddefjord kirke, Laksevåg, Hordaland.  
Tippoldeforeldre
16.           Amund Didriksen Bjugstad Syverstuen f. 4 Aug 1791, Vestre Toten, Oppland, g. 16 Jan 1816,  Vardal, 
               Oppland, Johanne Olsdtr. vest Nygaard, f. Jun 1794, Nygaard, Vardal, Oppland, d. før 1865.  Amund 
               døde 27 Okt 1865, Syverstuen, Vardal, Oppland, gravlagt: 19 Nov 1865, Vardal, Oppland.  Paret fikk 8 
               barn, 4 sønner og 5 døtre. 
17.           Johanne Olsdtr. vest Nygaard f. Jun 1794, Nygaard, Vardal, Oppland, d. før 1865.
18.           Christen Knudsen Torkeeie Engelia f. 18 Nov 1792, Tranbergeie, Vardal, Oppland, Husmand med jord, 
               g. 1824,  Vardal, Oppland, Inger Larsdtr. Kopperud, f. 27 Jun 1798, Kopperud, Vardal, Oppland, d. 6 
               Mai 1885, Bjugstadeie, Vardal, Oppland, gravlagt: 16 Mai 1885, Vardal, Oppland.  Christen døde 26 Des 
               1866, Bjugstadeie, Vardal, Oppland, gravlagt: 9 Jan 1867, Vardal, Oppland.  
19.           Inger Larsdtr. Kopperud f. 27 Jun 1798, Kopperud, Vardal, Oppland, d. 6 Mai 1885, Bjugstadeie, Vardal, 
               Oppland, gravlagt: 16 Mai 1885, Vardal, Oppland.  
20.           Christian Evensen Skaugerud f. 8 Apr 1804, Skaugerudstuen, Kolbu, Toten, Oppland, Hattemaker/Gbr., 
               g. 20 Jun 1826,  Toten, Oppland, Birthe Johannesdtr. Øverset, f. 23 Jan 1807, Øverset, Toten, Oppland, 
               d. 1887, Toten, Oppland.  Kristian Evensen, født i Skaugerudstuen 1804, gift med Berte (Birthe) 
               Johannesdtr. Skaugerud, født på Øverset, var hattemaker og lærte opp to av sønnene sine.  De bodde i 
               mange år på Dystebakken, og der er de fleste av barna født. Familien flyttet senere til Lunstadsveen. Slekta 
               ble kalt for "hattemakerslekta". I 1865 bor familien på Lundhagesveen. Paret fikk 6 sønner.
21.           Birthe Johannesdtr. Øverset f. 23 Jan 1807, Øverset, Toten, Oppland, d. 1887, Toten, Oppland.  
22.           Anders Haagensen nedre Kvikstad f. 1807, Snipstad, Toten, Oppland, g. Kari Christiansdtr. 
               Dystebakken, f. 1812, Verslien, Toten, Oppland.  Anders døde 16 Aug 1839.  Anders var skoleholder
               klokker. Paret fikk 2 døtre.
23.           Kari Christiansdtr. Dystebakken f. 1812, Verslien, Toten, Oppland.
24.           Ola Anfinnsson Prestegård f. 1835, Prestegarden, Årdal, Sogn og Fjordane, Husmann, g. 1864,  Årdal, 
               Sogn og Fjordane, Synneva Jonsdtr. Lægreid, f. 1843, Årdal, Sogn og Fjordane.  Ola døde 1907, Årdal, 
               Sogn og Fjordane.  
25.           Synneva Jonsdtr. Lægreid f. 1843, Årdal, Sogn og Fjordane.
26.           Jon Sjursson Feidje f. 1847, Feidje, Leikanger, Sogn og Fjordane, og Kari Monsdtr. Rinde, f. 1842, 
               Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Jon døde Voss, Hordaland.  Ble ikke gift med Kari Monsdtr. Jon 
               flytta til Voss i 1867. Han var søskenbarn av Kari.
27.           Kari Monsdtr. Rinde f. 1842, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (1) 1863, Mons Henriksen Bidne, 
               f. 1842, Vossestrand, Hordaland, Daglønner, d. før 1874, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane, og Jon 
               Sjursson Feidje, f. 1847, Feidje, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. Voss, Hordaland, g. 1880, Julius 
               Kristianson Haugerud, f. 1856, Eiker, Murer, d. Bergen?, Hordaland.  
28.           Hallvard Knutsen Haukeland Mathopen f. 1831, Haukeland, Fana, Hordaland, Gbr., g. 22 mai 1866,  
               Fana, Hordaland, Susanna Larsdtr. Mathopen, f. 1 sep 1844, Mathopen, Laksevåg, Hordaland.  Hallvard 
               døde Mathopen, Laksevåg, Hordaland. 
29.           Susanna Larsdtr. Mathopen f. 1 sep 1844, Mathopen, Laksevåg, Hordaland.  Overtok sammen med 
               ektemannen Halvard Mathopen bnr. 1.
30.           Olaus Andersen Salthellen Djupevåg f. 1827, Fiskebåtreder, g. (1) Herborg Torgilsdtr. Djupevåg, f. 
               1833, Djupevåg, Sund, Hordaland, d. 1878, Sund, Hordaland, g. (2) Ingeborg Larsdtr., f. 1852.  Olaus 
               døde 1915, Sund, Hordaland. Reg. som gårdbruker, selveier og nottemann ved ft. 1865. Ifølge Øyvinn 
               Askeland hadde Olaus 13 barn.
31.           Herborg Torgilsdtr. Djupevåg f. 1833, Djupevåg, Sund, Hordaland, d. 1878, Sund, Hordaland.
Tipptippoldeforeldre
32.           Diderik Dideriksen Bjugstad f. 1758, Vestre Bjugstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. 19 Nov 1784,  Vardal, 
               Oppland, Kari Hansdtr. midtre Bjugstad, f. 1766, Gunnarstuga, Bjugstad, Vardal, Oppland, d. 15 Okt 
               1843, Vestre midtre Bjugstad, Vardal, Oppland, gravlagt: 31 Okt 1843, Vardal, Oppland.  Diderik døde 7 
               Aug 1826, Vestre Bjugstad, Vardal, Oppland, gravlagt: 15 Aug 1826, Vardal, Oppland.  Under 
               Folketellingen 1801 registrert som 43 år og eier av Vestre Bjugstad.. Paret fikk 14 barn, 8 sønner og 6 
               døtre. Didrik kjøpte Nordre (øvre) Tune, gnr. 147 bnr. 2 og 3 av Ole Knutsen Søndre Tune i 1791. Familien 
               er nevnt på Skartsæter i åra 1789-90, Tune 1791-97, senere på Vestre Bjugstad. I 1793 solgte Didrik 1/3 av 
               Nordre Tune til Gudbrand Olsen fra Ålset i Biri. Denne delen ble senere kalt Midtre Tune. I 1803 solgte 
               Didrik resten av Nordre Tune til Kristian Paulsen. Samme år kjøpte han halve Bjugstad av Magnus 
               Pedersen Berger, som ble kalt Didriks halvbror. Kjøpte Skartsæter (2 skinn) på auksjon for 488 rd. i mars 
               1790. Solgte Knapvoldsæteren (1 skinn) til Hans Halvorsen for 512 rd. i juni 1791.
33.           Kari Hansdtr. midtre Bjugstad f. 1766, Gunnarstuga, Bjugstad, Vardal, Oppland, d. 15 Okt 1843, Vestre 
               midtre Bjugstad, Vardal, Oppland, gravlagt: 31 Okt 1843, Vardal, Oppland.
34.           Ole Hansen vest Nygaard f. 1759, Nygaard, Vardal, Oppland, Husmann m/jord, g. 27 Des 1790,  Vardal, 
               Oppland, Mari Jeppesdtr. Kirkeby, f. 1753, Kirkeby, Vardal, Oppland, d. etter 1801, Nygaard, Vardal, 
               Oppland.  Ole døde etter 1801, Nygaard, Vardal, Oppland.  Registrert under Ft. 1801 som husmann med 
               jord under Nygaard. Han er da 42 år gammel og bor der sammen med kone og datter. Kun 2 barn?? 
35.           Mari Jeppesdtr. Kirkeby f. 1753, Kirkeby, Vardal, Oppland, d. etter 1801, Nygaard, Vardal, Oppland. 
36.           Knud Poulsen Eg Rosenvold f. 1765, Eik, Vardal, Oppland, Soldat/husmann m/jord, g. 17 Apr 1792,  
               Vardal, Oppland, Dorthe Christensdtr. Tranberg, f. 1768, Tranberg, Vardal, Oppland.  Knud døde 1847.  
               Bodd på: Tranberg, Øverby og Aschim??? Under Ft. 1801 er han registrert under Øverby som 36 år. Han er 
               da soldat og husmann med jord. Bor der sammen med kone og 5 barn. Han er registrert med flere navn: Eg, 
               Rosenvold, Øverby og Tranberg. Iflg. Braastad, Rosenvold? Paret fikk 7 barn, 4 sønner og 3 døtre. Trolig 
               på Tranberg til ca. 1793, deretter Askim, muligens til ca. 1795, da han er registrert på Øverbyeie.
37.           Dorthe Christensdtr. Tranberg f. 1768, Tranberg, Vardal, Oppland.  Registrert under Ft. 1801 under 
               Øverby. Hun er da 33 år. Bor der sammen med ektemann og 5 barn.
38.           Lars Nielsen Nedre Gjøvik Kopperud f. 1760, Gbr., g. (1) 30 Okt 1780,  Vardal, Oppland, Johane 
               Larsdtr. Kopperud, f. 1760, Kopperud, Vardal, Oppland, d. 1801, Kopperud, Vardal, Oppland, g. (2) 2 
               apr 1802,  Toten, Oppland, Margrete Olsdtr. Glemmestad.  Lars døde 30 Okt 1833, Nordre Kopperud, 
               Vardal, Oppland, gravlagt: 10 Nov 1833, Vardal, Oppland.  Bruker på Nordre Kopperud. Paret fikk 9 barn, 
               4 sønner og 5 døtre. Døde 70 år gammel iflg. kirkebok. Han hadde da føderåd på Kopperud.
39.           Johane Larsdtr. Kopperud f. 1760, Kopperud, Vardal, Oppland, d. 1801, Kopperud, Vardal, Oppland.
40.           Even Ellingsen Klavesbøle Skaugerud f. 1770, Klavesbøle, Toten, Oppland, Hattemaker, g. 28 Des 1791,  
               Toten, Oppland, Pernille Olsdtr. Aas, f. 1769, Aas, Toten, Oppland, d. etter 1801.  Even døde 9 Mar 1854, 
               Skaugerud, Kolbu, Toten, Oppland.  Nest yngste sønn av Ellen Pedersen Klavesbøle.  Even bodde i 1801 
               på Aas, og han kalles da hattemaker.  Ekteparet hadde åtte barn, hvorav tre døde som små. En vet om tre 
               sønner som vokste opp.  Alle tre ble hattemakere og har en meget tallrik etterslekt.  Han døde på 
               Skaugerud. Paret fikk 8 barn, 6 sønner og 2 døtre.
41.           Pernille Olsdtr. Aas f. 1769, Aas, Toten, Oppland, d. etter 1801.  Bor ved Ft. 1801 hos faren på Aas, 
               sammen med ektemann Even og 4 barn. Hun er da 31 år gammel.
42.           Johannes Pedersen Øverset f. 1757, Øverset, Toten, Oppland, Bonde/gbr., g. (1) 28 Des 1786,  Toten, 
               Oppland, Anne Nilsdtr. Løvstuen, f. 1765?, Løvstuen, Gran, Oppland, d. 1796, Øverset, Toten, Oppland, 
               gravlagt: 24 Mai 1796, g. (2) 11 Jan 1798,  Toten, Oppland, Johanne Olsdtr. Seierstad, f. 1773, 
               Hammerstad, Toten, Oppland, d. 29 Jun 1857, Nerset, Toten, Oppland.  Johannes døde Nov 1812, Øverset, 
               Toten, Oppland, gravlagt: 29 Nov 1812.  Død 1812 54 år gammel iflg. Neumann. I alt 12 barn iflg. 
               Neumann. Registrert som bonde på Øverset under Ft. 1801. Bor der da med kone Anne og 3 barn. Johannes 
               er da gift for andre gang. Johannes fikk 5 barn i sitt første ekteskap. I det andre fikk han 7 barn, 2 sønner og 
               5 døtre.
43.           Johanne Olsdtr. Seierstad f. 1773, Hammerstad, Toten, Oppland, g. (1) 11 Jan 1798,  Toten, Oppland, 
               Johannes Pedersen Øverset, f. 1757, Øverset, Toten, Oppland, Bonde/gbr., d. Nov 1812, Øverset, Toten, 
               Oppland, gravlagt: 29 Nov 1812, g. (2) 7 Des 1816,  Toten, Oppland, Paul Pedersen Skaugerud.  Johanne 
               døde 29 Jun 1857, Nerset, Toten, Oppland.  Registrert under Øverset ved Ft. i 1801. Hun er da 28 år og gift.
44.           Haagen Olsen nedre Røise f. 1785?, Nedre Røise, Toten, Oppland, Dragon, og Pernille Pedersdtr. 
               Ensrudhagen, og Eli Andersdtr. Snipstad, f. 1784, Toten, Oppland.  Haagen døde Mar 1812, Røise, 
               Toten, Oppland, gravlagt: 13 Mar 1812, Toten, Oppland.  Haagen fikk to barn utenfor ekteskap med to 
               forskjellige jenter. Etter det første leiermålet, står følgende å lese i tingboka: 1804. T.V.B. thgb. 43. 178. 
               Fogd Schults fremlagde sogneprest Brochgrevink attest om begagne leiermaal i avvigte aar og tilspurgte 
               lagretten om de kunde betale sine bøder. Lagretten sagde: ..... 2) Haagen Olsen nedre Røse og Pernille 
               Pedersdtr. Ensrudhagen eier heller intet. ..... Haagen var registrert boende på Snipstad i 1807 og Røise i 
               1812. Det siste året er han også registrert som dragon. Haagen døde iflg. kirkeboka bare 28 år gammel.
45.           Eli Andersdtr. Snipstad f. 1784, Toten, Oppland.  Kan ikke finne andre muligheter enn at Eli må være 
               datter av Anders Pedersen.
46.           Christian Andersen Gile Dystebakken f. 1774, Ødemajer, Toten, Oppland, Reservedragon/skredder, g. 
               17 Okt 1800,  Toten, Oppland, Marte Larsdtr. Opsahl, f. 24 Mai 1779, Opsahl, Toten, Oppland, d. 22 Des 
               1840, Toten, Oppland.  Christian døde 24 Mar 1824, Toten, Oppland.  Ved Ft. 1801 er han registrert som 
               losjerende på Gile. Han er da 26 år, gift og skredder.  Ifølge Neumann hengte Christian seg selv 24.03.1824 
               51 år gammel Iflg. skifte hadde Christian en formue på over 900 rdl. da han døde. 
47.           Marte Larsdtr. Opsahl f. 24 Mai 1779, Opsahl, Toten, Oppland, g. (1) 17 Okt 1800,  Toten, Oppland, 
               Christian Andersen Gile Dystebakken, f. 1774, Ødemajer, Toten, Oppland, Reservedragon/skredder, d. 
               24 Mar 1824, Toten, Oppland, g. (2) 3 Des 1824,  Toten, Oppland, Hans Hansen Dystebakken, f. 1795, 
               Jæger, d. 30 Des 1835.  Marte døde 22 Des 1840, Toten, Oppland.  Registrert boende på Opsahl under 
               folketellingen i 1801. Hun er da 22 år og gift første gang. Hun bor der sammen med eldste sønn Ole, 
               foreldrene og to søsken.
48.           Anfinn Kristoffersson Prestegård f. 1800, Prestegarden, Årdal, Sogn og Fjordane, g. 1830,  Årdal, Sogn 
               og Fjordane, Guri Olsdtr. Hæreid Askestad, f. 1808, Askestad, Årdal, Sogn og Fjordane.  Anfinn døde 
               1866, Prestegarden, Årdal, Sogn og Fjordane.  Paret fikk 5 barn, 1 sønn og 4 døtre.
49.           Guri Olsdtr. Hæreid Askestad f. 1808, Askestad, Årdal, Sogn og Fjordane.
50.           Jon Jørgenson (frå Hola) Lægreid f. 1809, g. 1836,  Årdal, Sogn og Fjordane, Guro Sjursdtr. Hæreid, f. 
               1812, Odden, Hæreid, Årdal, Sogn og Fjordane.  Jon døde 1850.
51.           Guro Sjursdtr. Hæreid f. 1812, Odden, Hæreid, Årdal, Sogn og Fjordane.  Kan også være Gurid eller 
               Guri. Paret fikk 7 barn, 3 sønner og 4 døtre.
52.           Sjur Eirikson Drege f. 1804, Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane, Husmann, g. 1837, Anna Jonsdtr. 
               Rinde, f. 1809, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1884, Feidje, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Sjur 
               døde 1878, Feidje, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Bodde på plassen Brennene under Feidje. Paret fikk 6 
               barn, 2 sønner og 4 døtre
53.           Anna Jonsdtr. Rinde f. 1809, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1884, Feidje, Leikanger, Sogn og 
               Fjordane.
54.           Mons Jonson Rinde f. 1815, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. 1841, Kari Olsdtr. Osen, f. 1810, 
               Osen, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. Lavik.  Mons døde Lavik.  Mons og Kari flytta til Lavik i 1873. 
               Paret fikk 5 barn, 1 sønn og 4 døtre.
55.           Kari Olsdtr. Osen f. 1810, Osen, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. Lavik.
56.           Knut Olsen Haukeland f. 1800, Haukeland, Fana, Hordaland, g. 1829, Berta Olsdtr. Tungeland, f. 1807, 
               Tungeland, Haus, Hordaland?, d. 1875.  Knut døde 1862.  Bruker på Haukeland fra 1828-1862. Kjøpte 
               bruket for 194 spd.
57.           Berta Olsdtr. Tungeland f. 1807, Tungeland, Haus, Hordaland?, d. 1875.
58.           Lars Andersen Nedre Birkeland Mathopen f. 17 mar 1803, Fana, Hordaland, Gbr., g. 20 nov 1831,  
               Fana, Hordaland, Anna Hansdtr. Espeland, f. 1807, Espeland, Fana, Hordaland.  Lars døde 1869, 
               Mathopen, Laksevåg, Hordaland.  Lars bygslet Mathopen, gnr. 25 bnr. 1. Trolig fra omkring 1831/1832. 
               Gården Mathopen ble delt i 3 etter Lars, Susanna en del, Lars en del og Anders den siste delen. Mathopen 
               ble først selveid i 1890-årene (ref. BB Laksevåg bd. II, s. 411). Hørte tidligere under Alvøen-godset. Paret 
               hadde 9 barn, men 3 eller muligens flere av disse døde unge. Alle barna var født i Mathopen. Mathopen 
               Gnr. 25 bnr. 1. Herich J. Fasmer på Alvøen er eier av M. i 1798, men han selger gården i 1807 til Jacob 
               Dahm som selger videre i 1809 til Michal Prahl. Grunnseddel fra M. Prahl til Lars Nilsen Mathopen i 1822. 
               Festebrev ifra M. Prahls enke til Lars Larsen Oppedal på Røsteklubben i 1860. Bygselbrev fra M. Prahls 
               enke til Lars Larsen og hustru, på halvdelen av dette bruk i 1872. Bygselbrev fra M. Prahls enke til Halvor 
               Knutsen på den andre halvdel av dette bruket i 1873. Auksjonsskjøte til Christian Jansen på dette bruk, bnr. 
               1, i 1887. Deling og skylddeling av bnr. 1, hvorved dette bruk er delt i to deler, bnr. 1 til Martinius 
               Halvorsen, før brukt av Halvor Knutsen, den andre del, bnr. 3, beholder Christian Jensen (tinglyst 
               21.04.1893). Utskifting av Mathopens innmark og utmark i 1893. Christian Jansen selger bnr. 1 i 1893 til 
               Martinus Halvorsen Mathopen, som overdrar bruket i 1938 til sin sønn, Martin Halvorsen, som var eier til 
               Håkonsvern overtok eiendommen.
59.           Anna Hansdtr. Espeland f. 1807, Espeland, Fana, Hordaland.
60.           Anders Olsen Grasdal Salthellen f. 1798, g. Kristine Marie Natanielsdtr. Hynnemør, f. 1803, d. 1876.
61.           Kristine Marie Natanielsdtr. Hynnemør f. 1803, d. 1876.  Fra Salthelleskaget.
62.           Torgils Johannessen Eidd Djupavåg f. 1800, g. Helene Jansdtr. Valhammer, f. ca. 1810, d. 1874.  
               Torgils døde 1869, Sund, Hordaland.  Fra Eidd i Os.
63.           Helene Jansdtr. Valhammer f. ca. 1810, d. 1874.
3. tipp-oldeforeldre
64.           Diderik Svendsen Sukkestad Breiskallen f. 1723, Korterud, Toten, Oppland, Gbr., g. 7 Jan 1746,  Toten, 
               Oppland, Guri Olsdtr. Øverset Sukkestad, f. 1717, Øverset, Toten, Oppland, d. 18 Mar 1801, Vestre 
               Bjugstad, Vardal, Oppland.  Diderik døde Feb 1758, Vestre Bjugstad, Vardal, Oppland, gravlagt: 26 Feb 
               1758.  Er registrert på Malterud og Sukkestad på Toten i 1746. Fra 1753-1758 reg. på Breiskallen. Er 
               muligens født på Korterud, Toten (Neumann). Skifte etter han holdt 23.09.1758. Paret fikk 6 barn, 5 sønner 
               og 1 datter. Det er allikevel mulig at det kan ha vært en sønn til med navnet Ole, som døde som liten.
65.           Guri Olsdtr. Øverset Sukkestad f. 1717, Øverset, Toten, Oppland, g. (1) 7 Jan 1746,  Toten, Oppland, 
               Diderik Svendsen Sukkestad Breiskallen, f. 1723, Korterud, Toten, Oppland, Gbr., d. Feb 1758, Vestre 
               Bjugstad, Vardal, Oppland, gravlagt: 26 Feb 1758, g. (2) etter 1758, Peder Oudensen Skavang Bjugstad, 
               f. ca. 1722, Skavang, Nes, Hedmark, Gbr., d. 1801, Bjugstad, Vardal, Oppland.  Guri døde 18 Mar 1801, 
               Vestre Bjugstad, Vardal, Oppland.  Gurie lever ved Folketellingen i 1801.  Hun er da enke og nyter føderåd 
               på Vestre Bjugstad. Registrert i skifte 21.04.1801. 
66.           Hans Larsen midtre Bjugstad f. 1724, Midtre Bjugstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. (1) Kari Jakobsdtr. 
               Koll, f. 1715, Koll, Vardal, Oppland, d. 1765, Bjugstad, Vardal, Oppland, g. (2) etter 1765, Aase 
               Pedersdtr., f. 1737, d. 18 Des 1820, Bjugstad, Vardal, Oppland, gravlagt: 27 Des 1820, Vardal, Oppland.  
               Hans døde 31 Jan 1791, Bjugstad, Vardal, Oppland.  Bruker av Øvre Bjugstad(?). Registrert i skifte etter 
               ektefelle 10.06.1765. Registrert i eget skifte 15.02.1791. Hans fikk 2 sønner og 1 datter i første ekteskap. I 
               andre hadde han 4 døtre. Fikk overført del av Bjugstad fra faren 03.03.1753 1 hud 9 skind for 400 Rdl. 
67.           Aase Pedersdtr. f. 1737, d. 18 Des 1820, Bjugstad, Vardal, Oppland, gravlagt: 27 Des 1820, Vardal, 
               Oppland.  Registrert i skifte etter ektefelle 15.02.1791 (avsluttet 12.03.1791). Ved folketellingen i 1801 er 
               hun på føderåd på midtre Bjugstad. Hennes datter Siri bor da som ugift hos henne.
68.           Hans Olsen Nygaard f. 1731, Nygaard, Vardal, Oppland, Gbr., g. 3 Jul 1758,  Vardal, Oppland, Johanne 
               Pedersdtr. Skonhovd, f. 1730, Nedre Skonhovd, Vardal, Oppland, d. 18 Feb 1823, Nygaard, Vardal, 
               Oppland, gravlagt: 23 Feb 1823, Vardal, Oppland.  Hans døde 19 Mai 1794, Nygaard, Vardal, Oppland.  
               Paret hadde 5 barn, 4 sønner og 1 datter. 
69.           Johanne Pedersdtr. Skonhovd f. 1730, Nedre Skonhovd, Vardal, Oppland, d. 18 Feb 1823, Nygaard, 
               Vardal, Oppland, gravlagt: 23 Feb 1823, Vardal, Oppland.  Fra nedre Skonhovd. 
70.           Jeppe Madsen Kirkeby f. ca. 1720, Kirkeby, Vardal, Oppland, Gbr., g. (1) 14 Nov 1749, Mari Jensdtr., 
               f. 1722, d. 1754, Kirkeby, Vardal, Oppland, g. (2) 12 Nov 1755,  Vardal, Oppland, Marte Engelbrektsdtr. 
               Torke, f. 1724, Torke, Vardal, Oppland, d. 5 Sep 1812, Kirkeby, Vardal, Oppland.  Jeppe døde Mar 1775.  
               Brukte øvre Kirkeby fra 1713. Kjøpte gården 1765 til odel for 600 dl. og ble selveier. I 1769 brant 3 
               husbygninger og et skur ned på gården for Jeppe. Paret fikk 3 barn, 2 sønner og 1 datter(?). 
71.           Mari Jensdtr. f. 1722, d. 1754, Kirkeby, Vardal, Oppland.  Kan hun være fra Viken??
72.           Poul Knudsen Eg Rosenvold f. 1738, Eik, Vardal, Oppland, g. (1) 7 Des 1762,  Vardal, Oppland, Berte 
               Pedersdtr. Vildåsen, f. 1734, Vildåsen, Vardal, Oppland, d. før 1792, g. (2) 9 Jan 1792,  Vardal, Oppland, 
               Berthe Clemetsdtr..  Poul døde etter 1792.  Ukjent antall barn. 
73.           Berte Pedersdtr. Vildåsen f. 1734, Vildåsen, Vardal, Oppland, d. før 1792.
74.           Christen Jacobsen Tranberg f. Tranberg, Vardal, Oppland, Gbr., g. (1) 1 Nov 1767,  Haug kirke, Vardal, 
               Oppland, Goro Amundsdtr. Tranberg, f. 1730?, d. 1775, Tranberg, Vardal, Oppland, gravlagt: 19 Mar 
               1775, g. (2) 3 Apr 1776,  Haug kirke, Vardal, Oppland, Ingeborg Olsdtr. Mjølstad.  Christen døde 1796, 
               Tranberg, Vardal, Oppland.  
75.           Goro Amundsdtr. Tranberg f. 1730?, d. 1775, Tranberg, Vardal, Oppland, gravlagt: 19 Mar 1775.  I kb. 
76.           Nils Daphinsen Gjøvik f. 1727, Kastad, Vardal, Oppland, Gbr/dragon, g. 29 Des 1756,  Vardal, Oppland, 
               Anne Larsdtr. Mæhlum, f. 1736, Mæhlum, Vardal, Oppland, d. 1807, Nedre Gjøvik, Vardal, Oppland.  
               Nils døde 1768, Nedre Gjøvik, Vardal, Oppland.  Eier av del av nedre Gjøvik fra 1761. Paret hadde 4 barn, 
               3 sønner og 1 datter
77.           Anne Larsdtr. Mæhlum f. 1736, Mæhlum, Vardal, Oppland, g. (1) 29 Des 1756,  Vardal, Oppland, Nils 
               Daphinsen Gjøvik, f. 1727, Kastad, Vardal, Oppland, Gbr/dragon, d. 1768, Nedre Gjøvik, Vardal, 
               Oppland, g. (2) 14 Mai 1769,  Vardal, Oppland, Peder Olsen nedre Gjøvik (?), f. 1735, d. 1811.  Anne 
               døde 1807, Nedre Gjøvik, Vardal, Oppland.
78.           Lars Andersen Kopperud f. 1721, Kopperud, Vardal, Oppland, Gbr., g. 25 Sep 1757,  Ringsaker krk, 
               Ringsaker, Hedmark, Gønner Jensdtr. Sørby, f. 1737, Sørby, Ringsaker, Hedmark, d. 26 Feb 1801, 
               Kopperud, Vardal, Oppland.  Lars døde 8 Mar 1792, Kopperud, Vardal, Oppland.  Bruker på Kopperud. 
79.           Gønner Jensdtr. Sørby f. 1737, Sørby, Ringsaker, Hedmark, d. 26 Feb 1801, Kopperud, Vardal, Oppland.  
               Fra Sørby på Ringsaker?
80.           Elling Pedersen Klavesbøl f. 1726, Bergsjøbrenna, Toten, Oppland, Tambur, g. (1) 9 Nov 1758,  Toten, 
               Oppland, Marthe Hansdtr. Lille Gran, f. 1736, Lille Gran, Vestre Toten, Oppland, d. 1773, Klavesbøl, 
               Toten, Oppland, gravlagt: 3 Okt 1773, Toten, Oppland, g. (2) 15 Nov 1775, Anna Eriksdtr..  Elling døde 
               Mar 1811, Klavesbøl, Toten, Oppland, gravlagt: 16 Mar 1811, Toten, Oppland.  Den yngste sønn av Peder 
               Ellensen som regnes som stamfar til "hattemaker- slekta" på Kolbu.  Ellen Pedersen var også tambur.  Ellen 
               P. kjøpte Klavesbøl. Ved Ft. i 1801 er han føderådsmann på Klavesbøl. Paret fikk 7 barn, 5 sønner og 2 
               døtre. Bodde på Jerstad i 1758-59 og fra 1763 til han døde, på Klavesbøl.
81.           Marthe Hansdtr. Lille Gran f. 1736, Lille Gran, Vestre Toten, Oppland, d. 1773, Klavesbøl, Toten, 
               Oppland, gravlagt: 3 Okt 1773, Toten, Oppland.  
82.           Ole Pedersen Aas f. 1728, Aas, Toten, Oppland, Gbr., g. (1) 27 Jun 1754,  Toten, Oppland, Pernille 
               Pedersdtr. Narum, f. 1731, Narum?, Toten, Oppland, d. 20 Mai 1773, Aas, Toten, Oppland, g. (2) 11 Jan 
               1775,  Toten, Oppland, Kirstine Gundersdtr. Nøkleby, f. 1746, Nøkleby, Toten, Oppland, d. 10 Jul 1814, 
               Aas, Toten, Oppland.  Ole døde Jun 1803, Aas, Toten, Oppland, gravlagt: 4 Jun 1803, Toten, Oppland.  Er 
               registrert som bonde og gårdbeboer (72 år og gift i 2. ekteskap) på Aas under Ft. 1801. Under ft. har de 
               også et pleiebarn Gulline Nilsdtr på 4 år boende hos seg. Ole hadde i alt 20 barn, 12 i første ekteskap. 
               Bygsla Aas i 1760 etter faren Peder Halvorsen.
83.           Pernille Pedersdtr. Narum f. 1731, Narum?, Toten, Oppland, d. 20 Mai 1773, Aas, Toten, Oppland.  
               Skifte etter henne 08.11.1773. 
84.           Peder Jonsen Øykåsen Øverset f. 1714, Amundrustad, Toten, Oppland, g. 9 Des 1741, Inger Dorthea 
               Jørgensdtr. Lychting, f. 1720, Revold, Toten, Oppland, d. Okt 1790, Øverset, Toten, Oppland, gravlagt: 
               21 Okt 1790.  Peder døde Okt 1799, gravlagt: 3 Nov 1799. Paret fikk 11 barn, 1 sønn og 10 døtre.
85.           Inger Dorthea Jørgensdtr. Lychting f. 1720, Revold, Toten, Oppland, d. Okt 1790, Øverset, Toten, 
               Oppland, gravlagt: 21 Okt 1790.  Født på Revold?
86.           Ole Paulsen Hammerstad f. 1726, Hammerstad, Toten, Oppland, g. 3 Jan 1753,  Toten, Oppland, Pernille 
               Pedersdtr. Snipstad, f. 1732, Fårlund, Toten, Oppland, d. Jun 1807, Toten, Oppland, gravlagt: 2 Jul 1807, 
               Toten, Oppland.  Ole døde Des 1797, Hammerstad, Toten, Oppland, gravlagt: 7 Des 1797, Toten, Oppland.
87.           Pernille Pedersdtr. Snipstad f. 1732, Fårlund, Toten, Oppland, d. Jun 1807, Toten, Oppland, gravlagt: 2 
               Jul 1807, Toten, Oppland.  
88.           Ole Haagensen Stikbakke Røise f. 1747, Stikbakke, Toten, Oppland, Gbr/Musquetaire, g. 25 Nov 1774,  
               Toten, Oppland, Anne Paulsdtr. Alm, f. 1749, Alm, Kolbu, Toten, Oppland, d. 25 Jan 1829, Nedre Røise, 
               Toten, Oppland, gravlagt: 9 Feb 1829, Toten, Oppland.  Ole døde 11 Apr 1830, Nedre Røise, Toten, 
               Oppland, gravlagt: 23 Apr 1830, Toten, Oppland.  Paret fikk 9 barn, 5 sønner og 4 døtre. 
89.           Anne Paulsdtr. Alm f. 1749, Alm, Kolbu, Toten, Oppland, d. 25 Jan 1829, Nedre Røise, Toten, Oppland, 
               gravlagt: 9 Feb 1829, Toten, Oppland.  Skifte etter Anne foretatt 19.02. - 20.11. 1829.
90.           Anders Pedersen Tronset f. omkr. 1750, Tronset, Toten, Oppland, g. 12 jan 1781,  Toten, Oppland, Eli 
               Halvorsdtr. Skeiten, f. 1751, Skeiten, Toten, Oppland.
91.           Eli Halvorsdtr. Skeiten f. 1751, Skeiten, Toten, Oppland.
92.           Anders Olsen Dystestuen f. 1732, g. 16 Jul 1779,  Toten, Oppland, Mari Christiansdtr. Dyste.  Anders 
               døde 1792, gravlagt: 6 Jun 1792, Toten, Oppland.
93.           Mari Christiansdtr. Dyste.
94.           Lars Jacobsen Opsahl f. 1737, Toten, Oppland, Bonde og gårdbeboer, g. 7 nov 1771,  Toten, Oppland, 
               Kari Larsdtr. Bellerud, f. 1745, d. 20 okt 1821, Opsahl, Toten, Oppland.  Lars døde 1816, Opsahl, Toten, 
               Oppland.  
95.           Kari Larsdtr. Bellerud f. 1745, d. 20 okt 1821, Opsahl, Toten, Oppland.  Døde som vilkårskone 76 år 
               gammel.
96.           Kristoffer Anfinnsson Prestegård f. 1760, Årdal, Sogn og Fjordane, Husmann, g. 1789,  Årdal, Sogn og 
               Fjordane, Kari Gudbrandsdtr. Nundal, f. 1764, Nundal, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 1838, Prestegarden, 
               Årdal, Sogn og Fjordane.  Kristoffer døde 1823, Prestegarden, Årdal, Sogn og Fjordane.  Registert som 
               husmann på plassen Strondi under prestegården i 1801. Paret fikk 6 barn, 1 sønn og 5 døtre.
97.           Kari Gudbrandsdtr. Nundal f. 1764, Nundal, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 1838, Prestegarden, Årdal, 
               Sogn og Fjordane.
98.           Olav Tomasson Hæreid f. 1772, Nørøyni, Årdal, Sogn og Fjordane, g. Anna Olsdtr. Årebru, f. 1772, 
               Årebru, Årdal, Sogn og Fjordane, d. Årdal, Sogn og Fjordane.  Olav døde 1838, Årdal, Sogn og Fjordane.  
               Fra Nørøyni.
99.           Anna Olsdtr. Årebru f. 1772, Årebru, Årdal, Sogn og Fjordane, d. Årdal, Sogn og Fjordane.
100.         Jørgen Thomasson Hestetun f. 1755, g. (1) 1784,  Årdal, Sogn og Fjordane, Gjertrud Halvorsdtr. 
               Jevnaker, f. 1758, d. 1792, g. (2) 1793,  Årdal, Sogn og Fjordane, Kirsti Endresdtr. Lægreid, f. 1769, d. 
               1843.  Jørgen døde 1832.
101.         Kirsti Endresdtr. Lægreid f. 1769, d. 1843.  Kan også være Kristi.
102.         Sjur Simonsson Hæreid f. 1783, Hovland, Årdal, Sogn og Fjordane, g. 1812,  Årdal, Sogn og Fjordane, 
               Marita Olsdtr. Offerdal, f. 1780, Offerdal, Årdal, Sogn og Fjordane.  Sjur døde 1854, Odden, Hæreid, 
               Årdal, Sogn og Fjordane.  Sjur og Marita bodde på Odden (Kilodden) under Hæreid. Sjur var krigsveteran 
               (fra 1807-14), men han var lite interessert i å fortelle om krigen, og gjorde han det, kom han lett på gråten. 
               Paret hadde 3 barn, 2 sønner og en datter.
103.         Marita Olsdtr. Offerdal f. 1780, Offerdal, Årdal, Sogn og Fjordane.
104.         Eirik Jonson Dale f. 1760, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. 1803, Gjøa Arnfinnsdtr. Sætre, f. 
               1767, Sætre, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1816, Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Eirik døde 
               1822, Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Paret fikk 2 barn, 1 sønn og 1 datter.
105.         Gjøa Arnfinnsdtr. Sætre f. 1767, Sætre, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (1) 1790, Sjur Botolvson 
               Drege, f. 1755, Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1803, Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (2) 
               1803, Eirik Jonson Dale, f. 1760, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1822, Drege, Leikanger, Sogn 
               og Fjordane.  Gjøa døde 1816, Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane.
106.         Jon Gauteson Vangsnes Rinde f. 1779, Vangsnes, Balestrand, Sogn og Fjordane, g. 1807, Ranveig 
               Knutsdtr. Rinde, f. 1778, d. 1853.  Jon døde Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Paret fikk 9 barn, 5 
               sønner og 4 døtre. 3 døde som små. Om Olav er sønnen til Jon er noe usikkert. Jon er registrert under 
               folketellingen 1801 som 20 år gammel, ugift, i tjeneste på Fedje i Rinde sokn.
107.         Ranveig Knutsdtr. Rinde f. 1778, d. 1853.  Registrert i tjeneste på Meell i Tiugum sokn under 
               folketellingen i 1801. Hun er da ugift og i tjeneste der.
108.         Jon Gauteson Vangsnes Rinde f. 1779, Vangsnes, Balestrand, Sogn og Fjordane, g. 1807, Ranveig 
               Knutsdtr. Rinde, f. 1778, d. 1853.  Jon døde Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Paret fikk 9 barn, 5 
               sønner og 4 døtre. 3 døde som små. Om Olav er sønnen til Jon er noe usikkert. Jon er registrert under 
               folketellingen 1801 som 20 år gammel, ugift, i tjeneste på Fedje i Rinde sokn.
109.         Ranveig Knutsdtr. Rinde f. 1778, d. 1853.  Registrert i tjeneste på Meell i Tiugum sokn under 
               folketellingen i 1801. Hun er da ugift og i tjeneste der.
110.         Ola Johannesson Osen f. 1778, g. 1799, Kari Hansdtr. Osen, f. 1767, Osen, Leikanger, Sogn og 
               Fjordane, d. 1844, Osen, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Ola døde 1864, Osen, Leikanger, Sogn og 
               Fjordane.  Paret fikk 5 barn, 2 sønner og 3 døtre. 4 vokste opp.
111.         Kari Hansdtr. Osen f. 1767, Osen, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1844, Osen, Leikanger, Sogn og 
               Fjordane.
112.         Ola Knutsen Haukeland f. 1775, Haukeland, Fana, Hordaland, g. 1799, Kari Villumsdtr. Knappen, f. 
               1772, d. 1838.  Ola døde 1838.  Bygsla Haukeland etter broren Anders Hope som var eier. Brukte 
               Haukeland fra 1807 til 1828. Var ved folketellingen i 1801 registrert som inderst/fisker på Haukeland. 
               Han bodde da der sammen med sin far og mor, sin yngre bror Lars, og kona Kari og sønnen Knut.
113.         Kari Villumsdtr. Knappen f. 1772, d. 1838.
116.         Anders Olsen Nedre Birkeland f. 1775, Ådland, Fana, Hordaland, g. (1) Susanna Larsdtr. Hordnes, f. 
               1768, Hordnes, Fana, Hordaland, d. 1814, N. Birkeland, Fana, Hordaland, g. (2) etter 1814, Malena 
               Eriksdtr. Mildestveit, f. ca. 1793, Mildestveit, Fana, Hordaland.  Anders døde ca. 1852, N. Birkeland, 
               Fana, Hordaland.  Bygslet Nedre Birkeland 1798-1852 etter faren. 2 barn i siste ekteskap.
117.         Susanna Larsdtr. Hordnes f. 1768, Hordnes, Fana, Hordaland, d. 1814, N. Birkeland, Fana, Hordaland.
118.         Hans Monsen Espeland f. 1776, Espeland, Fana, Hordaland, Gbr., g. 1797,  Fana, Hordaland, Sygni 
               Larsdtr. Espeland, f. 1770, Espeland, Fana, Hordaland, d. 1832, Espeland, Fana, Hordaland.  Hans døde 
               omkr. 1835?, Espeland, Fana, Hordaland.  Bygslet Espeland bnr. 5 etter faren 1803-35. 
119.         Sygni Larsdtr. Espeland f. 1770, Espeland, Fana, Hordaland, d. 1832, Espeland, Fana, Hordaland.  Fra 
               Espeland bnr. 4.
122.         Nathanael Beatus Honnemor f. ca. 1750, Los oldermann, g. Berte Jacobi, f. ca. 1763, d. etter 1801.  
               Nathanael døde etter 1801.  Bosatt Salthellen, Møkster sokn, Sund, ved Ft. 1801. Han er da 51 år gammel 
               og g. 1 gang. Registrert som los oldermann, bor til leie i huse der tilhører eieren av stedet, hans broder.
123.         Berte Jacobi f. ca. 1763, d. etter 1801.
4. tipp-oldeforeldre
128.         Svend Didericksen Heggenhaugen Korterud f. Jan 1689, Heggenhaugen, Ringsaker, Hedmark, Gbr., g. 
               (1) 18 Nov 1719,  Toten, Oppland, Ingeborg Hansdtr. Korterud, f. 1696, Korterud, Toten, Oppland, d. 
               Apr 1725, Korterud, Toten, Oppland, gravlagt: 22 Apr 1725, Toten, Oppland, g. (2) 19 Okt 1732,  
               Snertingdal, Oppland, Gubjør Madsdtr. Hasli, f. 1704, Hasli, Snertingdal, Oppland.  Svend døde Jul 
               1734, Hasli, Snertingdal, Oppland, gravlagt: 18 Jul 1734, Snertingdal, Oppland.  Svend fikk 2 sønner i det 
               første ekteskapet med Ingeborg. I det andre med Gubjør fikk han en sønn. Skifte etter han 15.10.1734.
129.         Ingeborg Hansdtr. Korterud f. 1696, Korterud, Toten, Oppland, d. Apr 1725, Korterud, Toten, Oppland, 
               gravlagt: 22 Apr 1725, Toten, Oppland.  
130.         Ole Amundsen Nes g. 27 Des 1717, Marte Olsdtr. Øverset, f. 1682, d. Apr 1752, Øverset, Toten, 
               Oppland, gravlagt: 16 Apr 1752.  På Øverset, Toten. Paret fikk 4 barn, 2 sønner og 2 døtre. 
131.         Marte Olsdtr. Øverset f. 1682, g. (1) 5 Jul 1705, Jon Olsen Øverset, f. 1674, Øverset, Toten, Oppland, 
               Gbr., d. Des 1716, Øverset, Toten, Oppland, gravlagt: 26 Des 1716, g. (2) 27 Des 1717, Ole Amundsen 
               Nes.  Marte døde Apr 1752, Øverset, Toten, Oppland, gravlagt: 16 Apr 1752.  Marte hadde 5 barn fra 
               første ekteskap.
132.         Lars Johannessen Bjugstad f. 1690, Vestre midtre Bjugstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Siri Gulliksdtr., 
               f. 1690, d. 1753.  Lars døde 1750, Vestre midtre Bjugstad, Vardal, Oppland.  Kjøpte Bjugstad sammen 
               med Ole Gundersen og Ole Larsen i 1751 fra slekten Brochenhus på en auksjon på Hovindsholm. Lars var 
               bruker på Østre Bjugstad i 1724, sammen med Gunder Gulbrandsen. Kjøpte del av Bjugstad for 307 Rdl. 
               3 ort og odelsrett 100 Rdl. 
133.         Siri Gulliksdtr. f. 1690, d. 1753.
136.         Ole Hansen Nygaard f. 1697, Nygaard, Vardal, Oppland, Gbr., g. Kari Torgersdtr. Kopperud, f. 1702, 
               Kopperud, Vardal, Oppland, d. 23 Nov 1782, Nygaard, Vardal, Oppland.  Ole døde 1741.
137.         Kari Torgersdtr. Kopperud f. 1702, Kopperud, Vardal, Oppland, g. (1) Ole Hansen Nygaard, f. 1697, 
               Nygaard, Vardal, Oppland, Gbr., d. 1741, g. (2) Nils Pedersen Skonhovd.  Kari døde 23 Nov 1782, 
               Nygaard, Vardal, Oppland.  Kari hadde 3 barn i første ekteskap, 2 sønner og 1 datter. I andre ekteskap 
               hadde hun 1 sønn og 1 datter.
138.         Peder Johannessen Skonhovd f. 1688, Vardal, Oppland, Gbr., g. Kari Nilsdtr. (Møllereng) 
               Ødegaarden, f. 1694, Ødegården, Vardal, Oppland, d. 1767, Vardal, Oppland.  Peder døde 1742, Vardal, 
               Oppland.  Gårdbruker på nedre Skonhovd. Skifte etter han 08.08.1742.
139.         Kari Nilsdtr. (Møllereng) Ødegaarden f. 1694, Ødegården, Vardal, Oppland, d. 1767, Vardal, Oppland.  
               Fra Ødegaarden på Haugerud (Lier)? Yngstedatter Siri ble gift med en derfra..
140.         Mads Jeppesen Kirkeby f. Kirkeby, Vardal, Oppland, Grb., g. (1) Kjersti Knudsdtr., d. 1714, g. (2) 23 
               Jun 1715,  Vardal, Oppland, Marte Tordsdtr., f. 1690, d. 1758.  Mads døde 1748, Kirkeby, Vardal, 
               Oppland.  Brukte øvre Kirkeby fra 1713, da han fikk skjøtet fra faren. Broren Lars Jeppesen brukte andre 
               halvpart av gården (Lars døde av kreft i 1722).
141.         Marte Tordsdtr. f. 1690, d. 1758.
144.         Knud Pedersen Skjerven f. 1679, Gbr., g. 3 Jul 1718, Marte Povelsdtr. Eg, f. 1698, Eik, Vardal, 
               Oppland, d. 1779.  Knud døde 1755, Eik, Vardal, Oppland.  Bruker på Eik fra 1718. I 1720 kjøpte han de 
               2 huder som ikke var odelsgods av Hieronimus Jensen, og Eik ble således helt odelsgård. Knud skjøtet Eik 
               til sønnen Lars i 1748. Paret fikk 4 sønner.
145.         Marte Povelsdtr. Eg f. 1698, Eik, Vardal, Oppland, d. 1779.
146.         Peder Hansen Vildåsen f. 1696, Vildåsen, Vardal, Oppland, Gbr., g. (1) Kari Hovelsdtr., d. 1739, 
               Vildåsen, Vardal, Oppland, g. (2) Kari Michelsdtr. Vasstad?, f. 1703, d. 1786.  Peder døde 1748, 
               Vildåsen, Vardal, Oppland.  Skifte etter han 03.05.1748. Peder hadde 4 døtre i første ekteskap og 1 sønn 
               og 2 døtre i andre ekteskap.
147.         Kari Hovelsdtr. d. 1739, Vildåsen, Vardal, Oppland.
148.         Jacob Olsen øvre Aalstad Tranberg f. 1712, Øvre Aalstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. 31 Aug 1738,  
               Vardal, Oppland, Gunhild Gudbrandsdtr. Tranberg, f. 1708, Tranberg, Vardal, Oppland, d. 1797, 
               Tranberg, Vardal, Oppland.  Jacob døde 14 Des 1786, Tranberg, Vardal, Oppland.  
149.         Gunhild Gudbrandsdtr. Tranberg f. 1708, Tranberg, Vardal, Oppland, d. 1797, Tranberg, Vardal, 
               Oppland.
152.         Daphin Tordsen Kastad f. 1677, Kastad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Berte Hansdtr. Nyseth, f. Nyseth, 
               Toten, Oppland.  Daphin døde 1740.  Skifte 08.06.1740. Var først hos sin farbror på Hørstad. Paret fikk 6 
               barn, 5 sønner og 1 datter.
153.         Berte Hansdtr. Nyseth f. Nyseth, Toten, Oppland, g. (1) 6 Okt 1715, Mons Jensen Kastad, f. 1663, d. 
               1715, g. (2) Daphin Tordsen Kastad, f. 1677, Kastad, Vardal, Oppland, Gbr., d. 1740.
154.         Lars Engebretsen Bredsvold f. Stange, Hedmark, Dragon, g. Ingeborg Olsdtr. Gryte, f. 1698, Gryte, 
               Vardal, Oppland, d. 20 Sep 1788, Mæhlum, Vardal, Oppland.  Lars døde 1760.  Paret fikk 8 barn, 5 
               sønner og 3 døtre.
155.         Ingeborg Olsdtr. Gryte f. 1698, Gryte, Vardal, Oppland, g. (1) Anders Gulbrandsen Mæhlum, f. ca. 
               1650, d. ca. 1721, g. (2) Lars Engebretsen Bredsvold, f. Stange, Hedmark, Dragon, d. 1760.  Ingeborg 
               døde 20 Sep 1788, Mæhlum, Vardal, Oppland.  
156.         Anders Torgersen Kopperud f. 1682, Kopperud, Vardal, Oppland, Gbr., g. Inger Johannesdtr. 
               Bjugstad, f. Bjugstad, Vardal, Oppland, d. Kopperud, Vardal, Oppland.  Anders døde 1759, Kopperud, 
               Vardal, Oppland.  Paret fikk 6 barn, 5 sønner og 1 datter.
157.         Inger Johannesdtr. Bjugstad f. Bjugstad, Vardal, Oppland, d. Kopperud, Vardal, Oppland.
160.         Peder Ellingsen Majer Jerstad f. 1684, Majer, Østre Toten, Oppland, Bonde, g. 30 Des 1715,  Toten, 
               Oppland, Anniken Hansdtr. Jerstad, f. 1696, Jerstad, Toten, Oppland, d. Des 1742, Jerstad, Toten, 
               Oppland, gravlagt: 16 Des 1742.  Peder døde Mai 1727, Bergsjøbrenna, Toten, Oppland, gravlagt: 8 Mai 
               1727, Toten, Oppland.  Stamfaren til "hattemakerslekta" var den gjeve bonde Peder Ellensen eller 
               Ellingsen Jerstad, som slo seg ned i Bergsjøbrenna. Paret fikk 5 barn,4 sønner og 1 datter.
161.         Anniken Hansdtr. Jerstad f. 1696, Jerstad, Toten, Oppland, g. (1) 30 Des 1715,  Toten, Oppland, Peder 
               Ellingsen Majer Jerstad, f. 1684, Majer, Østre Toten, Oppland, Bonde, d. Mai 1727, Bergsjøbrenna, 
               Toten, Oppland, gravlagt: 8 Mai 1727, Toten, Oppland, g. (2) 20 Okt 1727, Jørgen Knudsen Kvern?, f. 
               1695.  Anniken døde Des 1742, Jerstad, Toten, Oppland, gravlagt: 16 Des 1742.
162.         Hans. Ukjent antall barn.
164.         Peder Halvorsen Aas Kallerud f. 1679, Aas?, Toten, Oppland, g. (1) 1707,  Toten, Oppland, Mari 
               Olsdtr. Aas, f. 1668, d. 1727, Aas, Toten, Oppland, g. (2) 14 Des 1727,  Toten, Oppland, Mari Eriksdtr. 
               Evang Øfstaas, f. 1697, Evang, Toten, Oppland.  Peder døde Des 1766, Kallerud, Toten, Oppland, 
               gravlagt: 31 Des 1766, Toten, Oppland.  Skifte etter Peder 20.01.1767. 
165.         Mari Eriksdtr. Evang Øfstaas f. 1697, Evang, Toten, Oppland.
166.         Peder Tordsen Narum f. 1677, Narum, Toten, Oppland, Gbr., g. 25 feb 1713,  Toten, Oppland, Kari 
               Mathiasdtr. Hermanrud, f. 1687, Hermanrud, Toten, Oppland, d. 1754, Toten, Oppland, gravlagt: 15 feb 
               1754, Toten, Oppland.  Peder døde 1776, Toten, Oppland, gravlagt: 28 feb 1776, Toten, Oppland.  
               Fogd-Narum. 8 barn, 2 sønner og 6 døtre.
167.         Kari Mathiasdtr. Hermanrud f. 1687, Hermanrud, Toten, Oppland, d. 1754, Toten, Oppland, gravlagt: 
               15 feb 1754, Toten, Oppland.
168.         Jon Nielsen Amundrustad f. 1663, Amundrustad, Toten, Oppland, Gbr., g. 13 Jan 1700,  Toten, 
               Oppland, Marte Pedersdtr. Stensli, f. 1675, Stensli, Toten, Oppland, d. 1759, Øykåsen, Vardal, Oppland.  
               Jon døde 13 Jan 1759, Øykåsen, Vardal, Oppland.  Overtok Øykåsen i 1715. Paret fikk 9 barn, 4 sønner og 
               5 døtre.
169.         Marte Pedersdtr. Stensli f. 1675, Stensli, Toten, Oppland, d. 1759, Øykåsen, Vardal, Oppland.
170.         Jørgen Christiansen Lychting f. ca. 1701, g. Mette Frantzdtr. Holter.  Jørgen døde 20 Mai 1756.  
171.         Mette Frantzdtr. Holter.
172.         Paul Mikkelsen Hammerstad f. Hammerstad, Toten, Oppland, g. 4 Nov 1724, Marte Pedersdtr. 
               ?Strand.
173.         Marte Pedersdtr. ?Strand.
174.         Peder Sørensen Kobberstad Snipstad f. 1685, Kobberstad, Toten, Oppland, Gbr., g. 8 Mar 1713,  Toten, 
               Oppland, Berte Nilsdtr. Snipstad, f. 1695, Snipstad, Toten, Oppland, d. Des 1735, Snipstad, Toten, 
               Oppland, gravlagt: 27 Des 1735, Toten, Oppland.  Peder døde 11 Okt 1747, Snipstad, Toten, Oppland.  
               Overtok Snipstad i 27.06.1712. Paret fikk 9 barn, 4 sønner og 5 døtre.
175.         Berte Nilsdtr. Snipstad f. 1695, Snipstad, Toten, Oppland, d. Des 1735, Snipstad, Toten, Oppland, 
               gravlagt: 27 Des 1735, Toten, Oppland.  
176.         Haagen Olsen Øverset Stikbakke f. 1718, Øverset, Toten, Oppland, Bonde, g. 24 Nov 1744,  Toten, 
               Oppland, Kari Jensdtr. Stikbakke, f. 1718, Stikbakke, Toten, Oppland, d. Apr 1809, Stikbakke, Toten, 
               Oppland, gravlagt: 8 Apr 1809, Toten, Oppland.  Haagen døde 14 Nov 1800, Stikbakke, Toten, Oppland. 
               Paret fikk 5 barn, 4 sønner og 1 datter. Haagen var bonde på søndre Stikbakke i Vestre Toten.
177.         Kari Jensdtr. Stikbakke f. 1718, Stikbakke, Toten, Oppland, d. Apr 1809, Stikbakke, Toten, Oppland, 
               gravlagt: 8 Apr 1809, Toten, Oppland.  
178.         Paul Abrahamsen Alm f. 1709, g. 28 Sep 1743, Pernille Jensdtr. Molstad, f. 1710, Molstad, Toten, 
               Oppland, d. Mai 1797, Alm, Kolbu, Toten, Oppland, gravlagt: 11 Mai 1797, Toten, Oppland.  Paul døde 
               Nov 1790, Alm, Kolbu, Toten, Oppland, gravlagt: 28 Nov 1790, Toten, Oppland.
179.         Pernille Jensdtr. Molstad f. 1710, Molstad, Toten, Oppland, d. Mai 1797, Alm, Kolbu, Toten, Oppland, 
               gravlagt: 11 Mai 1797, Toten, Oppland.
180.         Peder Larsen Tronset f. 1707, Molstad, Toten, Oppland, Gbr., g. 23 mar 1738,  Toten, Oppland, Pernille 
               Olsdtr. Tangen, f. 1716, Toten, Oppland, d. 1767, Toten, Oppland, gravlagt: 4 jan 1767, Toten, Oppland.  
               Peder døde 1751, Tronset, Toten, Oppland, gravlagt: 14 des 1751, Toten, Oppland.
181.         Pernille Olsdtr. Tangen f. 1716, Toten, Oppland, g. (1) 23 mar 1738,  Toten, Oppland, Peder Larsen 
               Tronset, f. 1707, Molstad, Toten, Oppland, Gbr., d. 1751, Tronset, Toten, Oppland, gravlagt: 14 des 1751, 
               Toten, Oppland, g. (2) etter 1751, Gunder Olsen Skjefstad.  Pernille døde 1767, Toten, Oppland, 
               gravlagt: 4 jan 1767, Toten, Oppland.  
182.         Halvor Olsen Skeiten f. 1710, Skeiten, Toten, Oppland, g. Eli Fredriksdtr. Froknestad, f. 1719, Toten, 
               Oppland, d. 1773, Skeiten, Toten, Oppland.  Halvor døde 1783, Skeiten, Toten, Oppland.
183.         Eli Fredriksdtr. Froknestad f. 1719, Toten, Oppland, d. 1773, Skeiten, Toten, Oppland.
192.         Anfinn Johannesson Voldal f. 1743, Voldal, Årdal, Sogn og Fjordane, g.  Voldal, Årdal, Sogn og 
               Fjordane, Ingeborg Johannesdtr..  Anfinn døde Årdal, Sogn og Fjordane.  Anfinn drev Volldal (gård ved 
               nedre del av Vettiselva) i 3 år, men ble siden husmann under prestegården. Paret fikk 2 sønner. 
193.         Ingeborg Johannesdtr..
194.         Gudbrand Aslakson Nundal f. 1732, Nundal, Årdal, Sogn og Fjordane, g. 1758,  Årdal, Sogn og 
               Fjordane, Kari Olsdtr., d. Årdal, Sogn og Fjordane.  Gudbrand døde Nundal, Årdal, Sogn og Fjordane.
195.         Kari Olsdtr. d. Årdal, Sogn og Fjordane.
196.         Tomas Olsson Øvsttun f. 1739, Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane, g. 2 Feb 1766, Kari Andreasdtr. 
               Hartong, f. 9 Nov 1744.  Tomas døde 1801.
197.         Kari Andreasdtr. Hartong f. 9 Nov 1744.
198.         Ola Olson Årebru f. 1738, Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane, g. 1768,  Årdal, Sogn og Fjordane, Mari 
               Botolfsdtr. Årebru, f. 1744, Årebru, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 1812, Årdal, Sogn og Fjordane.  Ola 
               døde 1773, Årdal, Sogn og Fjordane.
199.         Mari Botolfsdtr. Årebru f. 1744, Årebru, Årdal, Sogn og Fjordane, g. (1) 1768,  Årdal, Sogn og 
               Fjordane, Ola Olson Årebru, f. 1738, Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 1773, Årdal, Sogn og 
               Fjordane, g. (2) 1773, Hermund Persson Prestteigen Øren Årebru, f. 1748, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 
               1792, Årdal, Sogn og Fjordane, g. (3) 1792,  Årdal, Sogn og Fjordane, Finn Tørrisson Tolfsgard, f. 
               1763, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 1812, Årdal, Sogn og Fjordane.  Mari døde 1812, Årdal, Sogn og 
               Fjordane.
200.         Tomas Toresson Hestetun f. 1722, Årdal, Sogn og Fjordane, g. Ragnhild Jørgensdtr. Øren, f. 1729, d. 
               1803.  Tomas døde 1802, Årdal, Sogn og Fjordane.
201.         Ragnhild Jørgensdtr. Øren f. 1729, d. 1803.
202.         Endre Olson Lægreid f. 1750, Årdal, Sogn og Fjordane, g. Marita Olsdtr. Hestetun, f. 1746, d. 1837.  
               Endre døde 1803, Årdal, Sogn og Fjordane.
203.         Marita Olsdtr. Hestetun f. 1746, d. 1837.
204.         Simon Persson Hovland f. 1753, Hovland, Årdal, Sogn og Fjordane, g. 1775,  Årdal, Sogn og Fjordane, 
               Ragnhild Trondsdtr. Hæreid, f. 1756, Hæreid, Årdal, Sogn og Fjordane, d. Hovland, Årdal, Sogn og 
               Fjordane.  Simon døde 1829, Hovland, Årdal, Sogn og Fjordane.  I 1801 bodde det en Simon Persson 
               under Hovland. Han hadde ikke noen skikkelig plass, men bare et husvære under gården. Han hadde 3 
               sønner som var med i krigen 1807-1814. Paret fikk 11 barn, 6 sønner og 5 døtre. Sjur var nummer 4.
205.         Ragnhild Trondsdtr. Hæreid f. 1756, Hæreid, Årdal, Sogn og Fjordane, d. Hovland, Årdal, Sogn og 
               Fjordane.
206.         Ola Andersson Offerdal f. 13 Jun 1728, Offerdal, Årdal, Sogn og Fjordane, g. (1) 18 Feb 1754,  Årdal, 
               Sogn og Fjordane, Agate Knutsdtr. Offerdal, f. 1730, Offerdal, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 1770, 
               Offerdal, Årdal, Sogn og Fjordane, g. (2) etter 1770,  Årdal, Sogn og Fjordane, Guri Olsdtr., d. 1810, 
               Offerdal, Årdal, Sogn og Fjordane.  Ola døde 6 Jun 1783, Offerdal, Årdal, Sogn og Fjordane.  I første 
               ekteskap med Agata Knutsdtr. (d. 1770) fikk Ola 8 barn, 3 sønner og 5 døtre. I andre ekteskap med Guri 
               Olsdtr. fikk han 4 barn, 2 sønner og 2 døtre. 
207.         Guri Olsdtr. d. 1810, Offerdal, Årdal, Sogn og Fjordane.
208.         Jon Sjurson Dale f. 1707, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (1) 1737, Guri Olsdtr. Feidje, f. Feidje, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1741, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (2) 1742, Synneva 
               Eiriksdtr. Bergheim, f. 1718, Bergheim, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1764, Dale, Leikanger, Sogn 
               og Fjordane, g. (3) 1765, Mildrid Simonsdtr. Tveit, f. 1716, Balestrand, Sogn og Fjordane, d. 1767, 
               Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Jon døde 1789, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Jon ble gift 3 
               ganger. I første ekteskap fikk han 1 sønn og 1 datter. I andre ekteskap med Synneva fikk han 6 barn, 5 
               sønner og 1 datter. 4 av dem vokste opp. Ingen barn i siste ekteskap. Jon bygsla i 1737 1 laup smør 1 
               bukkeskinn i Dale.
209.         Synneva Eiriksdtr. Bergheim f. 1718, Bergheim, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1764, Dale, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane.
210.         Arnfinn Olson Sætre f. 1725, Sætre, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (1) 1753, Gjertrud Markusdtr. 
               Stjernegjerd, f. 1729, Stjernegjerd, Leikanger, Sogn og Fjordan, d. 1771, Sætre, Leikanger, Sogn og 
               Fjordane, g. (2) 1771, Synneva Ellingsdtr. Feidje, f. 1745, Feidje, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1803, 
               Sætre, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Arnfinn døde 1785, Sætre, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Arnfinn 
               ble gift to ganger. I første ekteskap hadde han 8 barn, 1 sønn og 7 døtre. Bare 4 av dem vokste opp. I det 
               andre ekteskapet hadde han 7 barn, 2 sønner og 5 døtre. Av dem vokste 2 opp.
211.         Gjertrud Markusdtr. Stjernegjerd f. 1729, Stjernegjerd, Leikanger, Sogn og Fjordan, d. 1771, Sætre, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane.  Til Sætre.
214.         Knut Knutson Sanden Husabø f. 1754, g. Anna Kristoffersdtr. Rinde, f. 1745, d. etter 1801.  Knut 
               døde 1814.  Er registrert som husmann med "lidt jord" under folketellingen 1801 under Husabø. Han bor 
               da der sammen med kone og barne Endre og Britha.
215.         Anna Kristoffersdtr. Rinde f. 1745, d. etter 1801.
218.         Knut Knutson Sanden Husabø f. 1754, g. Anna Kristoffersdtr. Rinde, f. 1745, d. etter 1801.  Knut 
               døde 1814.  Er registrert som husmann med "lidt jord" under folketellingen 1801 under Husabø. Han bor 
               da der sammen med kone og barne Endre og Britha.
219.         Anna Kristoffersdtr. Rinde f. 1745, d. etter 1801.
220.         Johannes Johannson Borlaug f. 1728, g. Kari Andersdtr. Borlaug, f. 1740, d. 1801.  Johannes døde 
               1801.
221.         Kari Andersdtr. Borlaug f. 1740, d. 1801.
222.         Hans Jesperson Osen f. 1735, Osen, Leikanger, Sogn og Fjordane, Skyss-skaffer, g. 1764, Ingeleiv 
               Johannesdtr. Rinde, f. 1735, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1801, Osen, Leikanger, Sogn og 
               Fjordane.  Hans døde 1791, Osen, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Hans var skyss-skaffer. Paret fikk 6 
               barn, 2 sønner og 4 døtre. 5 av dem vokste opp.
223.         Ingeleiv Johannesdtr. Rinde f. 1735, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1801, Osen, Leikanger, 
               Sogn og Fjordane.
224.         Knut Andersen Haukeland f. 1731, Bonde, g. 1768,  Fana, Hordaland, Anna Olsdtr., f. 1743, d. 1829.  
               Knut døde 1806, Haukeland, Fana, Hordaland.  Martin P. har funnet hit.  Disse er registrert som 
               innflyttere til Fana hvor de tjente. Paret var gifte der. Uvisst hvor de kom fra. Knut pakta et par år på 
               Søreide før han kom til Haukeland og var der fra 1771 til 1806. 
225.         Anna Olsdtr. f. 1743, d. 1829.
226.         Villum Larsen Bjorøy? Knappen f. 1728, g. 1766, Agate Nilsdtr. Hammarsland.  Villum døde 1787, 
               Fana, Hordaland.  Villum (el. Willum) bygslet Knappen bnr. 1 i 1765. Han var kanskje i slekt med Marita 
               (el. Marta) Willumsdtr. Hop - 2. ektefelle til tidligere bygsler på Knappen, Mons Knutsen. Villum giftet 
               seg med Agate i 1766. Agate var da enke. Paret fikk 3 døtre.
227.         Agate Nilsdtr. Hammarsland. Agate var enke ved giftermålet med Villum.
232.         Ole Larsen Ådland f. 1738, Fana, Hordaland, Gbr., g. Eli Olsdtr. Øvre Birkeland, f. 1734, Ø. 
               Birkeland, Fana, Hordaland, d. 1799, Fana, Hordaland.  Ole døde 1816.  Bygselskontrakt på N. Birkeland 
               fra 1765-1798 (bnr. 2 og 3). 
233.         Eli Olsdtr. Øvre Birkeland f. 1734, Ø. Birkeland, Fana, Hordaland, d. 1799, Fana, Hordaland.
234.         Lars Eliassen Lille Milde Hordnes f. 1725, Lille Milde, Fana, Hordaland, Gbr., g. 1751,  Fana, 
               Hordaland, Johanna Johannesdtr. Hordnes, f. 1731, Hordnes, Fana, Hordaland, d. 1805, Hordnes, Fana, 
               Hordaland.  Lars døde 1783, Hordnes, Fana, Hordaland.  Bygslet Hordnes 1751-1785. 7 barn.
235.         Johanna Johannesdtr. Hordnes f. 1731, Hordnes, Fana, Hordaland, d. 1805, Hordnes, Fana, Hordaland.
236.         Mons Hansen Espeland f. 1750, Espeland, Fana, Hordaland, Gbr., g. (1) Lina Olsdtr. Flesland, f. 1751, 
               Flesland, Fana, Hordaland, d. 1785, Espeland, Fana, Hordaland, g. (2) 1786, Gjertrud Olsdtr. Salbu, f. 
               1744, Salbu, d. 1818, Espeland, Fana, Hordaland.  Mons døde 1803, Espeland, Fana, Hordaland.  Fikk 
               bygselskontrakt på Espeland, bnr. 5 i 1771. 
237.         Lina Olsdtr. Flesland f. 1751, Flesland, Fana, Hordaland, d. 1785, Espeland, Fana, Hordaland.
238.         Lars Hansen Espeland f. 1738, Espeland, Fana, Hordaland, Gbr., g. Anna Nilsdtr. Ø. Birkeland, f. 
               1733, Ø. Birkeland, Fana, Hordaland, d. 1809, Espeland, Fana, Hordaland.  Lars døde 1805, Espeland, 
               Fana, Hordaland.  Bygslet farsbruket bnr. 4 fra 1775-1797. 
239.         Anna Nilsdtr. Ø. Birkeland f. 1733, Ø. Birkeland, Fana, Hordaland, d. 1809, Espeland, Fana, Hordaland.
5. tipp-oldeforeldre
256.         Didrich Svendsen Heggenhaugen f. ca. 1660.
258.         Hans Ellingsen Korterud f. 1672, Korterud, Toten, Oppland, Gbr., g. (1) Barbro Tollefsdtr. 
               Atlungstad, f. 1664, d. Feb 1734, Korterud, Toten, Oppland, gravlagt: 7 Feb 1734, Toten, Oppland, g. (2) 
               4 Jul 1734,  Toten, Oppland, Margrethe Jensdtr. Ringen.  Hans døde 31 Des 1734, Korterud, Toten, 
               Oppland.  
259.         Barbro Tollefsdtr. Atlungstad f. 1664, d. Feb 1734, Korterud, Toten, Oppland, gravlagt: 7 Feb 1734, 
               Toten, Oppland.
260.         Amund Nes?. Amund hadde i hvertfall en sønn og en datter.
264.         Johannes Gulliksen vestre Skjerven f. Vestre Skjerven, Vardal, Oppland, g. Anne Balzersdtr. 
               Bjugstad, f. Bjugstad, Vardal, Oppland.  Johannes døde etter 1721.  Ukjent antall barn.
265.         Anne Balzersdtr. Bjugstad f. Bjugstad, Vardal, Oppland.
272.         Hans Pedersen Kallerud f. 1669, Sanåker, Toten, Oppland, Gbr., g. Kari Olsdtr. Nygaard, f. 1671, 
               Nygaard, Vardal, Oppland, d. 1742, Nygaard, Vardal, Oppland.  Hans døde 1738, Nygaard, Vardal, 
               Oppland.  Bruker på Nygaard fra 1705. Skifte etter han 27.07.1738. 
273.         Kari Olsdtr. Nygaard f. 1671, Nygaard, Vardal, Oppland, d. 1742, Nygaard, Vardal, Oppland.
274.         Torger Pedersen Kopperud f. 1657, Øvre Dalborgen, Vardal, Oppland, Gbr., g. Mabel (Marte) 
               Haraldsdtr. Flikkeshaug, f. Flikkeshaug, Toten, Oppland, d. 1736, Kopperud, Vardal, Oppland.  Torger 
               døde 1738, Kopperud, Vardal, Oppland.  Fra øvre Dalborgen. Bruker på Kopperud fra 1686. Skifte etter 
               ektefellen 13.02.1736. Paret fikk 4 barn, 3 sønner og 1 datter. 
275.         Mabel (Marte) Haraldsdtr. Flikkeshaug f. Flikkeshaug, Toten, Oppland, d. 1736, Kopperud, Vardal, 
               Oppland.  Skifte etter henne 13.02.1736. 
276.         Johannes Egediussen Raaum f. 1657, g. Olaug Pedersdtr. Skonhovd, f. ca. 1665, d. 1716, Nedre 
               Skonhovd, Vardal, Oppland.  Johannes døde 1711, Nedre Skonhovd, Vardal, Oppland.  Skifte etter han 
               30.01.1711. Paret fikk 4 barn, 1 sønn og 3 døtre.
277.         Olaug Pedersdtr. Skonhovd f. ca. 1665, d. 1716, Nedre Skonhovd, Vardal, Oppland.  Overtok nedre 
               Skonhovd. Skifte etter henne 07.11.1716.
278.         Nils Pedersen Møllereng Gbr., g. Sidsel Christensdtr. nordre Jørstad, f. Nordre Jørstad, Fåberg, 
               Oppland, d. 1716, Ødegården, Vardal, Oppland.  Nils døde 1711, Ødegården, Vardal, Oppland.  Skifte 
               etter Nils 20.02.1711. Paret hadde i hvertfall 4 barn, 2 sønner og 2 døtre.
279.         Sidsel Christensdtr. nordre Jørstad f. Nordre Jørstad, Fåberg, Oppland, d. 1716, Ødegården, Vardal, 
               Oppland.
280.         Jeppe Larsen Kirkeby f. 1636, Oppsitter, g. (1) Marte Christophersdtr., d. 1678, g. (2) etter 1678, 
               Kjersti Olsdtr. Kirkeby, f. 1659, Kirkeby, Vardal, Oppland, d. 1727, Kirkeby, Vardal, Oppland.  Jeppe 
               døde Kirkeby, Vardal, Oppland.  Oppsitter på Kirkeby fra omkring 1650 sammen med Ole Torgeirson 
               (svigerfaren?) som ryddet gården i 1625. Bruker 4 skinn av Kirkeby ved manntallet for 1665. Gården ble 
               muligens da delt i øvre og nedre Kirkeby. Jeppe er da 28 år gammel. Paret hadde 7 barn, 4 sønner og 3 
               døtre. 
281.         Marte Christophersdtr. d. 1678.
288.         Peder Simensen Østre Skjervum f. 1638, g. Anne Tordsdtr. Berg.  Peder døde 1715, Vardal, Oppland.
289.         Anne Tordsdtr. Berg.
290.         Povel Christiansen Kyset Berg f. 1666, Kyset, Vestre Toten, Oppland, Gbr., g. (1) Marte Mogensdtr., 
               d. 1697, g. (2) ca. 1698, Guri Larsdtr. Hørstad, f. Hørstad, Vardal, Oppland.  Povel døde 1735, Berg i 
               Land?.  Nevnt som bruker av Eik 1697 og 1700. I 1706 som bruker på Hørstad. Selger Hørstad i 1721 til 
               sogneprest Holmboe, skjøte 23.04.1721. Povel kjøper da Berg i Land. Povel hadde 7 barn, 3 sønner og 4 
               døtre. Alle fra det andre ekteskapet med Guri Larsdtr.? 
291.         Guri Larsdtr. Hørstad f. Hørstad, Vardal, Oppland.  Guri og faren er nevnt i et skifte på Aasen i 
               Ringsaker i 1714. Guri må være Povel Christensen Kysets ektefelle.
292.         Hans Christophersen Vildåsen f. 1678, Vildåsen, Vardal, Oppland, Gbr., g. Anne Simensdtr. Bjugstad, 
               f. Bjugstad, Vardal, Oppland, d. 1743.  Bruker på Vildåsen. Paret hadde 5 barn, 1 sønn og 4 døtre.
293.         Anne Simensdtr. Bjugstad f. Bjugstad, Vardal, Oppland, d. 1743.
296.         Ole Andersen Dal f. 1679, Gbr., g. Marte Olsdtr. Bratt øvre Aalstad, f. 1684, Øvre Aalstad, Vardal, 
               Oppland, d. 1729.  Ole døde 1760, Øvre Aalstad, Vardal, Oppland.  Paret hadde 6 barn, 3 sønner og 3 
               døtre.
297.         Marte Olsdtr. Bratt øvre Aalstad f. 1684, Øvre Aalstad, Vardal, Oppland, d. 1729.
298.         Gudbrand Amundsen Tranberg f. 1663, Tranberg, Vardal, Oppland, g. Ingeborg Jonsdtr. Askim, f. 
               Askim, Vardal, Oppland, d. 1743, Sogstad, Vardal, Oppland.  Gudbrand døde 1718, Askim, Vardal, 
               Oppland.  Skifte etter han 01.07.1718. Paret hadde 5 barn, 1 sønn og 4 døtre.
299.         Ingeborg Jonsdtr. Askim f. Askim, Vardal, Oppland, g. (1) Gudbrand Amundsen Tranberg, f. 1663, 
               Tranberg, Vardal, Oppland, d. 1718, Askim, Vardal, Oppland, g. (2) Johannes Arnesen Sogstad 
               Tranberg, f. Sogstad, Vardal, Oppland, Gbr.  Ingeborg døde 1743, Sogstad, Vardal, Oppland.
304.         Tord Olsen Etnestad f. omkr. 1630, Etnestad, Gbr., d. etter 1683.  På Aalkyterud 1640-1683. Ukjent 
               antall barn og navn på ektefelle.
306.         Hans Bjørnsen Nyseth f. 1660, Nyseth, Toten, Oppland, Gbr., g. Karen (Kari) Clemetsdtr. 
               Skikkelstad, f. 1664, Skikkelstad, Vardal, Oppland, d. Okt 1742, Nyseth, Toten, Oppland, gravlagt: 21 
               Okt 1742, Toten, Oppland.  Hans døde 1720, Nyseth, Toten, Oppland, gravlagt: 6 Apr 1720, Toten, 
               Oppland.  Paret fikk 5 barn, 3 sønner og 2 døtre.
307.         Karen (Kari) Clemetsdtr. Skikkelstad f. 1664, Skikkelstad, Vardal, Oppland, d. Okt 1742, Nyseth, 
               Toten, Oppland, gravlagt: 21 Okt 1742, Toten, Oppland.  
310.         Ole Engebretsen Gryte f. 1645, Bleiken, Gran, Oppland, Gbr., g. (1) Dorte Jonsdtr. Hage, f. Hage, 
               Vardal, Oppland, d. 1685, g. (2) Marit Gulliksdtr. Skjerven, f. 1660, d. 1716.  Ole døde 1706, Gryte, 
               Vardal, Oppland.  Skifte etter Ole foretatt 21.01.1708? Paret hadde i hvertfall 3 barn, 1 sønn og 2 døtre. 
311.         Marit Gulliksdtr. Skjerven f. 1660, g. (1) Ole Engebretsen Gryte, f. 1645, Bleiken, Gran, Oppland, 
               Gbr., d. 1706, Gryte, Vardal, Oppland, g. (2) Nils Larsen Vilberg, f. 1643, Vilberg, Land, Oppland, d. 
               1716.  Marit døde 1716.
312.         Torger Pedersen Kopperud f. 1657, Øvre Dalborgen, Vardal, Oppland, Gbr., g. Mabel (Marte) 
               Haraldsdtr. Flikkeshaug, f. Flikkeshaug, Toten, Oppland, d. 1736, Kopperud, Vardal, Oppland.  Torger 
               døde 1738, Kopperud, Vardal, Oppland.  Fra øvre Dalborgen. Bruker på Kopperud fra 1686. Skifte etter 
               ektefellen 13.02.1736. Paret fikk 4 barn, 3 sønner og 1 datter. 
313.         Mabel (Marte) Haraldsdtr. Flikkeshaug f. Flikkeshaug, Toten, Oppland, d. 1736, Kopperud, Vardal, 
               Oppland.  Skifte etter henne 13.02.1736. 
314.         Johannes Gulliksen vestre Skjerven f. Vestre Skjerven, Vardal, Oppland, g. Anne Balzersdtr. 
               Bjugstad, f. Bjugstad, Vardal, Oppland.  Johannes døde etter 1721.  Ukjent antall barn.
315.         Anne Balzersdtr. Bjugstad f. Bjugstad, Vardal, Oppland.
320.         Elling (Erland) Olsen Øvre Buruld Auren f. ca. 1636, Øvre Buruld, Toten, Oppland, Gbr., g. Ragnhild 
               Olsdtr. Majer, f. ca. 1636, Majer, Toten, Oppland, d. 1719, Ekren, Toten, Oppland.  Elling døde 1721, 
               Ekren, Toten, Oppland.  Ifølge et skifte på Røisli i 1730, hadde Elling 9 barn som enten levde eller hadde 
               etterkommere, men bare tre navngis. 7 barn er kjent ved navn. Bruker på Auren (gnr. 4) fra 1664-1694?
321.         Ragnhild Olsdtr. Majer f. ca. 1636, Majer, Toten, Oppland, d. 1719, Ekren, Toten, Oppland.
322.         Hans Henrik Christoffersen Jerstad f. 1663, Jerstad, Toten, Oppland, Gbr., g. Berte Embretsdtr..  
               Hans døde Sep 1739, Jerstad, Toten, Oppland, gravlagt: 12 Sep 1739. 
323.         Berte Embretsdtr..
328.         Halvor Olsen Kallerud f. 1653, Kallerud, Toten, Oppland, Gbr., g. Magnhild Halvorsdtr., f. 1645, d. 
               Jul 1728, Kallerud, Toten, Oppland, gravlagt: 11 Jul 1728, Toten, Oppland.  Halvor døde Sep 1738, 
               Kallerud, Toten, Oppland, gravlagt: 28 Sep 1738, Toten, Oppland.  Bruker på Kallerud, Toten. Paret 
               hadde i hvertfall 4 sønner.
329.         Magnhild Halvorsdtr. f. 1645, d. Jul 1728, Kallerud, Toten, Oppland, gravlagt: 11 Jul 1728, Toten, 
               Oppland.
330.         Erik Halvorsen Evang f. 1641, Evang, Toten, Oppland, Gbr., g. (1) Berte Jeppesdtr., d. 1706, Evang, 
               Toten, Oppland, g. (2) 17 Jan 1708,  Toten, Oppland, Lisbet Torkildsdtr. Alm, f. 1672, Alm, Toten, 
               Oppland, d. Aug 1737, Toten, Oppland, gravlagt: 21 Aug 1737, Toten, Oppland.  Erik døde Jan 1721, 
               Evang, Toten, Oppland, gravlagt: 29 Jan 1721, Toten, Oppland.
331.         Berte Jeppesdtr. d. 1706, Evang, Toten, Oppland.
332.         Tord Narum Gbr.  Fra Fodstad??
334.         Mathias Pedersen Hermanrud f. 1625, Toten, Oppland, Gbr., g. Margrethe Paulsdtr. Kirke Balke, d. 
               1691, Toten, Oppland, gravlagt: 1691, Toten, Oppland.  Mathias døde 1706, Toten, Oppland.  Fra 
               Evenrud? Sønn av Peder Jensen? 4 barn, 1 sønn og 3 døtre.
335.         Margrethe Paulsdtr. Kirke Balke d. 1691, Toten, Oppland, gravlagt: 1691, Toten, Oppland.  Betalt for 
               klokkerens ringning 1 ort 8 skilling ved begravelsen etter Margrethe.
336.         Nils Christiansen Amundrustad f. 1614, Gbr., g. Ragnhild Torgeirsdtr..  Nils døde Jan 1703, 
               Amundrustad, Toten, Oppland, gravlagt: 20 Jan 1703.  Paret fikk 4 barn, 3 sønner og 1 datter.
337.         Ragnhild Torgeirsdtr..
338.         Peder Hansen Trogstad Stensli f. 1645, Berg, Toten, Oppland, Gbr., g. Anna Steffensdtr. Trogstad, f. 
               1625, Trogstad, Toten, Oppland, d. Okt 1715, Stensli, Toten, Oppland, gravlagt: 1 Nov 1715, Toten, 
               Oppland.  Peder døde Aug 1710, Stensli, Toten, Oppland, gravlagt: 24 Aug 1710, Toten, Oppland.  Paret 
               hadde i hvertfall 3 barn, 1 sønn og 2 døtre.
339.         Anna Steffensdtr. Trogstad f. 1625, Trogstad, Toten, Oppland, d. Okt 1715, Stensli, Toten, Oppland, 
               gravlagt: 1 Nov 1715, Toten, Oppland.
340.         Christian Jørgensen Lychting f. ca. 1667.  Den samme som Christen Jørgensen Sodstad som er 30 år i 
               1697??
344.         Michael Knudsen Hammerstad g. Birte Olsdtr., d. 1691?, Hammerstad, Toten, Oppland.  Michael døde 
               Hammerstad, Toten, Oppland.
345.         Birte Olsdtr. d. 1691?, Hammerstad, Toten, Oppland.  Skifte etter Birte i 1691??
348.         Søren Andersen Kobberstad f. 1648, Kobberstad, Toten, Oppland, Gbr., d. 1713, Kobberstad, Toten, 
               Oppland, gravlagt: 2 Jan 1714, Toten, Oppland.  
350.         Nils Gulbrandsen Snipstad f. 1654, Snipstad, Toten, Oppland, Gbr., g. omkr. 1693,  Toten, Oppland, 
               Ingeborg Gundersdtr. Korsen, f. 1651, d. 1726, Snipstad, Toten, Oppland.  Nils døde Nov 1731, 
               Snipstad, Toten, Oppland, gravlagt: 9 Nov 1731, Toten, Oppland. Overtok Snipstad i 1699 og drev den til 
               27.06.1712. Paret hadde en datter. Fikk skjøte på Stepperud fra Mogens Johansen Stadum (Gran) i 1693. 
               Mogens var bror til Halvor Johansen Stepperud som døde 1691 - første ektefelle til Ingeborg.
351.         Ingeborg Gundersdtr. Korsen f. 1651, g. (1) omkr. 1685,  Toten, Oppland, Halvor Johansen 
               Stepperud, f. 1632, Stepperud, Toten, Oppland, Gbr., d. 1691, Stepperud, Toten, Oppland, g. (2) ca. 
               1691,  Toten, Oppland, Hans Olsen, d. ca. 1693, Stepperud, Toten, Oppland, g. (3) omkr. 1693,  Toten, 
               Oppland, Nils Gulbrandsen Snipstad, f. 1654, Snipstad, Toten, Oppland, Gbr., d. Nov 1731, Snipstad, 
               Toten, Oppland, gravlagt: 9 Nov 1731, Toten, Oppland.  Ingeborg døde 1726, Snipstad, Toten, Oppland.  
               Enke da hun giftet seg med Nils. Kalt Sivesind av Arne Amundgård (se Totenmål nr. 23, side 69). 
               Muligens ikke den samme Ingeborg som var før gift med tidligere eier av Stepperud.
352.         Ole Haagensen Askjum f. før 1680, Askjum, Toten, Oppland.
354.         Jens Jakobsen Fæstad Stikbakke f. 1684, Fæstad?, Toten, Oppland, Bonde, g. 25 Feb 1717,  Toten, 
               Oppland, Inge Pedersdtr. Skaugerud, f. 1690, Skaugerud, Toten, Oppland, d. Sep 1742, Stikbakke, 
               Toten, Oppland, gravlagt: 29 Sep 1742.  Jens døde Jan 1766, Stikbakke, Toten, Oppland, gravlagt: 26 Jan 
               1766, Toten, Oppland.. Har familien blitt utsatt for en epidemi i 1742? 4 av barna døde i løpet av 
               september dette året. Jens og Inge fikk 8 barn, 4 sønner og 4 døtre. Bonde på søndre Stikbakke fra 1721 da 
               han fikk skjøte fra Ellen Stikbakke (svigerfaren til kona). I 1723 var det to brukere på søndre Stikbakke, 
               Jens og kona Inge's svoger fra det første ekteskapet, Peder Andersen Alm. Der var da skog til fornødenhet, 
               flomkvern og måtelig jord som til dels var skarplendt.
355.         Inge Pedersdtr. Skaugerud f. 1690, Skaugerud, Toten, Oppland, g. (1) 1712,  Toten, Oppland, Lars 
               Ellingsen Stikbakke, d. før 1717, Stikbakke, Toten, Oppland, g. (2) 25 Feb 1717,  Toten, Oppland, Jens 
               Jakobsen Fæstad Stikbakke, f. 1684, Fæstad?, Toten, Oppland, Bonde, d. Jan 1766, Stikbakke, Toten, 
               Oppland, gravlagt: 26 Jan 1766, Toten, Oppland.  Inge døde Sep 1742, Stikbakke, Toten, Oppland, 
               gravlagt: 29 Sep 1742.  Er hun datter av Peder Larsen, lagmann i Tønsberg. Peder Larsen er registrert som 
               eier av Skaugerud. Inge hadde 2 døtre fra det første ekteskap med Lars Ellingsen (Ellensen) Stikbakke.
356.         Abraham Alm.
358.         Jens Rasmussen Molstad Narum f. 1679, g. 30 Jun 1705,  Toten, Oppland, Kari Nilsdtr. Hegernes, f. 
               1679, Hegernes, Toten, Oppland, d. Apr 1741, gravlagt: 10 Apr 1741, Toten, Oppland.  Jens døde Aug 
               1742, gravlagt: 15 Aug 1742, Toten, Oppland. Paret fikk 7 døtre.
359.         Kari Nilsdtr. Hegernes f. 1679, Hegernes, Toten, Oppland, d. Apr 1741, gravlagt: 10 Apr 1741, Toten, 
               Oppland.
360.         Lars Pedersen Molstad f. 1672, Toten, Oppland, g. 1704,  Toten, Oppland, Kari Larsdtr. Setne, f. 
               1684, Setne, Toten, Oppland, d. 1753, Setne, Toten, Oppland.  Lars døde 1742, Toten, Oppland, gravlagt: 
               1742, Toten, Oppland.  Neumann registrert han i Kvikstadstuen? Begravd enten 1740 eller 1742, 70 år 
               gammel. 8 barn, 5 sønner og 3 døtre.
361.         Kari Larsdtr. Setne f. 1684, Setne, Toten, Oppland, d. 1753, Setne, Toten, Oppland. 
364.         Ole Halvorsen Skeiten f. 1673, Toten, Oppland, g. Kari Gudbrandsdtr. Skjefstad, f. 1677, Skjefstad, 
               Toten, Oppland.
365.         Kari Gudbrandsdtr. Skjefstad f. 1677, Skjefstad, Toten, Oppland.
384.         Johannes Olsson Voldal f. 1717, Voldal, Årdal, Sogn og Fjordane, g. 1739,  Årdal, Sogn og Fjordane, 
               Sigrid (Siri) Anfinnsdtr. Vetti, f. 1716.  Johannes døde 1760, Voldal, Årdal, Sogn og Fjordane.  Paret 
               fikk 8 barn, 6 sønner og 2 døtre.
385.         Sigrid (Siri) Anfinnsdtr. Vetti f. 1716.  I BB for Årdal bind 3 står hun både med navnet Sigrid og Siri.
388.         Aslak Nilsson Bjørkehaug Nundal g. (1) Kirsti Pedersdtr. Seim, f. Seim, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 
               Årdal, Sogn og Fjordane, g. (2) Anna Gudbransdtr..  Aslak døde Årdal, Sogn og Fjordane.
389.         Anna Gudbransdtr..
392.         Ola Hermundsson Øvsttun f. 1692, Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane, g. Malena Persdtr. Øvsttun.  
               Ola døde 1748.
393.         Malena Persdtr. Øvsttun.
394.         Andreas Antoniusson Hartong f. 1693, g. 15 Nov 1739, Malena Matiasdtr. Smith, f. 22 Nov 1711, d. 
               24 Nov 1782.  Andreas døde 22 Mar 1755.
395.         Malena Matiasdtr. Smith f. 22 Nov 1711, d. 24 Nov 1782.
396.         Ola Andersson Øvsttun f. 1713, g. 1730, Gro Olsdtr. Ve, f. 1714, Ve, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 
               Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane.  Ola døde 1783?.  
397.         Gro Olsdtr. Ve f. 1714, Ve, Årdal, Sogn og Fjordane, d. Øvsttun, Årdal, Sogn og Fjordane.
398.         Botolf Tomasson Seim Årebru f. 1713, g. (1) 1743, Anna Monsdtr., f. 1715, d. 1760, g. (2) 1740, Mari 
               Torsteinsdtr. Asperheim, f. 1716, Asperheim, Årdal, Sogn og Fjordane, d. før 1743.  Botolf døde 1772, 
               Årebru, Årdal, Sogn og Fjordane.  Botolf fikk bygsel på Asperheim i 1740. Han har trolig vært en rolig og 
               bra mann. Bare en gang var han for retten. Han og et par naboer hadde på en hellig søndag vært i 
               slåsskamp, men da var "alle ganske drukne", sier en av dem. Men det kostet Botolf 9 rdl.
399.         Anna Monsdtr. f. 1715, d. 1760.
400.         Tore Håvardsson Hestetun f. 1675, Årdal, Sogn og Fjordane, g. 16 Okt 1712,  Årdal, Sogn og Fjordane, 
               Ingeborg Tomasdtr. Hæreid, f. Årdal, Sogn og Fjordane.  Tore døde 31 Mai 1735, Årdal, Sogn og 
               Fjordane.
401.         Ingeborg Tomasdtr. Hæreid f. Årdal, Sogn og Fjordane.
402.         Jørgen Jonson Øren f. 1702, g. Guro Olsdtr. Hæreid, f. 1706, d. 1775.  Jørgen døde 1771.
403.         Guro Olsdtr. Hæreid f. 1706, d. 1775.
404.         Ola Knutson Avdal f. 1711, g. Kirsti Johannesdtr. Berge.  Ola døde 1792.
405.         Kirsti Johannesdtr. Berge.
406.         Ola Tolleivson Hestetun f. 1716, g. Marta Olsdtr., f. 1715, d. 1758.  Ola døde 1753.
407.         Marta Olsdtr. f. 1715, d. 1758.
408.         Per Jonsson Hovland f. Årdal, Sogn og Fjordane, g. Brita Larsdtr. Lægreid, f. Årdal, Sogn og 
               Fjordane.  Bodde på Ivarsplassen under Hovland. Paret fikk 4 barn, 2 sønner og 2 døtre.
409.         Brita Larsdtr. Lægreid f. Årdal, Sogn og Fjordane.
410.         Trond Olsson Hæreid g. 1748,  Årdal, Sogn og Fjordane, Brita Andersdtr., f. ca. 1723, d. 1764, 
               Hæreid, Årdal, Sogn og Fjordane.  Trond døde Hæreid, Årdal, Sogn og Fjordane.  Paret fikk 5 døtre.
411.         Brita Andersdtr. f. ca. 1723, d. 1764, Hæreid, Årdal, Sogn og Fjordane.
412.         Anders i Hola Hovland Offerdal g. Marta.  Anders døde 1783?, Offerdal, Årdal, Sogn og Fjordane.  Ble 
               kalt Anders i Hola. Skifte 20.08.1783. Døde Anders da?? Paret fikk i hvertfall 4 sønner.
413.         Marta.
416.         Sjur Jonson Dale f. 1662, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. Kari Jonsdtr..  Sjur døde 1737, Dale, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane.  Paret fikk 9 barn, 5 sønner og 4 døtre. Alle unntatt ei datter vokste opp.
417.         Kari Jonsdtr..
418.         Eirik Hansson øvre Mundal f. 1684, Øvre Mundal, Balestrand, Sogn og Fjordan, g. 1712, Ingeborg 
               Pedersdtr. ytre Borlaug, f. 1686, Ytre Borlaug, Leikanger, Sogn og Fjordan, d. 1749, Dale, Leikanger, 
               Sogn og Fjordane.  Eirik døde 1763, Bergheim, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Eirik eide jord i Åfet og 
               Feidje. Han fikk skjøte på parter i Åfet av Jon Jordal og Nils Mundal i 1735. Paret fikk 3 barn.
419.         Ingeborg Pedersdtr. ytre Borlaug f. 1686, Ytre Borlaug, Leikanger, Sogn og Fjordan, d. 1749, Dale, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane.
420.         Ola Arnfinnson Berdal f. 1697, Berdal, Leikanger, Sogn og Fjordane, Gbr., g. 1724,  Leikanger, Sogn og 
               Fjordane, Gjøa Botolvsdtr. Vangsnes, f. 1692, Vangsnes, Balestrand, Sogn og Fjordane, d. 1767, Sætre, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane.  Ola døde 1764, Sætre, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Paret fikk 4 barn, 2 
               sønner og 2 døtre. Ola fikk skjøtet på parter i Berdal, Sætre og Sætrelien av Ola Pederson Vangsnes i 
               1729.
421.         Gjøa Botolvsdtr. Vangsnes f. 1692, Vangsnes, Balestrand, Sogn og Fjordane, d. 1767, Sætre, Leikanger, 
               Sogn og Fjordane.
422.         Markus Arnfinnson Stjernegjerd f. 1696, Stjernegjerd, Leikanger, Sogn og Fjordan, Gbr., g. 1725, 
               Ingrid Andersdtr. Mundal, f. 1701, Mundal, Balestrand, Sogn og Fjordane, d. 1782, Stjernegjerd, 
               Leikanger, Sogn og Fjordan.  Markus døde 1738, Stjernegjerd, Leikanger, Sogn og Fjordan.  Markus og 
               Ingrid eide jord i Mundal, Rørsæter og Slinde. Paret fikk 3 barn, 1 sønn og 2 døtre.
423.         Ingrid Andersdtr. Mundal f. 1701, Mundal, Balestrand, Sogn og Fjordane, d. 1782, Stjernegjerd, 
               Leikanger, Sogn og Fjordan.
428.         Knut Torkjelson Pilevik f. 1710, Njøs, Leikanger, Sogn og Fjordane, Husmann, g. 1735, Kirsti 
               Hansdtr. Osen.  Knut døde 1744, Husabø, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Familien hadde plass på 
               Husabøsanden. Paret fikk 11 barn, 7 sønner og 4 døtre.
429.         Kirsti Hansdtr. Osen.
430.         Kristoffer Monsson Osen f. 1704, Knivsmed, g. Brita Larsdtr. Osen (Rinde), f. 1705, d. 1780.  
               Kristoffer døde 1770.  Ble kalla "messersmed" = knivsmed.
431.         Brita Larsdtr. Osen (Rinde) f. 1705, d. 1780.
436.         Knut Torkjelson Pilevik f. 1710, Njøs, Leikanger, Sogn og Fjordane, Husmann, g. 1735, Kirsti 
               Hansdtr. Osen.  Knut døde 1744, Husabø, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Familien hadde plass på 
               Husabøsanden. Paret fikk 11 barn, 7 sønner og 4 døtre.
437.         Kirsti Hansdtr. Osen.
438.         Kristoffer Monsson Osen f. 1704, Knivsmed, g. Brita Larsdtr. Osen (Rinde), f. 1705, d. 1780.  
               Kristoffer døde 1770.  Ble kalla "messersmed" = knivsmed.
439.         Brita Larsdtr. Osen (Rinde) f. 1705, d. 1780.
442.         Anders Andersson f. 1702, g. Kristi Tomasdtr., f. 1693, d. 1784.  Anders døde 1765.
443.         Kristi Tomasdtr. f. 1693, d. 1784.
444.         Jesper Rasmusson Feidje f. 1704, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. 1731, Anna Hansdtr. Feios, 
               f. Feios.  Jesper døde 1769, Osen, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Jesper var trolig sønnen til Rasmus 
               Arneson Borlaug. Paret fikk 3 barn, 2 sønner og 1 datter.
445.         Anna Hansdtr. Feios f. Feios.
446.         Johannes Sjurson Dale f. 1704, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (1) 1734, Kari Andersdtr. 
               Rinde, f. 1704, d. 1754, g. (2) 1760, Guri Andersdtr. Ese Feidje, f. Ese, Balestrand, Sogn og Fjordane, 
               d. 1763, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Johannes døde 1784, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane.  
               Til Rinde (se 76). Johannes bygsla i 1734. Johannes hadde 5 barn i det første ekteskapet med Kari, 1 sønn 
               og 5 døtre. Ingen barn i det andre ekteskapet.
447.         Kari Andersdtr. Rinde f. 1704, d. 1754.
454.         Nils Jonsen Sælen f. 1683, Sælen, Fana, Hordaland, Gbr., g. 1720,  Fana, Hordaland, Ingeborg Olsdtr. 
               Sælen, f. 1689, d. 1761, Hammarsland, Fana, Hordaland.  Nils døde 1739, Hammarsland, Fana, 
               Hordaland.  Kjøpte Krongodset - Søre Hammarsland (bnr. 4, 5, 6, 7 og 8) av arvingene etter Hans Olsen 
               Hammarsland i 1732. Nils hadde tidligere vært forpakter på nedre Fyllingen fra 1720-23. I noen år 
               omkring 1730 var paret bosatt på Straume. Paret fikk 4 barn, 1 sønn og 3 døtre.
455.         Ingeborg Olsdtr. Sælen f. 1689, d. 1761, Hammarsland, Fana, Hordaland.  Ingeborg solgte halvparten av 
               bruket (nr. 7 og 8) i 1739. Resten hadde henne selv fram til 1749.
464.         Lars Larsen Nedre Birkeland f. 1694, N. Birkeland, Fana, Hordaland, Gbr., g. 1723,  Fana, Hordaland, 
               Synneva Eriksdtr. Ådland, f. 1696, Ådland, Fana, Hordaland, d. 1777, Ådland, Fana, Hordaland.  Lars 
               døde 1754, Fana, Hordaland.  Tok over Ådland etter svigerfaren. Kjøpte bruket i 1732. 6 barn: Lars b. på 
               N. Birkeland, Mons d. ung, Simon, Marta b. på Grimstad, Erik b. på Ådland, Ola b. på N. Birkeland.
465.         Synneva Eriksdtr. Ådland f. 1696, Ådland, Fana, Hordaland, d. 1777, Ådland, Fana, Hordaland.
466.         Ola Larsen (Nedre) Øvre Birkeland f. ca. 1692, N. Birkeland, Fana, Hordaland, Gbr., g. 1731,  Fana, 
               Hordaland, Anna Monsdtr. Nedre Birkeland, f. ca. 1701, N. Birkeland, Fana, Hordaland, d. 1765, Ø. 
               Birkeland, Fana, Hordaland.  Ola døde 1772, Ø. Birkeland, Fana, Hordaland.  Bygslet Øvre Birkeland av 
               Salomon Ø. Birkeland i 1731.
467.         Anna Monsdtr. Nedre Birkeland f. ca. 1701, N. Birkeland, Fana, Hordaland, d. 1765, Ø. Birkeland, 
               Fana, Hordaland.
468.         Elias Knutsen Lille Milde f. ca. 1690, Gbr., g. 1721,  Fana?, Hordaland, Anna Larsdtr. *ukjent, f. ca. 
               1693, d. 1765, Lille Milde, Fana, Hordaland.  Elias døde 1770, Lille Milde, Fana, Hordaland.  Uvisst hvor 
               han kom fra. Bygslet Lille Milde i 1721. 
469.         Anna Larsdtr. *ukjent f. ca. 1693, d. 1765, Lille Milde, Fana, Hordaland.  Uvisst hvor hun kom fra.
470.         Johannes Rasmussen Hordnes f. ca. 1675, Hordnes, Fana, Hordaland, Gbr., g. (1) Kari Johannesdtr. 
               Apeltun, f. ca. 1681, d. 1717, Hordnes, Fana, Hordaland, g. (2) etter 1717, Anna Monsdtr. Fjelltveit.  
               Johannes døde 1744, Hordnes, Fana, Hordaland.  Bygslet Hordnes omkr. 1710-1761. 3 barn i første ekt. 3 
               barn i andre.
471.         Anna Monsdtr. Fjelltveit. Hadde bruket etter mannen.
472.         Hans Monsen Krokeide Espeland f. ca. 1708, Krokeide?, Fana, Hordaland, Gbr., g. (1) 1738,  Fana, 
               Hordaland, Ragnhild Johannesdtr. Krokeide, f. ca. 1714, Krokeide, Fana, Hordaland, d. 1753, 
               Espeland, Fana, Hordaland, g. (2) 1754, Marta Bårdsdtr. Lund, f. 1717, Lund, Fana, Hordaland, d. 
               Espeland, Fana, Hordaland.  Hans døde 1788, Espeland, Fana, Hordaland.  Bygslet 1/4 av Espeland i 
               1738. 
473.         Ragnhild Johannesdtr. Krokeide f. ca. 1714, Krokeide, Fana, Hordaland, d. 1753, Espeland, Fana, 
               Hordaland.
474.         Ola Gregoriussen Flesland f. ca. 1709, Flesland, Fana, Hordaland, Gbr., g. Helena Nilsdtr. Bjorøy, f. 
               ca. 1709, Bjorøy, Hordaland, d. 1786, Flesland, Fana, Hordaland.  Ola døde 1763, Flesland, Fana, 
               Hordaland.  Fikk i 1731 skjøte av stefaren Lars Hallvardsen på halve bruket. Resten hadde han arvet 
               tidligere, trolig etter Guri Kristoffersdtr. Fra Flesland bnr. 1. 
475.         Helena Nilsdtr. Bjorøy f. ca. 1709, Bjorøy, Hordaland, d. 1786, Flesland, Fana, Hordaland.
476.         Hans Larsen Espeland f. ca. 1705, Espeland, Fana, Hordaland, Gbr., g. 1733,  Fana, Hordaland, Elsa 
               Sjursdtr. Espeland, f. ca. 1697, Espeland, Fana, Hordaland, d. 1760, Espeland, Fana, Hordaland.  Hans 
               døde 1775, Espeland, Fana, Hordaland.  Bygslet halve Espeland i 1733. 5 år etter delte eieren bruket, slik 
               at Hans for ettertida hadde 1/4 av gården. Bygslet fram til 1775. 
477.         Elsa Sjursdtr. Espeland f. ca. 1697, Espeland, Fana, Hordaland, d. 1760, Espeland, Fana, Hordaland.  
               Fra bnr. 2.
478.         Nils Monsen Øvre Birkeland f. ca. 1699, N. Birkeland, Fana, Hordaland, Gbr., g. 1728,  Fana, 
               Hordaland, Gjertrud Jensdtr. Kaland, f. ca. 1696, Kaland, Fana, Hordaland, d. 1750, Fana, Hordaland.  
               Nils døde 1737, Ø. Birkeland, Fana, Hordaland.  Fikk bygselsbrev på Øvre Birkeland i 1732. 
479.         Gjertrud Jensdtr. Kaland f. ca. 1696, Kaland, Fana, Hordaland, d. 1750, Fana, Hordaland.  Hun hadde 
               bruket etter mannens død, fram til 1740.
6. tipp-oldeforeldre
512.         Svend Heggenhaugen f. omkr. 1580, d. etter 1666.  Registrert under manntallet for Ringsaker/Hedmark 
               1664 og 1666. Heggenhaugen er da registrert som ødegård med skyld 1 1/2 hud. Svend hadde i hvertfall 5 
               sønner som også er registrert i manntallet 1666. Heggenhaugen er registrert ødegård i "Refflings-
               Fierdingen"  26.10.1664.
516.         Elling Bersvendsen Foss f. 1640, g. Ingeborg Gregoriusdtr., d. 1674.  Elling døde 1695.
517.         Ingeborg Gregoriusdtr. d. 1674.
528.         Gullik Eriksen vestre Skjerven f. 1626, Lien, Fåberg, Oppland, Gbr., g. Ingeborg Ellingsdtr. Mjølstad, 
               f. 1636, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Sønn av Erik Lien i Fåberg. Bruker av Skjerven i 1664.
529.         Ingeborg Ellingsdtr. Mjølstad f. 1636, Mjølstad, Vardal, Oppland.
530.         Balzer Pedersen Bjugstad f. 1649, Bjugstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Rønnaug Larsdtr. Vilberg, f. 
               1657, d. 1732.  Balzer døde 1717, Bjugstad, Vardal, Oppland.  Bruker av Nedre Bjugstad. Skifte 
               19.03.1717. 
531.         Rønnaug Larsdtr. Vilberg f. 1657, d. 1732.
544.         Peder Torstensen Nøkleberg Sandåker f. 1639?, Nøkleberg, Toten, Oppland, g. Lisbet Tjøstelsdtr. 
               Stensli, f. Stensli, Toten, Oppland.
545.         Lisbet Tjøstelsdtr. Stensli f. Stensli, Toten, Oppland.
546.         Ole Nygaard f. 1627, Gbr., d. 1710.
548.         Peder Thorgeirsen Skårstad f. 1624, d. etter 1685, Dalborgen, Vardal, Oppland.  Bruker 1/2 Skaarstad, 2 
               huder 2 1/2 skinn i 1666. Fra 1671-1686 i Dalborgen. Peder hadde i hvertfall 3 sønner.
550.         Harald Tordsen Flikkeshaug f. ca. 1625, Gbr., g. Anne Jensdtr., f. 1632, d. Okt 1703, Flikkeshaug, 
               Toten, Oppland, gravlagt: 1 Nov 1703, Toten, Oppland.  Harald døde 1693, Flikkeshaug, Toten, Oppland.  
               Var visstnok en tid på Aas iflg. Neumann.
551.         Anne Jensdtr. f. 1632, d. Okt 1703, Flikkeshaug, Toten, Oppland, gravlagt: 1 Nov 1703, Toten, Oppland.  
               Begravd 71 år gammel iflg. kirkebok.
552.         Egedius Torkildsen Raaum g. Signe (Sigri) Johannesdtr..  Egedius døde 1664, Land, Oppland.  Skifte 
               20.04.1665. 
553.         Signe (Sigri) Johannesdtr..
554.         Peder Jacobsen Vildåsen f. 1615, g. (1) Beret Eriksdtr., d. 1663, g. (2) Inger Nilsdtr. Børstad, f. 
               Børstad, Vardal, Oppland.  Peder døde 1678.  Fra Vesterås.
555.         Inger Nilsdtr. Børstad f. Børstad, Vardal, Oppland, g. (1) Peder Jacobsen Vildåsen, f. 1615, d. 1678, g. 
               (2) Peder Amundsen Skonhovd, f. 1614, Berg, d. 1687?.  
556.         Peder Tordsen Møllereng Gbr., g. Anne Madsdtr. Myre.  Peder døde 1668, Ødegården, Vardal, 
               Oppland.
557.         Anne Madsdtr. Myre g. (1) Erik Gulbrandsen Tranberg, d. før 1657, g. (2) Peder Tordsen 
               Møllereng, Gbr., d. 1668, Ødegården, Vardal, Oppland.
576.         Simen Pedersen? Østre Skjervum g. Berte *ukjent.  Simen døde 1658, Ø. Skjervum, Vardal, Oppland.
577.         Berte *ukjent.
578.         Tord Amundsen Berg f. 1594, g. Ingrid Siversdtr..  Tord døde 1667.
579.         Ingrid Siversdtr..
580.         Christian Ellensen Kyset f. 1616, Kyset, Vestre Toten, Oppland, g. Marte *ukjent, f. 1627, d. 1697, 
               Kyset, Toten, Oppland.  Christian hadde 4 barn, 2 sønner og 2 døtre.
581.         Marte *ukjent f. 1627, d. 1697, Kyset, Toten, Oppland.
582.         Lars Olsen Etnestad Hørstad f. 1652, g. Marte Nilsdtr. Hørstad.  Bruker 1/3 av Hørstad i 1697 og 
               1700.
583.         Marte Nilsdtr. Hørstad.
584.         Christopher Nilsen Børstad Vildåsen f. 1648, Børstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Eli Andersdtr..  
               Christopher døde 1708, Vildåsen, Vardal, Oppland. Skifte etter Christopher 13.02.1708. Bruker på 
               Vildåsen.
585.         Eli Andersdtr..
586.         Simen Narvesen Bjugstad f. 1644, Bjugstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Ingeborg Pedersdtr..  Simen 
               døde 1697.  Bruker av Nedre Bjugstad. I 1666 er han på Torke. Paret hadde i hvertfall 2 døtre.
587.         Ingeborg Pedersdtr..
592.         Anders Larsen Dal Gbr., g. Kari Torsteinsdtr., f. omkr. 1650, d. 1733.  Anders døde etter 1711.  Trolig 
               faren til den Ole som ble bosatt på Aalstad, Vardal. 5 barn kjent. Reg. som bruker av Dal etter faren i 
               1711. Sønnen Jakob f. 1705 overtok Dal etter faren.
593.         Kari Torsteinsdtr. f. omkr. 1650, d. 1733.  Død i 1733, 90 år gammel iflg. kirkebok.
594.         Ole Tordsen Bratt øvre Aalstad f. 1633, Bjølstad, Heidal, Oppland, Gbr., g. (1) Marit Andersdtr. 
               Prestgard, f. Heidal, Oppland, g. (2) Marte Jacobsdtr. Mustad, f. 1649, Mustad, Vardal, Oppland, d. 
               1698, Aalstad, Vardal, Oppland.  Ole døde 1692, Øvre Aalstad, Vardal, Oppland.  Ole bruker Aalstad 
               sammen med farbroren Kjeld i 1665. Skifte etter Ole 03.12. 1692.
595.         Marte Jacobsdtr. Mustad f. 1649, Mustad, Vardal, Oppland, d. 1698, Aalstad, Vardal, Oppland.
596.         Amund Gudbrandsen Tranberg Gbr/kirkeverge, g. Gudbjør Lauritsdtr. Torke, f. Nedre Torke, 
               Vardal, Oppland.  Amund døde 1664, Tranberg, Vardal, Oppland.  Kirkeverge i 1659.
597.         Gudbjør Lauritsdtr. Torke f. Nedre Torke, Vardal, Oppland, g. (1) Gudbrand Tranberg, Gbr., d. 1657, 
               Tranberg, Vardal, Oppland, g. (2) Amund Gudbrandsen Tranberg, Gbr/kirkeverge, d. 1664, Tranberg, 
               Vardal, Oppland.  Gudbjør bruker 1 pund av Tranberg som enke ved manntallet i 1665.
598.         Jon Pedersen Askim f. 1652, Askim, Vardal, Oppland, Gbr., g. Guri Olsdtr. Viberg, f. Viberg, Vardal, 
               Oppland, d. Askim, Vardal, Oppland.  Jon døde 1718, Askim, Vardal, Oppland.  Boet etter Jon utgjorde 
               276 dl. Jon skjøtet i 1718 gården til sønnen Ole. Skifte 21.04.1728??
599.         Guri Olsdtr. Viberg f. Viberg, Vardal, Oppland, d. Askim, Vardal, Oppland.
608.         Ole Etnestad f. 1595, Gbr., g. Guri Tordsdtr..  Ole døde etter 1677.  Bruker på Etnestad fra 1642-1677. 
               Skatt i 1669 var 6 rdl.
609.         Guri Tordsdtr..
612.         Bjørn Nyseth g. Berte Nilsdtr. Nyseth, f. 1622, d. Jan 1700, Nyseth, Toten, Oppland, gravlagt: 2 Feb 
               1700, Toten, Oppland.
613.         Berte Nilsdtr. Nyseth f. 1622, d. Jan 1700, Nyseth, Toten, Oppland, gravlagt: 2 Feb 1700, Toten, 
               Oppland.  Iflg. Neumann død 72 år gammel, men dette stemmer ikke overens med fødsels- og dødsår!
614.         Clemet Nilsen Skikkelstad f. 1624, Skikkelstad, Vardal, Oppland, Gbr., d. 1682, Skikkelstad, Vardal, 
               Oppland.  Kirkeverge i 1660. Skifte etter han 19.10.1682. Paret fikk 8 barn, 4 sønner og 4 døtre.
622.         Gullik Eriksen vestre Skjerven f. 1626, Lien, Fåberg, Oppland, Gbr., g. Ingeborg Ellingsdtr. Mjølstad, 
               f. 1636, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Sønn av Erik Lien i Fåberg. Bruker av Skjerven i 1664.
623.         Ingeborg Ellingsdtr. Mjølstad f. 1636, Mjølstad, Vardal, Oppland.
624.         Peder Thorgeirsen Skårstad f. 1624, d. etter 1685, Dalborgen, Vardal, Oppland.  Bruker 1/2 Skaarstad, 2 
               huder 2 1/2 skinn i 1666. Fra 1671-1686 i Dalborgen. Peder hadde i hvertfall 3 sønner.
626.         Harald Tordsen Flikkeshaug f. ca. 1625, Gbr., g. Anne Jensdtr., f. 1632, d. Okt 1703, Flikkeshaug, 
               Toten, Oppland, gravlagt: 1 Nov 1703, Toten, Oppland.  Harald døde 1693, Flikkeshaug, Toten, Oppland.  
               Var visstnok en tid på Aas iflg. Neumann.
627.         Anne Jensdtr. f. 1632, d. Okt 1703, Flikkeshaug, Toten, Oppland, gravlagt: 1 Nov 1703, Toten, Oppland.  
               Begravd 71 år gammel iflg. kirkebok.
628.         Gullik Eriksen vestre Skjerven f. 1626, Lien, Fåberg, Oppland, Gbr., g. Ingeborg Ellingsdtr. Mjølstad, 
               f. 1636, Mjølstad, Vardal, Oppland.  Sønn av Erik Lien i Fåberg. Bruker av Skjerven i 1664.
629.         Ingeborg Ellingsdtr. Mjølstad f. 1636, Mjølstad, Vardal, Oppland.
630.         Balzer Pedersen Bjugstad f. 1649, Bjugstad, Vardal, Oppland, Gbr., g. Rønnaug Larsdtr. Vilberg, f. 
               1657, d. 1732.  Balzer døde 1717, Bjugstad, Vardal, Oppland.  Bruker av Nedre Bjugstad. Skifte 
               19.03.1717. 
631.         Rønnaug Larsdtr. Vilberg f. 1657, d. 1732.
656.         Ole (Oluf) Bjørnsen Kallerud f. 1614, Gbr., d. etter 1683.  Bruker på Kallerud, Toten (prestegården) fra 
               1644 til 1683. Han er også nevnt i manntallet for Toten 1665. Gården fødde da 10 fe, 2 hester og 6 sauer. 
               Kun den ene sønnen Halvor er kjent. En sannsynlig slektsrekke her kan være: a. Presten Torbjørn 
               Olavssønn Skaktavl b. Halvor ? gift med ? Torbjørnsdtr. f. 1540-1550 c. Bjørn Halvorsen f. ca. 1580 d. 
               Ole Bjørnsen f. 1614.
670.         Paul Oudensen Balke f. 1585, Toten, Oppland, Gbr., g. *ukjent Engebretsdtr. Balke.
671.         *ukjent Engebretsdtr. Balke.
676.         Hans Pedersen Berg f. 1610, Berg, Toten, Oppland, Bonde, g. Angerd Olsdtr. Tømmerhol, f. 1616, 
               Tømmerhol, Toten, Oppland, d. 1696.  Hans døde 1679.  Paret hadde i hvertfall 3 sønner.
677.         Angerd Olsdtr. Tømmerhol f. 1616, Tømmerhol, Toten, Oppland, d. 1696.  Også nevnt i Totn nr. 5/1970 
               s. 342.
678.         Steffen Sigurdsen (Syversen)  Trogstad f. ca. 1594, Trogstad, Toten, Oppland, Gbr., g. Karen 
               Mikkelsdtr., d. 1668, Trogstad, Toten, Oppland.  Steffen døde etter 1679, Trogstad, Toten, Oppland.  
               Gbr. på nedre Trogstad (gnr. 16) fra han bygslet garden i 1626 "som hans mor overlot han", fram til 1679. 
               5 kjente barn.
679.         Karen Mikkelsdtr. d. 1668, Trogstad, Toten, Oppland.  Skifte etter Karen 1668.
680.         Jørgen Mortensen Lychting.
696.         Anders A. Kobberstad.
700.         Gulbrand Nilsen Halvorsrud Snipstad f. 1634, Halvorsrud, Toten, Oppland, Gbr., g. Berte Siversdtr. 
               Snipstad, f. 1635, Snipstad, Toten, Oppland, d. 1699, Snipstad, Toten, Oppland.  Gulbrand døde Jul 1695, 
               Snipstad, Toten, Oppland, gravlagt: 18 Jul 1695, Toten, Oppland.  Se Stabo 687. Begravd 61 år gammel 
               iflg. kirkebok. Det ble tinglyst kjøpebrev til Gulbrand på Snipstad 13.06.1666. I 1669 var Snipstad en av 
               19 fullgårder og sjøleiergods på Toten. Paret fikk 5 sønner som er kjent. 
701.         Berte Siversdtr. Snipstad f. 1635, Snipstad, Toten, Oppland, d. 1699, Snipstad, Toten, Oppland.
704.         Haagen Guttormsen Askjum f. Askjum, Toten, Oppland, Gbr., g. Mari Olsdtr. Fjørkenstad Majer?, f. 
               1643, d. 27 Des 1707, Askjum, Toten, Oppland.  Haagen døde før 1681, Askjum, Toten, Oppland.
705.         Mari Olsdtr. Fjørkenstad Majer? f. 1643, g. (1) Haagen Guttormsen Askjum, f. Askjum, Toten, 
               Oppland, Gbr., d. før 1681, Askjum, Toten, Oppland, g. (2) Jens Olsen Askjum, f. 1652, Gbr., d. 1710, 
               Askjum, Toten, Oppland, gravlagt: 17 Mai 1710, Toten, Oppland.  Mari døde 27 Des 1707, Askjum, 
               Toten, Oppland.  Skifte etter henne 21.-27.01.1708. Jordegods: Askjum og Søndre Bleken i Fåberg.
716.         Rasmus Jensen Molstad f. 1653, Gbr., g. (1) Berte Jonsdtr. Enge, d. Mar 1715, Molstad, Toten, 
               Oppland, gravlagt: 28 Mar 1715, Toten, Oppland, g. (2) 23 Okt 1715,  Toten, Oppland, Berte Olsdtr. 
               Tollefsrud, f. 1678, Tollefsrud, Eina, Toten, Oppland, d. 1753, Toten, Oppland, gravlagt: 4 Jul 1753, 
               Toten, Oppland.  Rasmus døde Jan 1719, Molstad, Toten, Oppland, gravlagt: 22 Jan 1719, Toten, 
               Oppland. To barn i første ekteskap og 2 barn i det andre.
717.         Berte Jonsdtr. Enge d. Mar 1715, Molstad, Toten, Oppland, gravlagt: 28 Mar 1715, Toten, Oppland.
718.         Nils Trulsen Hegernes f. 1647, Hegernes, Toten, Oppland, Gbr., g. Tora Simensdtr. Strande.  Nils døde 
               Jan 1723, Hegernes, Toten, Oppland, gravlagt: 14 Jan 1723, Toten, Oppland.  Gårdbruker på store 
               Hegernes. Paret fikk 9 barn, 5 sønner og 4 døtre. Iflg. BB er Nils født ca. 1652.
719.         Tora Simensdtr. Strande.
722.         Lars Jacobsen Setne g. Mari Simensdtr. Strande, f. Strande, Toten, Oppland.
723.         Mari Simensdtr. Strande f. Strande, Toten, Oppland.
728.         Halvor H. Øfstaas f. 1647, Toten, Oppland, g. Christense K. Øfstaas, f. 1649.
729.         Christense K. Øfstaas f. 1649.
730.         Gudbrand H. Skjefstad f. 1639, Toten, Oppland, g. Maren Andersdtr., f. 1640.
731.         Maren Andersdtr. f. 1640.
768.         Ola Arnesson Voldal f. 1665, Årdal, Sogn og Fjordane, g. 1715, Marita Johannesdtr. Voldal, f. Voldal, 
               Årdal, Sogn og Fjordane.  Ola døde 1721, Voldal, Årdal, Sogn og Fjordane.  Paret fikk 3 barn, 2 sønner og 
               1 datter.
769.         Marita Johannesdtr. Voldal f. Voldal, Årdal, Sogn og Fjordane, g. (1) 1715, Ola Arnesson Voldal, f. 
               1665, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 1721, Voldal, Årdal, Sogn og Fjordane, g. (2) Hans Anfinnsson 
               Otrehjell, f. Fresvik, d. 1736.  
770.         Arnfinn Arnfinnsson Vetti g. 1714, Ingrid Olsdtr..  Overtok gården Vetti i 1714 da han også giftet seg 
               med Ingrid Olsdtr. Sist- nevnte muligens datter til den forrige brukeren av Vetti: Ola Vetti. Det er uvisst 
               hvem Anfinn var, men det er "trolig sønnen til Arnfinn Botolvson som hadde plass under Øyri" (Laberg: s. 
               309). Paret fikk 7 barn, 5 sønner og 2 døtre. A. Moen har funnet at han var sønn av Anfind Andindson 
               Rønnei.
771.         Ingrid Olsdtr.
788.         Antonius Hartong.
790.         Jürgen Mathias Schmidt  5 Jul 1674, Lutherske Marktkirken, Clausthal, Tyskland, g. Anne Schmidt, f. 
               1686, d. 1767.  Jürgen døde 28 Mai 1728, Årdal, Sogn og Fjordane.  Født i Clausthal i Harz, Tyskland. 
               Kom til Kongsberg hvor han arbeidet i 1703. Kom deretter til Årdal. Kilde: A. Natvik. Var reg. som avdød 
               tjenestemann ved kopperverket i Årdal ved datteren Cecilias vielse i 1731.
791.         Anne Schmidt f. 1686, d. 1767.
794.         Ola Tomasson Ve f. 1680, Ve, Årdal, Sogn og Fjordane, g. 1705, Kari Håvardsdtr. Hestetun, f. ca. 
               1680, d. 1741.  Ola døde 1 Jan 1748, Årdal, Sogn og Fjordane.
795.         Kari Håvardsdtr. Hestetun f. ca. 1680, d. 1741.
800.         Håvard Olsson Hestetun f. ca. 1636, g. Synneva Amundsdtr. Nundal, d. 1690.  Håvard døde 1717.
801.         Synneva Amundsdtr. Nundal d. 1690.
802.         Tomas Torsteinsson Hæreid f. 1647, Årdal, Sogn og Fjordane, d. 1733, Årdal, Sogn og Fjordane.
832.         Jon Botolvson Dale f. 1638, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. etter 1662, Anna Lassesdtr. Dale, f. 
               Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1700, Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Jon døde etter 1690, 
               Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Jon fikk jord i Drege da han giftet seg med Anna, men solgte noe av 
               det i 1685 til Dom. Nagell. De flyttet til Drege omkring 1690. Paret fikk 2 sønner.
833.         Anna Lassesdtr. Dale f. Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (1) Sjur Monsson Drege, f. Drege, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane, d. ca. 1662, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (2) etter 1662, Jon 
               Botolvson Dale, f. 1638, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. etter 1690, Drege, Leikanger, Sogn og 
               Fjordane.  Anna døde 1700, Drege, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Anna hadde 5 barn i første ekteskap 
               med Sjur og 2 i andre ekteskap med Jon.
838.         Peder Hansson Fimreite f. 1647, Fimreite, Sogndal, Sogn og Fjordane, g. Anna Nilsdtr. Feidje, f. 
               Feidje, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1714, Ytre Borlaug, Leikanger, Sogn og Fjordan.  Peder døde 
               1717, Ytre Borlaug, Leikanger, Sogn og Fjordan.  Peder eide jord i Borlaug, Feidje og Fimreite. Paret fikk 
               6 barn, 2 sønner og 4 døtre.
839.         Anna Nilsdtr. Feidje f. Feidje, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1714, Ytre Borlaug, Leikanger, Sogn og 
               Fjordan.
840.         Arnfinn Sjurson Berdal f. 1639, Berdal, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. Kristi Jensdtr. Holst, f. 
               Ylvisåker, Sogndal, Sogn og Fjordane, d. 1730, Berdal, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Arnfinn døde 1701, 
               Berdal, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Arnfinn kjøpte 3 laup smør i Berdal i 1698.
841.         Kristi Jensdtr. Holst f. Ylvisåker, Sogndal, Sogn og Fjordane, g. (1) Arnfinn Sjurson Berdal, f. 1639, 
               Berdal, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. 1701, Berdal, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (2) 1702, Nils 
               Olson Hoperstad, f. 1675, Hoperstad, Vik, Sogn og Fjordane, Gbr., d. 1743, Berdal, Leikanger, Sogn og 
               Fjordane.  Kristi døde 1730, Berdal, Leikanger, Sogn og Fjordane.
844.         Arnfinn Markusson Grønsberg f. 1661, Grønsberg, Vik, Sogn og Fjordane, Gbr., g. 1690, Gjertrud 
               Sjursdtr. Berdal, d. 1736, Stjernegjerd, Leikanger, Sogn og Fjordan.  Arnfinn døde 1733, Stjernegjerd, 
               Leikanger, Sogn og Fjordan.  Gårdbruker på Stjernegjerd. Giftet seg med enka etter forrige brukeren. 
               Paret fikk 3 barn, 2 sønner og 1 datter. Bare Markus vokste opp.
845.         Gjertrud Sjursdtr. Berdal g. (1) Botolv Erikson Stjernegjerd, Gbr., d. 1690, Stjernegjerd, Leikanger, 
               Sogn og Fjordan, g. (2) 1690, Arnfinn Markusson Grønsberg, f. 1661, Grønsberg, Vik, Sogn og 
               Fjordane, Gbr., d. 1733, Stjernegjerd, Leikanger, Sogn og Fjordan.  Gjertrud døde 1736, Stjernegjerd, 
               Leikanger, Sogn og Fjordan.  Fra Berdal (se 30c). Gift to ganger.
856.         Torkjel Knutson Pilevik f. 1670, Gbr./husmann, g. 1700,  Leikanger, Sogn og Fjordane, Marta 
               Kristensdtr. Holen, f. Holen, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. Njøs, Leikanger, Sogn og Fjordane.  
               Torkjel døde 1730, Njøs, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Familien hadde først gården på Holen 1700-1706, 
               men flyttet til Njøs og hadde plass i Pilevika.
857.         Marta Kristensdtr. Holen f. Holen, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. Njøs, Leikanger, Sogn og Fjordane.
872.         Torkjel Knutson Pilevik f. 1670, Gbr./husmann, g. 1700,  Leikanger, Sogn og Fjordane, Marta 
               Kristensdtr. Holen, f. Holen, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. Njøs, Leikanger, Sogn og Fjordane.  
               Torkjel døde 1730, Njøs, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Familien hadde først gården på Holen 1700-1706, 
               men flyttet til Njøs og hadde plass i Pilevika.
873.         Marta Kristensdtr. Holen f. Holen, Leikanger, Sogn og Fjordane, d. Njøs, Leikanger, Sogn og Fjordane.
888.         Rasmus Arneson Borlaug f. 1665, Borlaug, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. (1) 1698, Marta Arnesdtr., 
               g. (2) 1729, Sigrid Larsdtr. Rinde, d. 1743, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Rasmus døde etter 
               1729, Rinde, Leikanger, Sogn og Fjordane.  Familien hadde plass under Feidje omkring 1700, men flytta 
               til Skaffarbakken under Rinde. Rasmus er trolig faren til Jesper.
889.         Marta Arnesdtr.
892.         Sjur Jonson Dale f. 1662, Dale, Leikanger, Sogn og Fjordane, g. Kari Jonsdtr..  Sjur døde 1737, Dale, 
               Leikanger, Sogn og Fjordane.  Paret fikk 9 barn, 5 sønner og 4 døtre. Alle unntatt ei datter vokste opp.
893.         Kari Jonsdtr.
908.         Jon Sælen Gbr., g. Marta Larsdtr. Sælen?, f. Sælen?, Fana, Hordaland.  Jon døde før 1697, Sælen, 
               Fana, Hordaland.  Jon var på ene halvdel av Sælen mellom 1680 og 1695. Paret fikk i hvertfall 2 sønner.
909.         Marta Larsdtr. Sælen? f. Sælen?, Fana, Hordaland.  Muligens datter av Lars som var nevnt som 
               husmann på Sælen i 1653. Lars døde før 1660. Han hadde tidligere bodd på Nordås noen år.
910.         Ola Larsen Sælen f. 1657, Gbr., g. Marta Mortensdtr. Bønes, f. Bønes, Fana, Hordaland.  Ola døde 
               1693, Sælen.  Uvisst hvor Ola kom fra. Brukte 1/4 av Sælen, og var der ca. 1665-1690. Solgte i 1681 noe 
               jordegods som kona hadde fått etter sin mor, Anna Bønes. Kona til Ola hadde trolig vært gift med Mons 
               som tidligere hadde vært bruker på ene halvdel av Sælen i 1653. Mons døde omkring 1663.
911.         Marta Mortensdtr. Bønes f. Bønes, Fana, Hordaland.  Arvet før 1681 noe jordegods etter sin mor Anna 
               Bønes.
930.         Erik Monsen Ådland f. ca. 1644, Sunnmøre, Gbr., g. Johanna Jakobsdtr. Mildestveit, f. ca. 1657, 
               Mildestveit, Fana, Hordaland, d. 1733, Ådland, Fana, Hordaland.  Erik døde 1734, Ådland, Fana, 
               Hordaland.  Bygslet Ådland fra 1696. 3 barn: Synneva b. på Ådland, Ragnhild b. på Ådland bnr. 3, Marta 
               b. på Rød.
931.         Johanna Jakobsdtr. Mildestveit f. ca. 1657, Mildestveit, Fana, Hordaland, d. 1733, Ådland, Fana, 
               Hordaland.
932.         Lars Monsen Nedre Birkeland f. ca. 1665, N. Birkeland, Fana, Hordaland, Gbr., g. Johanna 
               Simensdtr., f. ca. 1669, d. 1740, N. Birkeland, Fana, Hordaland.  Lars døde 1716, N. Birkeland, Fana, 
               Hordaland.  Bygslet ene halvdelen av Nedre Birkeland (bnr. 4-7) etter faren fra omkring 1680-1716. Eide 
               også noe jordegods i Nore Kvamme. 
933.         Johanna Simensdtr. f. ca. 1669, g. (1) Lars Monsen Nedre Birkeland, f. ca. 1665, N. Birkeland, Fana, 
               Hordaland, Gbr., d. 1716, N. Birkeland, Fana, Hordaland, g. (2) ca. 1721,  Fana, Hordaland, Hans 
               Jetmundsen Håvardstun, f. ca. 1680, Håvardstun, Fana, Hordaland, Gbr., d. 1740, N. Birkeland, Fana, 
               Hordaland.  Johanna døde 1740, N. Birkeland, Fana, Hordaland.  Gift 2 ganger. Ingen barn i 2. ekt.
940.         Rasmus Johannessen Ø. Titlestad Hordnes f. ca. 1643, Ø. Titlestad, Fana, Hordaland, Gbr., g. (1) 
               Mette Nilsdtr. N. Dyngeland, d. før 1723, Hordnes, Fana, Hordaland, g. 1723, Marta Rasmusdtr. 
               Haugland, f. ca. 1672, d. 1764, Hordnes, Fana, Hordaland.  Rasmus døde 1734, Hordnes, Fana, 
               Hordaland. Skifte etter Johannes i 1735.1 barn i første ekt., ukjent i andre, ingen i 3. ekt. Også kalt unge 
               Rasmus.
941.         Mette Nilsdtr. N. Dyngeland d. før 1723, Hordnes, Fana, Hordaland.
942.         Mons Nilsen Fjelltveit f. ca. 1661, Gbr., g. (1) Marta Andersdtr., f. ca. 1652, d. 1718, Fjelltveit, Fana, 
               Hordaland, g. (2) 1731, Sisilia Johannesdtr. Gimmeland, d. Fjelltveit, Fana, Hordaland.  Mons døde 
               1751, Fjelltveit, Fana, Hordaland.  Bygslet i 1697 halvdelen av det bruket faren(?) tidligere hadde. Var gift 
               2 ganger. Første kona var kanskje Marta Andersdtr. 4 barn i første ekt. 9 barn i 2. ekteskap.
943.         Marta Andersdtr. f. ca. 1652, d. 1718, Fjelltveit, Fana, Hordaland.
944.         Mons Andersen Liland Krokeide f. ca. 1641, Liland, Fana, Hordaland, Gbr., g. Anna Hansdtr. 
               Krokeide, f. ca. 1672, Krokeide, Fana, Hordaland, d. 1747, Krokeide, Fana, Hordaland.  Mons døde 
               1746???, Krokeide, Fana, Hordaland.  Bygslet Krokeide bnr. 12 omkring 1710-29. Hadde Liland bnr. 2 til 
               omkring 1701. Det er mest trolig at Mons var født noe senere. 4 barn.
945.         Anna Hansdtr. Krokeide f. ca. 1672, Krokeide, Fana, Hordaland, d. 1747, Krokeide, Fana, Hordaland.  
               Fra bnr. 6.
946.         Johannes Andersen Sperrevik Krokeide f. 1680, Gbr., g. 1705, Agata Jonsdtr. Helland, f. ca. 1666, d. 
               1737, Fana, Hordaland.  Johannes døde etter 1743, Fanahammeren?, Fana, Hordaland.  Bygslet Krokeide 
               omkring 1720-43, da han flyttet til Fanahammeren. Muligens gift 2 ggr. 5 barn i 1. ekt.
 
947.         Agata Jonsdtr. Helland f. ca. 1666, d. 1737, Fana, Hordaland.  Hadde tidligere vært gift med en Sjur og 
               hadde datteren Brita b. på bnr. 12 med han.
948.         Gregorius Mikkelsen Liland Flesland Gbr., g. Sisilia Nilsdtr. Flesland.  Gregorius døde ca. 1709, 
               Flesland, Fana, Hordaland.  Kjøpte halve bruket av svigerfaren i 1707. Sønnen Ola b. på bnr. 6.
949.         Sisilia Nilsdtr. Flesland.
952.         Lars Larsen Espeland f. ca. 1672, Espeland, Fana, Hordaland, Gbr., g. Herbord Eriksdtr., f. ca. 1657, 
               d. 1739, Espeland, Fana, Hordaland.  Lars døde 1735, Espeland, Fana, Hordaland.  Forpaktet Espeland 
               etter faren(?). 3 barn.
953.         Herbord Eriksdtr. f. ca. 1657, d. 1739, Espeland, Fana, Hordaland.
954.         Sjur Jonsen Espeland Gbr., g. Synneva Kristoffersdtr., f. ca. 1668, d. 1739, Espeland, Fana, Hordaland.  
               Sjur døde etter 1740.  Bygslet halve Espeland (bnr. 2 og 5) i 1732. Hadde tidligere bodd ei tid i Myntevika 
               (omkr. 1710). Fra slutten av 1720-åra forpaktet han trolig denne delen. Sjur flyttet bort omkring 1740. 8 
               barn.
955.         Synneva Kristoffersdtr. f. ca. 1668, d. 1739, Espeland, Fana, Hordaland.
956.         Mons Monsen Nedre Birkeland f. ca. 1659, N. Birkeland, Fana, Hordaland, Gbr., g. (1) Eli Larsdtr. 
               (Stend) Skage, f. ca. 1672, Skage, Fana, Hordaland, d. 1726, N. Birkeland, Fana, Hordaland, g. (2) 1727,  
               Fana, Hordaland, Sigrid Olsdtr. Kaland, f. ca. 1705, Kaland, Fana, Hordaland, d. 1741, N. Birkeland, 
               Fana, Hordaland.  Mons døde 1741, N. Birkeland, Fana, Hordaland.  Bygslet Nedre Birkeland bnr. 1 fra 
               1694-1741. 6 barn 1. ekt.3 barn 2. ekt. 
957.         Eli Larsdtr. (Stend) Skage f. ca. 1672, Skage, Fana, Hordaland, d. 1726, N. Birkeland, Fana, Hordaland.
958.         Jens Asbjørnsen Gåsevold Kaland f. ca. 1644, Stavanger, Rogaland, Gbr., g. Anna Monsdtr. Kaland, 
               f. ca. 1667, Kaland, Fana, Hordaland, d. 1733, Kaland, Fana, Hordaland.  Jens døde 1717, Kaland, Fana, 
               Hordaland.  Fra Stavanger len. Kom til Kaland bnr. 1 og 2 (4/7 av gården) i 1680-åra. Trolig gift med 
               Anna Monsdtr. Kaland. 8 barn.
959.         Anna Monsdtr. Kaland f. ca. 1667, Kaland, Fana, Hordaland, d. 1733, Kaland, Fana, Hordaland.  Trolig 
               datter av Magne (Mons) Larsen.

 

Til aner side 2 (fra 7. tip oldeforeldre)                                        Tilbake til hovedsiden

 

© 1997 Svein Aandalen Sist oppdatert 3. mars 1999.